เมียด่า

 ต๊ะ วง Mr Funny สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เมียด่า ต๊ะ วง Mr Funny

G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |

G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |

G#m | G#m |F# | F# |
E | E |B | F# |

เบื่อแท้หวG#mา  ตื่นขึ้นมากะถืกด่F#เบื่อแท้หวEา เมียมีแต่ด่า เมียถ่าแต่ด่B F#

เบื่อแท้วะG#m  บ่ลุกนึงข้าวกะถืกด่F#บ่เกียข้าวหมากะถืกด่Eเมียมีแต่ด่า เมียถ่าแต่ด่B F#

อิหยังกะมีแต่ด่G#mา ด่า ด่า ด่า ด่าขอเงินกะถืกด่F#า ด่า ด่า ด่า ด่าไปกินเหล้ากะนำไปด่Eา ด่า ด่า ด่าเล่นมวยกะนำไปด่Bา เมียนำไปด่F#

G#m | G#m |F# | F# |
E | E |B | F# |

ส่างบ่ว่G#mา  ของขึ้นกะถืกด่F#บ่จัดให้กะถืกด่Eเมียมีแต่ด่า เมียถ่าแต่ด่B F#

ส่างบ่ว่G#mา  บ่เฮ็ดเวียกให้กะถืกด่F#บ่เกียข้าวหมากะถืกด่Eเมียมีแต่ด่า เมียถ่าแต่ด่B F#

** |

G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |

C#m | B |G#m | G#m |
E | F# | G#m | G#m |

** | ** |

G#m | G#m |F# | F# |
E | E |B | F# |

เบื่อเมียแท้G#m | G#m | F# | F#หนอ..คือเป็นตาซังแท้หน่E | E | B | F#อ..

G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |G#m |คอร์ดเพลง เมียด่า ต๊ะ วง Mr Funny

เนื้อเพลง เมียด่า ต๊ะ วง Mr Funnyเบื่อแท้หวา ตื่นขึ้นมากะถืกด่า เบื่อแท้หวา เมียมีแต่ด่า เมียถ่าแต่ด่า เบื่อแท้วะ บ่ลุกนึงข้าวกะถืกด่า บ่เกียข้าวหมากะถืกด่า เมียมีแต่ด่า เมียถ่าแต่ด่า อิหยังกะมีแต่ด่า ด่า ด่า ด่า ด่า ขอเงินกะถืกด่า ด่า ด่า ด่า ด่า ไปกินเหล้ากะนำไปด่า ด่า ด่า ด่า เล่นมวยกะนำไปด่า เมียนำไปด่า ส่างบ่ว่า ของขึ้นกะถืกด่า บ่จัดให้กะถืกด่า เมียมีแต่ด่า เมียถ่าแต่ด่า ส่างบ่ว่า บ่เฮ็ดเวียกให้กะถืกด่า บ่เกียข้าวหมากะถืกด่า เมียมีแต่ด่า เมียถ่าแต่ด่า เบื่อเมียแท้หนอ คือเป็นตาซังแท้หน่อ