หนาว

 อานัส ต้นกล้าคนเพลง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต คิดถึง ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หนาว อานัส ต้นกล้าคนเพลง

A | A | F#m | F#m |D | D | E | E |

ฟ้Aา.. ฟ้ายังมีดวงดF#mาวเคียงข้างกันฉัDน.. ฉันไม่มีเธอEเคียงข้างกายฝนA.. ฝนเจ้าโปรยลงมF#mาตอกย้ำใจให้หนาDว.. หนาวเกินคำEบรรยาย

ทุกค่ำคืF#mนได้แต่เหม่อมองฟ้าไกC#mล ใจว่างเปล่าทุกค่ำคืF#mน ได้แต่นั่งมองแสงดาC#mทุกค่ำคืF#mน เมื่อไม่มีเธอ ใจมันเหC#mงาหนาวจับใD | Eจ..

ใจคนคอAยทำไมมันเหงาอย่างนี้Eแต่ละวิDนาทีทำไมเชื่องช้Eาจังคนทางนี้Aนั้นคงทำได้แค่หวัEได้แค่รD | Eอ...

ว่าคนทางนั้Aนจะคิดถึงกันบ้างไหEอยู่ห่างไกDล เธอหนาวหัวใจบ้างไหมEเธออยากให้รู้A ยังรักและรอเสมEและยังหวัDง.. ว่าอีกไม่นานEเธอนั้นจะกลับมา

A | A | F#m | F#m |D | D | E | E |

วันนี้A.. แม้ไม่มีตัวเธF#mอเคียงข้างกันแต่ฉัDน.. คิดถึงเธอEทุกเวลาไม่ลืAม.. ทุกถ้อยคำที่เรF#mาเคยสัญญายังรัDก.. รักเพียงเธอEคนเดียว

* | ** | *** |

A | A | F#m | F#m |D | D | E | E |

** | *** |

A | A | F#m | F#m |D | D | E | E |A |คอร์ดเพลง หนาว อานัส ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง หนาว อานัส ต้นกล้าคนเพลงฟ้า ฟ้ายังมีดวงดาวเคียงข้างกัน ฉัน ฉันไม่มีเธอเคียงข้างกาย ฝน ฝนเจ้าโปรยลงมาตอกย้ำใจ ให้หนาว หนาวเกินคำบรรยาย ทุกค่ำคืนได้แต่เหม่อมองฟ้าไกล ใจว่างเปล่า ทุกค่ำคืน ได้แต่นั่งมองแสงดาว ทุกค่ำคืน เมื่อไม่มีเธอ ใจมันเหงา หนาวจับใจ ใจคนคอยทำไมมันเหงาอย่างนี้ แต่ละวินาทีทำไมเชื่องช้าจัง คนทางนี้นั้นคงทำได้แค่หวัง ได้แค่รอ ว่าคนทางนั้นจะคิดถึงกันบ้างไหม อยู่ห่างไกล เธอหนาวหัวใจบ้างไหมเธอ อยากให้รู้ ยังรักและรอเสมอ และยังหวัง ว่าอีกไม่นานเธอนั้นจะกลับมา วันนี้ แม้ไม่มีตัวเธอเคียงข้างกัน แต่ฉัน คิดถึงเธอทุกเวลา ไม่ลืม ทุกถ้อยคำที่เราเคยสัญญา ยังรัก รักเพียงเธอคนเดียว