ไม่เหลืออะไร

 วงเฟส ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไม่เหลืออะไร - วงเฟส

C | G |F | G |

แอบมองCเธอ  แอบมองมาตั้งนาGทำทุกวิธีFทาง.. ให้เธอนั้นหันมอC Gง..แต่เธCอ.. กลับทำใจที่อ่อนGแอให้มันเริ่Fมที่จะลดลงและสุดท้าCย.. มันก็พังGไป

ยังรัAmกยังห่วEmง  เฝ้าคอFยกลับมCแต่เธAmอ..ไม่เคยEmหันมาแต่วัFนเวลานั้นก็เปลี่ยนไG | Gป.. โว...

ตอนนี้C.. มันไม่เหลืออะไรGและสุดท้Amาย..เธอก็ทิ้งGไปที่เราเคยFร่วมสุขกันมา..นั้นมีค่Emาแค่ไหAmจะทำDmอย่างไร..ให้เธอนั้นหันมGไม่เหลืออะไรอีกแล้ว

C | Am |F | G |
C | G |F | G |

*** | * | ** | *** |

C | Am |

* | ** | *** |

C | C |