หมื่นคำลา

 นนท์ ธนนท์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมื่นคำลา นนท์ ธนนท์
เนื้อร้อง: บรรเจิด สินธุ, Mac ศรัณย์ทำนอง: สุรโชค สาตราภัย, Mac ศรัณย์เรียบเรียง: โสตถินันท์ ไชยลังการณ์ (Bee ETC.), Mac ศรัณย์ดนตรี: Mac ศรัณย์สังกัดค่าย: i amติดต่องานแสดง: 0966915493

C |

วัFนและคืน..ที่สร้าAmงกันมาไม่มีค่Dmา..กับเธอใช่ไหAmไม่พูดจA#าสักคำ  แล้วเธAmอก็ไปDmยิ่งคิGmดแล้วมันใจหาCอยFากให้กลับ..มาใช้AmเวลาพูดคำลDmา..สักคำได้ไหAmแล้วจะปล่อA#ยให้เธอ..ทิ้งกัAmนง่ายดาDmจบวัGmนและคืCนที่ผ่านมF

 A หากมันอาจยืDmดเวลา D# ก่อนเธอจะทิ้งCกันไป

หมื่นคำลาF.. ก็จะฟัAmหากมันช่วยรั้งA#เธออยู่..สักแGmค่นาทีCจะเจ็บช้ำF.. สักเท่าไAmต้องทนต้องฝืA#นเท่าไหร่จะแลGmกเวลCา..ครั้งสุดท้าย

F | F |F | C |

* | ** |

หมื่นคำลาF (10 thousand words you say goodbye)ก็จะฟัAmง (I will listen until I die)หากมันช่วยรั้งA#เธออยู่..สักแGmค่นาทีCจะเจ็บช้ำF (10 thousand words you say goodbye)สักเท่าไAmร (I will listen until I die)ต้องทนต้องฝืGmนเท่าไหร่จะแลCกเวลา..ครั้งสุดท้าย

 A# จะฟังเสียCงที่เธอเอ่ยลา A# ขอมองสายตา..คู่นั้Dmนเป็นครั้งสุดท้าD7  ถึงรู้Gmว่ามันไม่มีAmประโยชน์  ไม่มีA#อะไรจะเปลี่ยนใจเธอAmได้แล้ว  ขอD#แค่เสี้ยวนาทีมีเธอได้ไหC | C#ม..

หมื่นคำลาF# (10 thousand words you say goodbye)ก็จะฟัA#mง (I will listen until I die)หากมันช่วยรั้งBเธออยู่..สักแG#mค่นาทีC#จะเจ็บช้ำF# (10 thousand words you say goodbye)สักเท่าไA#mร (I will listen until I die)ต้องทนต้องฝืG#mนเท่าไหร่จะแลC#กเวลา..(ครั้งสุดท้าย)

*** |

F# | F# | F# | Dmaj7 C# | F#maj7 |คอร์ดเพลง หมื่นคำลา นนท์ ธนนท์

เนื้อเพลง หมื่นคำลา นนท์ ธนนท์วันและคืนที่สร้างกันมา ไม่มีค่ากับเธอใช่ไหม ไม่พูดจาสักคำ แล้วเธอก็ไป ยิ่งคิดแล้วมันใจหาย อยากให้กลับมาใช้เวลา พูดคำลาสักคำได้ไหม แล้วจะปล่อยให้เธอทิ้งกันง่ายดาย จบวันและคืนที่ผ่านมา หากมันอาจยืดเวลา ก่อนเธอจะทิ้งกันไป หมื่นคำลา ก็จะฟัง หากมันช่วยรั้งเธออยู่สักแค่นาที จะเจ็บช้ำ สักเท่าไร ต้องทนต้องฝืนเท่าไหร่ จะแลกเวลาครั้งสุดท้าย หมื่นคำลา 10 thousand words you say goodbye ก็จะฟัง I will listen until I die หากมันช่วยรั้งเธออยู่สักแค่นาที จะเจ็บช้ำ 10 thousand words you say goodbye สักเท่าไร I will listen until I die ต้องทนต้องฝืนเท่าไหร่ จะแลกเวลาครั้งสุดท้าย จะฟังเสียงที่เธอเอ่ยลา ขอมองสายตาคู่นั้นเป็นครั้งสุดท้าย ถึงรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนใจเธอได้แล้ว ขอแค่เสี้ยวนาทีมีเธอได้ไหม หมื่นคำลา 10 thousand words you say goodbye ก็จะฟัง I will listen until I die หากมันช่วยรั้งเธออยู่สักแค่นาที จะเจ็บช้ำ 10 thousand words you say goodbye สักเท่าไร I will listen until I die ต้องทนต้องฝืนเท่าไหร่ จะแลกเวลาครั้งสุดท้าย