เพาะรัก

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เพาะรัก - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

C | Cmaj7 |F | C |

 C ไม่เคยมีใครสนใจ     Cmaj7   จะมองดูใครก็เมิน F หลายคนเดินหมุนวนเวียนผ่าCนไป C อยู่ๆ เจอเธอคนดี       Cmaj7     เธอคนที่มีน้ำใจ F มาปลูกต้นรักไว้ให้ดูแC

 F วันแล้ววัน ฉันเฝ้าป้องกัEmนแมลง Dm ผสานตะแกรงกั้นลมห่มมันไว้C F รอแล้วรอ วาดฝันว่ามันEmโตใหญ่  ใDmห้.. ร่Emม.. รัFก.. ดั่Dmง.. ฝัGน..

ต้นรัCกอ่อน ๆ กับแดC7ดลมฟ้าจะเคลื่อFนผ่านกาลเวลาแตกกิ่งมFmาใบงามเท่าไหร่ถ้าหากไม้Cที่ปลูก ขาดน้ำC7ความรักเติมไว้ไม้รักFคงไร้ดอกใบ ที่เอาไว้G#ให้ความงดงา(C)

C | F |C | F |C | F |C | F |

 C ก็เธอคนนี้ใช่ไหม      Cmaj7    ที่ให้ต้นไม้แห่งรัก F ให้ฉันรู้จัก เห็นโลกด้านสดCใส C เธอปลูกแล้วไยไม่ดู     Cmaj7    ไม่อยู่รอไม้โตใหญ่ F เมื่อเธอหนีหาย ต้นรักเลยอ่อนCแอ

 F วันและคืน ฉันเฝ้าพรวนพื้Emนดินกลับ Dm วางหินประดับรับชมดมดCอกไม้ F ฤดูจะเปลี่ยน ฝนลมจะร้าEmงปานใด  ก็Dm.. คงEm.. ไม่F.. หยุDmด.. ยั้Gง..

** |