โนวาแดช

เหล็กโคน, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

โนวาแดช - เหล็กโคน

Bm | G |A | Bm | Bm |

Bm | G |A | Bm |
Bm | G |A | Bm | F# |

โนวาแดBmช โนวาแดGนี่แหละขึ้นร้อยแปAด ของจริงน้องเห้Bmอ..

รถพี่สองจังหวBmะ  ใช้น้ำมันทูทีGแต่รถพี่สวยดีA  โคตรสวยถูกใBmรถทั้งสวยทั้งแรBmง  แรงสะใจGบิดหมดไมAล์ สุดยอดไปเBm | Bmลย

ใส่Gคาบูเคเหลี่Aยม..เข้าBm | BmไปแขวGนท่อแดงบางทราGย..สักใบF#

โนวาแดBmช โนวาแดGนี่แหละขึ้นร้อยแปAด ของจริงน้องเห้Bmอ..ถ้าอยากซ้อนท้าBmย  จัดไปนะเธGจัดไปA..สองA | F#ที..          นี่แหละโนวาBm | (Bm)แดช

รถรุ่นของคุณปู่Bm  ใส่แม็คแอลสักคู่Gปาดเบาะให้สวยหAรู มันก็ดูเร้าใBmถ้าเธอชอบรถแรง Bmๆ  สองทีจัดไปGสองทีจัดไปA.. จัดไปBmสองที..   Bm

* | ** |

Bm | G |A | Bm |
Bm | G |A | F# | F# |

*** | * | ** |

โนวาแดGนี่แหละขึ้นร้อยแปAด ของจริงน้องเห้Bmอ..ถ้าอยากซ้อนท้าBmย  จัดไปนะเธGจัดไปA..สองA | F#ที..นี่แหละโนวาแBm | G | A | Bmดช

โนวาแBm | G | A | Bm | F#ดชโนวาแดBm