เมียด่า

 ต๊ะ วง Mr Funny สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เมียด่า - ต๊ะ วง Mr Funny

G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |

G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |

G#m | G#m |F# | F# |
E | E |B | F# |

เบื่อแท้หวG#mา  ตื่นขึ้นมากะถืกด่F#เบื่อแท้หวEา เมียมีแต่ด่า เมียถ่าแต่ด่B F#

เบื่อแท้วะG#m  บ่ลุกนึงข้าวกะถืกด่F#บ่เกียข้าวหมากะถืกด่Eเมียมีแต่ด่า เมียถ่าแต่ด่B F#

อิหยังกะมีแต่ด่G#mา ด่า ด่า ด่า ด่าขอเงินกะถืกด่F#า ด่า ด่า ด่า ด่าไปกินเหล้ากะนำไปด่Eา ด่า ด่า ด่าเล่นมวยกะนำไปด่Bา เมียนำไปด่F#

G#m | G#m |F# | F# |
E | E |B | F# |

ส่างบ่ว่G#mา  ของขึ้นกะถืกด่F#บ่จัดให้กะถืกด่Eเมียมีแต่ด่า เมียถ่าแต่ด่B F#

ส่างบ่ว่G#mา  บ่เฮ็ดเวียกให้กะถืกด่F#บ่เกียข้าวหมากะถืกด่Eเมียมีแต่ด่า เมียถ่าแต่ด่B F#

** |

G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |

C#m | B |G#m | G#m |
E | F# | G#m | G#m |

** | ** |

G#m | G#m |F# | F# |
E | E |B | F# |

เบื่อเมียแท้G#m | G#m | F# | F#หนอ..คือเป็นตาซังแท้หน่E | E | B | F#อ..

G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |G#m |