มานอนนาเด้อ (100x100)

 เด็กเลี้ยงควาย มนต์แคน แก่นคูน แร็พ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มานอนนาเด้อ มนต์แคน แก่นคูน x เด็กเลี้ยงควาย

F | C |Gm | C |
Dm | C |Gm | Am |

เหนื่Dmอยแนบ่น้อผู้สาCเฮ็ดโอทีจGmนว่าบ่ได้พัCเงินทDmองก็หายากนัCและยังบ่คุ้Gmมค่าแรงจั๊กทีAm

อยู่Dmในเมือง ที่มันแสนCวุ่นวายแข่งขัGmนกันอยู่เบิ่ดปีCต้องอึDmดต้องไหว หัวใจCมันเต็มทีเงิGmนละยังละบ่ทันมีAm น้องคงลำบากหัวใจDm

ถ้าอยู่คนเดีDmยวมันเหงามันร้าวรอCกลับมานอGmนบ้านเฮาจั๊กหน่อยเป็นCไรอ้ายยังคอDmยเติมฮักเติมแฮงใCกระท่อมมุงฟาGmง ยังรอเจ้Am

นอDmน นอน นอน นอน น๊อน นอCนอน นอน นอน น๊อน นGmนอน นอน นอน น๊อน นC (Am)นอDmน นอน นอน นอน น๊อน นอCนอน นอน นอน น๊อน นGmา กลับมานอนบ้านน(Am)

จาDmกบ้านไปสร้างฝัCสู้กับงาGmนแข่งกับเวลCเหDmงื่อและหยดน้ำตา Cฝันที่รGmอก็ยังแสนไกCต้องอึDmดต้องไหว หัวใจCมันเต็มทีเงิGmนละยังละบ่ทันมีC น้องคงลำบากหัวใจDm

* | ** |

C | Dm |

เหนื่อยล้ามA#าหลาย พักกาCยที่บ้านเฮDmเบิ่ดแฮงเหี่ยวเฉA#า เอาใจCมาไว้ที่บ้าDmมีคนรออยู่F อ้อมกอดที่จากมาGmนานอิ่มอกชื่นบาCน มีแฮงสู้งานต่อDmไป

เอ้า ฮานี่Dm..เถียงนาน้อยยังคอยนางหม่องเก่าเถียงนาน้อยยังคอยนางหม่องเก่าถึงสิทุกข์สิเศร้าให้เจ้าอ่วยเด้อนางนายังว่างให้เจ้าย่างลงมานายังว่างให้เจ้าย่างคืนมาอ้ายสิขันอาสาละหาปลาจี่ให้

นอนนFา ให้ฟ้Amาห่มกายเด้Dmอนางสูดกลิ่นอายความหลัA#ง ที่ยังคอCยหม่องเก่Fบ้านเกิGmดยังรอเจ้าเสมDmถึงแม้ว่าเธA#อจะสมหวัCงหรือเปล่Fอิ่มอกอุ่DmนหัวใจคลายเหGmงามาถอดเกิDmบเดินเหยียบหญ้านาเฮGmที่ยังคงรอเจ้CากลับคืนมานอนนDm

ถ้าอยู่คนเดีDmยวมันเหงา บ่มีไผCเอาใจกลับมานอGmนนำกันเนาะโอละนCยังคิดฮอDmดเสมอ อยากให้เธCอคืนนาสิอยู่ไสGmกะกลับมาอยู่บ้าAmนเฮาถ้าอยู่คนเดีDmยวมันเหงา บ่มีไผCเอาใจกลับมานอGmนนำกันเนาะโอละนCยังคิดฮอDmดเสมอ อยากให้เธCอคืนนาสิอยู่ไสGmกะกลับมาอยู่บ้าAmนเฮา

** |

Dm |คอร์ดเพลง มานอนนาเด้อ มนต์แคน แก่นคูน x เด็กเลี้ยงควาย

เนื้อเพลง มานอนนาเด้อ มนต์แคน แก่นคูน x เด็กเลี้ยงควาย DLKเหนื่อยแนบ่น้อผู้สาว เฮ็ดโอทีจนว่าบ่ได้พัก เงินทองก็หายากนัก และยังบ่คุ้มค่าแรงจั๊กที อยู่ในเมือง ที่มันแสนวุ่นวาย แข่งขันกันอยู่เบิ่ดปี ต้องอึดต้องไหว หัวใจมันเต็มที เงินละยังละบ่ทันมี น้องคงลำบากหัวใจ ถ้าอยู่คนเดียวมันเหงามันร้าวรอน กลับมานอนบ้านเฮาจั๊กหน่อยเป็นไร อ้ายยังคอยเติมฮักเติมแฮงใจ กระท่อมมุงฟาง ยังรอเจ้า นอน นอน นอน นอน น๊อน นอน นอน นอน นอน น๊อน นา นอน นอน นอน น๊อน นา นอน นอน นอน นอน น๊อน นอน นอน นอน นอน น๊อน นา กลับมานอนบ้านนา จากบ้านไปสร้างฝัน สู้กับงานแข่งกับเวลา เหงื่อและหยดน้ำตา ฝันที่รอก็ยังแสนไกล ต้องอึดต้องไหว หัวใจมันเต็มที เงินละยังละบ่ทันมี น้องคงลำบากหัวใจ เหนื่อยล้ามาหลาย พักกายที่บ้านเฮา เบิ่ดแฮงเหี่ยวเฉา เอาใจมาไว้ที่บ้าน มีคนรออยู่ อ้อมกอดที่จากมานาน อิ่มอกชื่นบาน มีแฮงสู้งานต่อไป เอ้า ฮานี่ เถียงนาน้อยยังคอยนางหม่องเก่า เถียงนาน้อยยังคอยนางหม่องเก่า ถึงสิทุกข์สิเศร้าให้เจ้าอ่วยเด้อนาง นายังว่างให้เจ้าย่างลงมา นายังว่างให้เจ้าย่างคืนมา อ้ายสิขันอาสาละหาปลาจี่ให้ นอนนา ให้ฟ้าห่มกายเด้อนาง สูดกลิ่นอายความหลัง ที่ยังคอยหม่องเก่า บ้านเกิดยังรอเจ้าเสมอ ถึงแม้ว่าเธอจะสมหวังหรือเปล่า อิ่มอกอุ่นหัวใจคลายเหงา มาถอดเกิบเดินเหยียบหญ้านาเฮา ที่ยังคงรอเจ้ากลับคืนมานอนนา ถ้าอยู่คนเดียวมันเหงา บ่มีไผเอาใจ กลับมานอนนำกันเนาะโอละนอ ยังคิดฮอดเสมอ อยากให้เธอคืนนา สิอยู่ไสกะกลับมาอยู่บ้านเฮา ถ้าอยู่คนเดียวมันเหงา บ่มีไผเอาใจ กลับมานอนนำกันเนาะโอละนอ ยังคิดฮอดเสมอ อยากให้เธอคืนนา สิอยู่ไสกะกลับมาอยู่บ้านเฮา