หมื่นคำลา

 นนท์ ธนนท์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หมื่นคำลา - นนท์ ธนนท์

C |

วัFนและคืน..ที่สร้าAmงกันมาไม่มีค่Dmา..กับเธอใช่ไหAmไม่พูดจA#าสักคำ  แล้วเธAmอก็ไปDmยิ่งคิGmดแล้วมันใจหาCอยFากให้กลับ..มาใช้AmเวลาพูดคำลDmา..สักคำได้ไหAmแล้วจะปล่อA#ยให้เธอ..ทิ้งกัAmนง่ายดาDmจบวัGmนและคืCนที่ผ่านมF

 A หากมันอาจยืDmดเวลา D# ก่อนเธอจะทิ้งCกันไป

หมื่นคำลาF.. ก็จะฟัAmหากมันช่วยรั้งA#เธออยู่..สักแGmค่นาทีCจะเจ็บช้ำF.. สักเท่าไAmต้องทนต้องฝืA#นเท่าไหร่จะแลGmกเวลCา..ครั้งสุดท้าย

F | F |F | C |

* | ** |

หมื่นคำลาF (10 thousand words you say goodbye)ก็จะฟัAmง (I will listen until I die)หากมันช่วยรั้งA#เธออยู่..สักแGmค่นาทีCจะเจ็บช้ำF (10 thousand words you say goodbye)สักเท่าไAmร (I will listen until I die)ต้องทนต้องฝืGmนเท่าไหร่จะแลCกเวลา..ครั้งสุดท้าย

 A# จะฟังเสียCงที่เธอเอ่ยลา A# ขอมองสายตา..คู่นั้Dmนเป็นครั้งสุดท้าD7  ถึงรู้Gmว่ามันไม่มีAmประโยชน์  ไม่มีA#อะไรจะเปลี่ยนใจเธอAmได้แล้ว  ขอD#แค่เสี้ยวนาทีมีเธอได้ไหC | C#ม..

หมื่นคำลาF# (10 thousand words you say goodbye)ก็จะฟัA#mง (I will listen until I die)หากมันช่วยรั้งBเธออยู่..สักแG#mค่นาทีC#จะเจ็บช้ำF# (10 thousand words you say goodbye)สักเท่าไA#mร (I will listen until I die)ต้องทนต้องฝืG#mนเท่าไหร่จะแลC#กเวลา..(ครั้งสุดท้าย)

*** |

F# | F# | F# | Dmaj7 C# | F#maj7 |