ฝากดาว

 NKBOI SAPPHIRE สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฝากดาว NKBOI X SAPPHIRE

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

ฝากดาวบนฟ้าFไปบอกเธอได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้Cมันคิดถึงแถบไม่ไหวนอนไม่หลับเลDmย..ก็คนมันอยากเจA#อ i missing you girl

* |

ตั้งแต่ที่เราFจากอยากฝากดวงดาวที่ส่องแสงไปบอกว่าเธอคือ NumCberone ของผมในทุกๆวันและไม่มีวันจะเลือนหาDmย แม้ว่าจะไม่มีความหมายต่อจากนี้A#รักเราจะ Rerun และไม่มีวันหาย

เกลียFดทุกคนที่มองเธอ  เกลียดทุกคนที่เธอมองเกลียCดทุกคนที่ขอเบอร์เกลียดทุกคนที่เธอต้องการเจอแต่เข้Dmาใจว่าผมมันไม่ได้เรื่องเลยแต่พอเบื่อแต่ที่ทำก็เพื่อA#เธอแต่ที่ทำก็เพื่อเธอ

ที่รักFผมไม่ได้ทักเธอ ผมเมาแล้วควรจะนัดเจอแต่เห็นCเธอเดินกับมัน Sh*t Mathef*ckerก็ดัDmนเป็นตัวสำรอง แต่ดันสำคัญในตอนเหงาเธอคงจะไA#ม่สนใจ เธอคงเกลียดผมเหมือนเกลียดเหา

เพลFงที่ผมแต่งนานแล้วเธอคงจะได้ฟังเห็นCว่าเธอชอบไม่รู้ตอนนี้ร้องได้ยังเพลDmงที่เธอชอบให้ผมร้องในตอนนั้นเธอยังต้องกาA#รมันอยู่มั้ยหรือแค่มองข้ามแล้วปล่อยไป

* | * |

เธอก็น่าจะรู้Fว่าเธอหนะดีต่อใจแม้ว่าวันข้างหน้Cาจะเป็นยังไงต่อไปไม่สนหลอกวันนี้Dmจะคุยกับใครต่อใครเธอไม่ต้องการผA#ม ให้บอกผมให้ออกไป

ถ้าผมไม่ทักไปF เธอก็ไม่เคยจะทักมาทำได้ตอนโทรคุCย ชวนเล่นเกมกันสักตาตอนนี้ผมคิดถึDmง เลยอยากให้เธอนั้นทักมาเธอคิดถึงกันบ้างมั้A#ย เลยอยากให้เธอนั้นบอกมา

ไอเราก็คิดถึFงแต่เราไม่กล้าจะทักไปเธอมาทำผมเจ็บCซะจนไม่กล้าจะรักใครเธอได้ยินบ้างมั้Dmยที่ผมพูดว่ารักไปก็เสียใจไม่ใช่น้A#อย แต่ว่ายังดูเพราะรักไงเธอทิ้งผมง่าย ๆF เหมือนกับเป็น ปู ปลาแต่ผมก็รักเธอCมาก ๆ เลยเท่าที่ดูมาเหมือนตอนเธอโดนโรงเรีDmยนแต่ว่าดันเกมเพราะครูมาตอนนี้มันคิดถึA#ง จึงเก็บรูปไว้บูชา

ยังคงFนึกถึงทุกความรู้สึกทุกช่วงเวลาในตอนที่เราCสองคนเคยกอดแต่ว่าตอนนี้จะไม่มีอีกแล้วนะ Dm   แม้ว่าจะไม่มีอีกครั้งยังหวังให้เธอร่วมทางควาA#มสันธ์ที่จบไปแล้วแต่ผมยังรอให้เธอกลับมาและมันคงFเป็นเรื่องยากอยากตื่นขึ้นมาและมีเธอในอ้อมแขนในใจCก็ยังหวังขณะที่ดาวบนฟ้าเรื่มส่องแสงตัวผDmมเรื่มอ่อนแรง และเรื่มคุ้นชินกับความรู้สึกตรงที่ไม่มีเธA#อค่อยเคียงข้างแต่ก็ยังหลงเหลือในส่วนลึก

