มหัศจรรย์กัญชา

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มหัศจรรย์กัญชา แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยืนยง โอภากุลเรียบเรียง: ยืนยง โอภากุลดนตรี: ขจรศักดิ์ หุตะวัฒนะ

F | Gm |C | F |
F | Gm |C | F |

มหัศจรรย์กัญชFา เกิดมCาเพิ่งรู้ความจริDmเมื่อก่อนรู้เพียงเป็นสิ่Fง..เสพติGmด และผิดกฎหมCาย

ใครมีไว้ในครอบครA#อง..เป็นต้อCง..ถูกจับทุกราFแต่บัดนี้โลกเปลี่ยนไGmเราใช้กัญชCา..รักษาโรคที่ร้าFยแรง

F | Gm |C | F |

มหัศจรรย์กัญชFา  ถึงเวลCาต้องปฏิวัDmติเพราะพืชนี้คือโอกาFส..ช่วยชนในชาGmติกู้ชีวิตแต่ไม่แพCแถมยังได้ผลชะงัA#มะเร็งที่หนัCกขั้นคีโมฉายแสFผู้ป่วยอ่อนล้าโรยแGmรงหันพึ่งกัญชCา..ยืดชีวาถึงหายFขาด

มาปฎิวัติกัญชA#เข้าใจใหม่หนA#านะประชาชนทั้งชาFติผมเองก็เคยผิดพลGmาดร้องเพลงนอนตาCยใต้ต้นกัญFชา

แต่วันนี้ตาสว่างแล้Dmพี่เอยน้องแก้A#ว ผมกราบขอขมFมหัศจรรย์กัญชGmชีวิตนี้หนCา..ยังมีกัญชาเป็นยาวิเศF

A# | A# |F | F |Gm | C |F | F |
Dm | A# |F | F |Gm | C |F | F |

* | ** |

มหัศจรรย์กัญชGmโลกใบนี้หนCา..เรามีกัญชา เป็นยาวิเศF

F | Gm | C | F | ( x2 )คอร์ดเพลง มหัศจรรย์กัญชา แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง มหัศจรรย์กัญชา แอ๊ด คาราบาวมหัศจรรย์กัญชา เกิดมาเพิ่งรู้ความจริง เมื่อก่อนรู้เพียงเป็นสิ่งเสพติด และผิดกฎหมาย ใครมีไว้ในครอบครองเป็นต้องถูกจับทุกราย แต่บัดนี้โลกเปลี่ยนไป เราใช้กัญชารักษาโรคที่ร้ายแรง มหัศจรรย์กัญชา ถึงเวลาต้องปฏิวัติ เพราะพืชนี้คือโอกาส ช่วยชนในชาติกู้ชีวิตแต่ไม่แพง แถมยังได้ผลชะงัด มะเร็งที่หนักขั้นคีโมฉายแสง ผู้ป่วยอ่อนล้าโรยแรง หันพึ่งกัญชายืดชีวาถึงหายขาด มาปฎิวัติกัญชา เข้าใจใหม่หนานะประชาชนทั้งชาติ ผมเองก็เคยผิดพลาด ร้องเพลงนอนตายใต้ต้นกัญชา แต่วันนี้ตาสว่างแล้ว พี่เอยน้องแก้ว ผมกราบขอขมา มหัศจรรย์กัญชา ชีวิตนี้หนายังมีกัญชาเป็นยาวิเศษ มหัศจรรย์กัญชา โลกใบนี้หนาเรามีกัญชา เป็นยาวิเศษ ( x2 )