เพื่อนสนิท (Cover Night Live)

 เพื่อนสนิท The Toys สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เพื่อนสนิท - The Toys

C G/B | Am G |F | G |

 C เพื่อนคนนึง.. แอบรัG/Bกเธอ  เก็บงำDmความลับนั้Gนอยู่ภายในC C ก็ไม่เคย.. เปิดเผยG/Bไป  ด้วยกลัDmวจะเสียใจG จะเสียเธC

 F ปิดบังอยู่ตั้งนาน..  Em    และมันอัดอั้นใจ F ยิ่งเราใกล้ชิดกัน ยิ่งหวั่Dmนไหว  เธอสบEmตา กลับหลบFตา.. เธD7/F#ออยู่เรื่อยไปG

ห่างแค่เพียงเอื้อCมมือ แต่มันคือแสG/Bนไกลยิ่งเธอเป็นเหมืAmอนเพื่อนสนิทยิ่งGไม่มีสิทธิ์จะบอกFไป.. G    (ว่ารักเ(C)ธอ)

 C  หากเป็นใคร ไม่ใช่G/Bเธอ   สักวันDmอาจให้รู้G อาจบอกไปC C  แต่เป็นเธอ.. ที่คุ้G/Bนเคย   ก็เลยDmต้องยับยั้Gง คอยชั่งใจC

* | ** | ** |

Em | F |Am A7 | Dm G |
C | E |Am G | F | G |

** | ** |

Am G | D/F# |

จะบอFกไป..G     ว่ารักCเธอ