เพื่อนสนิท

Endorphine, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เพื่อนสนิท - Endorphine เอ็นโดรฟิน

F C/E | Dm C |A# | C |

 F เพื่อนคนนึง.. แอบรัC/Eกเธอ  เก็บงำGmความลับนั้Cนอยู่ภายในF F ก็ไม่เคย.. เปิดเผยC/Eไป  ด้วยกลัGmวจะเสียใจC จะเสียเธF

 A# ปิดบังอยู่ตั้งนาน..   Am   และมันอัดอั้นใจ A# ยิ่งเราใกล้ชิดกัน ยิ่งหวั่Gmนไหว  เธอสบAmตา กลับหลบA#ตา.. เธBdimออยู่เรื่อยไปC

ห่างแค่เพียงเอื้อFมมือ แต่มันคือแสC/Eนไกลยิ่งเธอเป็นเหมืDmอนเพื่อนสนิทยิ่งCไม่มีสิทธิ์จะบอกA#ไป..  C   (ว่ารักเธ(F)อ)

 F  หากเป็นใคร ไม่ใช่C/Eเธอ   สักวันGmอาจให้รู้C อาจบอกไปF F  แต่เป็นเธอ.. ที่คุ้C/Eนเคย   ก็เลยGmต้องยับยั้Cง คอยชั่งใจF

* | ** | ** |

A | A# |D | Gm C |
F | A |Dm C | A# | C |

** | ** |

Dm C | G | A# C | F |