โนวาแดช

 เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โนวาแดช เหล็กโคน
ติดต่องานแสดง: 0936615985

Bm | G |A | Bm | Bm |

Bm | G |A | Bm |
Bm | G |A | Bm | F# |

โนวาแดBmช โนวาแดGนี่แหละขึ้นร้อยแปAด ของจริงน้องเห้Bmอ..

รถพี่สองจังหวBmะ  ใช้น้ำมันทูทีGแต่รถพี่สวยดีA  โคตรสวยถูกใBmรถทั้งสวยทั้งแรBmง  แรงสะใจGบิดหมดไมAล์ สุดยอดไปเBm | Bmลย

ใส่Gคาบูเคเหลี่Aยม..เข้าBm | BmไปแขวGนท่อแดงบางทราGย..สักใบF#

โนวาแดBmช โนวาแดGนี่แหละขึ้นร้อยแปAด ของจริงน้องเห้Bmอ..ถ้าอยากซ้อนท้าBmย  จัดไปนะเธGจัดไปA..สองA | F#ที..          นี่แหละโนวาBm | (Bm)แดช

รถรุ่นของคุณปู่Bm  ใส่แม็คแอลสักคู่Gปาดเบาะให้สวยหAรู มันก็ดูเร้าใBmถ้าเธอชอบรถแรง Bmๆ  สองทีจัดไปGสองทีจัดไปA.. จัดไปBmสองที..   Bm

* | ** |

Bm | G |A | Bm |
Bm | G |A | F# | F# |

*** | * | ** |

โนวาแดGนี่แหละขึ้นร้อยแปAด ของจริงน้องเห้Bmอ..ถ้าอยากซ้อนท้าBmย  จัดไปนะเธGจัดไปA..สองA | F#ที..นี่แหละโนวาแBm | G | A | Bmดช

โนวาแBm | G | A | Bm | F#ดชโนวาแดBmคอร์ดเพลง โนวาแดช วงเหล็กโคน

เนื้อเพลง โนวาแดช เหล็กโคนโนวาแดช โนวาแดช นี่แหละขึ้นร้อยแปด ของจริงน้องเห้อ รถพี่สองจังหวะ ใช้น้ำมันทูที แต่รถพี่สวยดี โคตรสวยถูกใจ รถทั้งสวยทั้งแรง แรงสะใจ บิดหมดไมล์ สุดยอดไปเลย ใส่คาบูเคเหลี่ยมเข้าไป แขวนท่อแดงบางทรายสักใบ โนวาแดช โนวาแดช นี่แหละขึ้นร้อยแปด ของจริงน้องเห้อ ถ้าอยากซ้อนท้าย จัดไปนะเธอ จัดไปสองที นี่แหละโนวาแดช รถรุ่นของคุณปู่ ใส่แม็คแอลสักคู่ ปาดเบาะให้สวยหรู มันก็ดูเร้าใจ ถ้าเธอชอบรถแรงๆสองทีจัดไป สองทีจัดไป จัดไปสองที โนวาแดช นี่แหละขึ้นร้อยแปด ของจริงน้องเห้อ ถ้าอยากซ้อนท้าย จัดไปนะเธอ จัดไปสองที นี่แหละโนวาแดช โนวาแดช โนวาแดช