* | * |คอร์ดเพลง ฝากดาว NKBOI X SAPPHIRE

เนื้อเพลง ฝากดาว NKBOI X SAPPHIREฝากดาวบนฟ้าไปบอกเธอได้ไหม ว่าผู้ชายคนนี้มันคิดถึงแถบไม่ไหว นอนไม่หลับเลย ก็คนมันอยากเจอ i missing you girl ตั้งแต่ที่เราจาก อยากฝากดวงดาวที่ส่องแสง ไปบอกว่าเธอคือ Numberone ของผมในทุกๆวัน และไม่มีวันจะเลือนหาย แม้ว่าจะไม่มีความหมาย ต่อจากนี้รักเราจะ Rerun และไม่มีวันหาย เกลียดทุกคนที่มองเธอ เกลียดทุกคนที่เธอมอง เกลียดทุกคนที่ขอเบอร์ เกลียดทุกคนที่เธอต้องการเจอ แต่เข้าใจว่าผมมันไม่ได้เรื่องเลย แต่พอเบื่อแต่ที่ทำก็เพื่อเธอ แต่ที่ทำก็เพื่อเธอ ที่รักผมไม่ได้ทักเธอ ผมเมาแล้วควรจะนัดเจอ แต่เห็นเธอเดินกับมัน Sh*t Mathef*cker ก็ดันเป็นตัวสำรอง แต่ดันสำคัญในตอนเหงา เธอคงจะไม่สนใจ เธอคงเกลียดผมเหมือนเกลียดเหา เพลงที่ผมแต่งนานแล้วเธอคงจะได้ฟัง เห็นว่าเธอชอบไม่รู้ตอนนี้ร้องได้ยัง เพลงที่เธอชอบให้ผมร้องในตอนนั้น เธอยังต้องการมันอยู่มั้ย หรือแค่มองข้ามแล้วปล่อยไป เธอก็น่าจะรู้ว่าเธอหนะดีต่อใจ แม้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไป ไม่สนหลอกวันนี้จะคุยกับใครต่อใคร เธอไม่ต้องการผม ให้บอกผมให้ออกไป ถ้าผมไม่ทักไป เธอก็ไม่เคยจะทักมา ทำได้ตอนโทรคุย ชวนเล่นเกมกันสักตา ตอนนี้ผมคิดถึง เลยอยากให้เธอนั้นทักมา เธอคิดถึงกันบ้างมั้ย เลยอยากให้เธอนั้นบอกมา ไอเราก็คิดถึงแต่เราไม่กล้าจะทักไป เธอมาทำผมเจ็บซะจนไม่กล้าจะรักใคร เธอได้ยินบ้างมั้ยที่ผมพูดว่ารักไป ก็เสียใจไม่ใช่น้อย แต่ว่ายังดูเพราะรักไง เธอทิ้งผมง่ายๆเหมือนกับเป็น ปู ปลา แต่ผมก็รักเธอมากๆเลยเท่าที่ดูมา เหมือนตอนเธอโดนโรงเรียน แต่ว่าดันเกมเพราะครูมา ตอนนี้มันคิดถึง จึงเก็บรูปไว้บูชา ยังคงนึกถึงทุกความรู้สึกทุกช่วงเวลา ในตอนที่เราสองคนเคยกอด แต่ว่าตอนนี้จะไม่มีอีกแล้วนะ แม้ว่าจะไม่มีอีกครั้ง ยังหวังให้เธอร่วมทางความสันธ์ที่จบไปแล้ว แต่ผมยังรอให้เธอกลับมา และมันคงเป็นเรื่องยาก อยากตื่นขึ้นมาและมีเธอในอ้อมแขน ในใจก็ยังหวังขณะที่ดาวบนฟ้าเรื่มส่องแสง ตัวผมเรื่มอ่อนแรง และเรื่มคุ้นชินกับความรู้สึก ตรงที่ไม่มีเธอค่อยเคียงข้าง แต่ก็ยังหลงเหลือในส่วนลึก