เพลงรักของคนแพ้

  Big Ass   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพลงรักของคนแพ้ Bigass บิ๊กแอส
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษา, โป โปษยะนุกูลทำนอง: พูนศักดิ์ จตุระบุลเรียบเรียง: Big Assดนตรี: พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genie records

 C# มันคือความหมายของเส้นขอบฟ้D#m  โลกนี้ยังคงกว้างใหF#ญ่ โว...C# C# มันคือบทเพลงรักของความพ่ายแD#mพ้  ชีวิตแค่เริ่มต้นใหF#ม่ โว...C#

C# | C# |C#7 | F# |

ตื่C#นลืมตาขึ้นมากับแรงที่มันอ่อนล้า   C#7ร่องรอยนั้นยังไม่จาF#ง โว...กัC#ดฟันเดินต่อไป บอกใจยังมีหนทางผิดถูC#7กมันจบไปแล้ว ก็เข้าใจF#

   หนึ่A#mงประตูปิดลง.. G#/C  แต่ดวงอาทิตย์ยังคงF#ขึ้นมาใหม่   ใจA#mที่ใกล้จะพัง G#/C  ก็ได้แต่หวังว่าเราจะยังF#ทนไหว

** |

C# | C# |D#m | D#m |F# | F# |C# | C# |

ก่อนC#คนเราจะเดิน ยังไงมันก็ต้องคลาน    C#7เคยทรมานเท่าไหF#ร่..เพียงC#แค่ล้มอีกครั้ง ก็คลานมันไปเหมือนเคย   C#7ก็บอกตัวเองแค่นี้ไม่เป็นไรF#..

 A#m ชีวิตมนุษย์ ใครจะรู้G#/Cปลายทาง  F#

** |

ตราบใดที่ฝC#นโปรยมา ตราบใดที่ยังมีสายD#mลมพาถ้าหัวF#ใจเต้นอยู่ เราก็ดูมันไปละกัC#ตราบใดที่ฝC#นโปรยปรายตราบใดที่ยังมีรักD#mนำทางชีวิF#ตยังยาวไกล มันก็คงต้องมีสักวัC#

** |คอร์ดเพลง เพลงรักของคนแพ้ Bigass บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เพลงรักของคนแพ้ Big ass บิ๊ก แอสมันคือความหมายของเส้นขอบฟ้า โลกนี้ยังคงกว้างใหญ่ โว มันคือบทเพลงรักของความพ่ายแพ้ ชีวิตแค่เริ่มต้นใหม่ โว ตื่นลืมตาขึ้นมากับแรงที่มันอ่อนล้า ร่องรอยนั้นยังไม่จาง โว กัดฟันเดินต่อไป บอกใจยังมีหนทาง ผิดถูกมันจบไปแล้ว ก็เข้าใจ หนึ่งประตูปิดลง แต่ดวงอาทิตย์ยังคงขึ้นมาใหม่ ใจที่ใกล้จะพัง ก็ได้แต่หวังว่าเราจะยังทนไหว ก่อนคนเราจะเดิน ยังไงมันก็ต้องคลาน เคยทรมานเท่าไหร่ เพียงแค่ล้มอีกครั้ง ก็คลานมันไปเหมือนเคย ก็บอกตัวเองแค่นี้ไม่เป็นไร ชีวิตมนุษย์ ใครจะรู้ปลายทาง ตราบใดที่ฝนโปรยมา ตราบใดที่ยังมีสายลมพา ถ้าหัวใจเต้นอยู่ เราก็ดูมันไปละกัน ตราบใดที่ฝนโปรยปราย ตราบใดที่ยังมีรักนำทาง ชีวิตยังยาวไกล มันก็คงต้องมีสักวัน