หนาว

 กล้วย แสตมป์ แก๊งปากซอย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต อารมณ์คิดถึง ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หนาว - กล้วย แสตมป์

A E F#m | E |D | E |
F#m | C#m |E | E |

ฟ้Aา.. ฟ้ายังมีดวงดF#mาวเคียงข้างกันฉัDน.. ฉันไม่มีเธอEเคียงข้างกายฝนA.. ฝนเจ้าโปรยลงมF#mาตอกย้ำใจให้หนาDว.. หนาวเกินคำEบรรยาย

ทุกค่ำคืF#mนได้แต่เหม่อมองฟ้าไกC#mล ใจว่างเปล่าทุกค่ำคืF#mน ได้แต่นั่งมองแสงดาC#mทุกค่ำคืF#mน เมื่อไม่มีเธอ ใจมันเหC#mงาหนาวจับใD | Eจ..

ใจคนคอAยทำไมมันเหงาอย่างนี้Eแต่ละวิDนาทีทำไมเชื่องช้Eาจังคนทางนี้Aนั้นคงทำได้แค่หวัEได้แค่รD | Eอ...

ว่าคนทางนั้Aนจะคิดถึงกันบ้างไหEอยู่ห่างไกDล เธอหนาวหัวใจบ้างไหมEเธออยากให้รู้A ยังรักและรอเสมEและยังหวัDง.. ว่าอีกไม่นานEเธอนั้นจะกลับมา

A | E |F#m | E |
F#m | C#m |E | E |

วันนี้A.. แม้ไม่มีตัวเธF#mอเคียงข้างกันแต่ฉัDน.. คิดถึงเธอEทุกเวลาไม่ลืAม.. ทุกถ้อยคำที่เรF#mาเคยสัญญายังรัDก.. รักเพียงเธอEคนเดียว

* | ** | *** |

A | E |F#m | E |
F#m | C#m |E | E |

** | *** |

A | E |F#m | E |
F#m | C#m |E | E |A |