ไม่เหลืออะไร

 วงเฟส ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่เหลืออะไร วงเฟส
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปฎิภาณ พรหมมีเรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อ

C | G |F | G |

แอบมองCเธอ  แอบมองมาตั้งนาGทำทุกวิธีFทาง.. ให้เธอนั้นหันมอC Gง..แต่เธCอ.. กลับทำใจที่อ่อนGแอให้มันเริ่Fมที่จะลดลงและสุดท้าCย.. มันก็พังGไป

ยังรัAmกยังห่วEmง  เฝ้าคอFยกลับมCแต่เธAmอ..ไม่เคยEmหันมาแต่วัFนเวลานั้นก็เปลี่ยนไG | Gป.. โว...

ตอนนี้C.. มันไม่เหลืออะไรGและสุดท้Amาย..เธอก็ทิ้งGไปที่เราเคยFร่วมสุขกันมา..นั้นมีค่Emาแค่ไหAmจะทำDmอย่างไร..ให้เธอนั้นหันมGไม่เหลืออะไรอีกแล้ว

C | Am |F | G |
C | G |F | G |

*** | * | ** | *** |

C | Am |

* | ** | *** |

C | C |คอร์ดเพลง ไม่เหลืออะไร วงเฟส

เนื้อเพลง ไม่เหลืออะไร วงเฟสแอบมองเธอ แอบมองมาตั้งนาน ทำทุกวิธีทาง ให้เธอนั้นหันมอง แต่เธอ กลับทำใจที่อ่อนแอ ให้มันเริ่มที่จะลดลง และสุดท้าย มันก็พังไป ยังรักยังห่วง เฝ้าคอยกลับมา แต่เธอไม่เคยหันมา แต่วันเวลานั้นก็เปลี่ยนไป โว ตอนนี้ มันไม่เหลืออะไร และสุดท้ายเธอก็ทิ้งไป ที่เราเคยร่วมสุขกันมานั้นมีค่าแค่ไหน จะทำอย่างไรให้เธอนั้นหันมา ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว