นักเลงพอ

 นัน ป้องเกียรติ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นักเลงพอ นัน ป้องเกียรติ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาร์ม บางขันเรียบเรียง: เข้าคุณเท่ห์, นัท ณฐวัฒน์

Bm | Bm |Bm | Bm |

Bmรา.. รักกัDนมาก็นาAไม่คิEmดจะอวสาน ปิดตำนานBmความรักBmธอ.. ไม่เคยDจะเข้าใจAว่านักเลงGเขาอยู่อย่างไร ใจชF#ายผ่านไม่ผ่าBmน..

ไอ้พี่Emเดินตามหลังเมียเพื่อนว่า ไอ้เหBmมีย ไอ้หัวเต่าไม่ดูดยGา ไม่กินเหล้า ไม่กินท่F#อม..มันไม่เลBm

อะหนุกมั่Emง หรอยมั่ง ยรรมั่งนั่งตามประสBmาเพื่อนพ้องท่อมมั่Emง เหล้ามั่ง โหม่มั่ง  แด่มิตรสหาBmแต่เธอGชอบโวยวาย รับไม่ได้F#..

ว่าพรือล่ะที่รัGก ถ้าน้องยังรัAก รับได้หม้Bmายสันดานนักเลงผู้ชาGย  น้องรับได้หม้Aายที่พี่เป็Bmไอ้เรื่องจีบหญิงพี่ไม่ปล้ำD เจ้าชู้ไม่มีA น้องกะเห็Bmแค่นั่งกับเพื่อนหวันเย็น ๆGบางทีน้องเห็Aนกินน้ำท่อBmไอ้พี่ก็รู้ว่าน้องรัDก  ไอ้พี่ก็รู้Aว่าน้องหBmวงรับรองว่าหม้ายใครมาควGน้องไม่ต้องห่วAง.. ก็พี่นักเลงพBm

G A | Bm |G A | Bm |
Em | Bm |Em | F# |

* | ** | *** |

น้องไม่ต้องห่G | F#วง..ก็พี่นักเลงพอ

Bm | Bm | Bm | Bm |คอร์ดเพลง นักเลงพอ นัน ป้องเกียรติ

เนื้อเพลง นักเลงพอ นัน ป้องเกียรติเรา รักกันมาก็นาน ไม่คิดจะอวสาน ปิดตำนานความรัก เธอ ไม่เคยจะเข้าใจ ว่านักเลงเขาอยู่อย่างไร ใจชาย ผ่านไม่ผ่าน ไอ้พี่เดินตามหลังเมีย เพื่อนว่า ไอ้เหมีย ไอ้หัวเต่า ไม่ดูดยา ไม่กินเหล้า ไม่กินท่อม มันไม่เลง อะหนุกมั่ง หรอยมั่ง ยรรมั่ง นั่งตามประสาเพื่อนพ้อง ท่อมมั่ง เหล้ามั่ง โหม่มั่ง แด่มิตรสหาย แต่เธอชอบโวยวาย รับไม่ได้ ว่าพรือล่ะที่รัก ถ้าน้องยังรัก รับได้หม้าย สันดานนักเลงผู้ชาย น้องรับได้หม้ายที่พี่เป็น ไอ้เรื่องจีบหญิงพี่ไม่ปล้ำ เจ้าชู้ไม่มี น้องกะเห็น แค่นั่งกับเพื่อนหวันเย็นๆบางทีน้องเห็นกินน้ำท่อม ไอ้พี่ก็รู้ว่าน้องรัก ไอ้พี่ก็รู้ว่าน้องหวง รับรองว่าหม้ายใครมาควง น้องไม่ต้องห่วง ก็พี่นักเลงพอ น้องไม่ต้องห่วง ก็พี่นักเลงพอ