เพาะรัก

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพาะรัก ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

C | Cmaj7 |F | C |

 C ไม่เคยมีใครสนใจ     Cmaj7   จะมองดูใครก็เมิน F หลายคนเดินหมุนวนเวียนผ่าCนไป C อยู่ๆ เจอเธอคนดี       Cmaj7     เธอคนที่มีน้ำใจ F มาปลูกต้นรักไว้ให้ดูแC

 F วันแล้ววัน ฉันเฝ้าป้องกัEmนแมลง Dm ผสานตะแกรงกั้นลมห่มมันไว้C F รอแล้วรอ วาดฝันว่ามันEmโตใหญ่  ใDmห้.. ร่Emม.. รัFก.. ดั่Dmง.. ฝัGน..

ต้นรัCกอ่อน ๆ กับแดC7ดลมฟ้าจะเคลื่อFนผ่านกาลเวลาแตกกิ่งมFmาใบงามเท่าไหร่ถ้าหากไม้Cที่ปลูก ขาดน้ำC7ความรักเติมไว้ไม้รักFคงไร้ดอกใบ ที่เอาไว้G#ให้ความงดงา(C)

C | F |C | F |C | F |C | F |

 C ก็เธอคนนี้ใช่ไหม      Cmaj7    ที่ให้ต้นไม้แห่งรัก F ให้ฉันรู้จัก เห็นโลกด้านสดCใส C เธอปลูกแล้วไยไม่ดู     Cmaj7    ไม่อยู่รอไม้โตใหญ่ F เมื่อเธอหนีหาย ต้นรักเลยอ่อนCแอ

 F วันและคืน ฉันเฝ้าพรวนพื้Emนดินกลับ Dm วางหินประดับรับชมดมดCอกไม้ F ฤดูจะเปลี่ยน ฝนลมจะร้าEmงปานใด  ก็Dm.. คงEm.. ไม่F.. หยุDmด.. ยั้Gง..

** |คอร์ดเพลง เพาะรัก พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง เพาะรัก พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ไม่เคยมีใครสนใจ จะมองดูใครก็เมิน หลายคนเดินหมุนวนเวียนผ่านไป อยู่ๆเจอเธอคนดี เธอคนที่มีน้ำใจ มาปลูกต้นรักไว้ให้ดูแล วันแล้ววัน ฉันเฝ้าป้องกันแมลง ผสานตะแกรงกั้นลมห่มมันไว้ รอแล้วรอ วาดฝันว่ามันโตใหญ่ ให้ ร่ม รัก ดั่ง ฝัน ต้นรักอ่อนๆกับแดดลมฟ้า จะเคลื่อนผ่านกาลเวลา แตกกิ่งมาใบงามเท่าไหร่ ถ้าหากไม้ที่ปลูก ขาดน้ำความรักเติมไว้ ไม้รักคงไร้ดอกใบ ที่เอาไว้ให้ความงดงาม ก็เธอคนนี้ใช่ไหม ที่ให้ต้นไม้แห่งรัก ให้ฉันรู้จัก เห็นโลกด้านสดใส เธอปลูกแล้วไยไม่ดู ไม่อยู่รอไม้โตใหญ่ เมื่อเธอหนีหาย ต้นรักเลยอ่อนแอ วันและคืน ฉันเฝ้าพรวนพื้นดินกลับ วางหินประดับรับชมดมดอกไม้ ฤดูจะเปลี่ยน ฝนลมจะร้างปานใด ก็ คง ไม่ หยุด ยั้ง