เพื่อนสนิท (Cover Night Live)

 The Toys สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพื่อนสนิท The Toys
เนื้อร้อง: ภัคณะ สรุโฆษิตทำนอง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์

C G/B | Am G |F | G |

 C เพื่อนคนนึง.. แอบรัG/Bกเธอ  เก็บงำDmความลับนั้Gนอยู่ภายในC C ก็ไม่เคย.. เปิดเผยG/Bไป  ด้วยกลัDmวจะเสียใจG จะเสียเธC

 F ปิดบังอยู่ตั้งนาน..  Em    และมันอัดอั้นใจ F ยิ่งเราใกล้ชิดกัน ยิ่งหวั่Dmนไหว  เธอสบEmตา กลับหลบFตา.. เธD7/F#ออยู่เรื่อยไปG

ห่างแค่เพียงเอื้อCมมือ แต่มันคือแสG/Bนไกลยิ่งเธอเป็นเหมืAmอนเพื่อนสนิทยิ่งGไม่มีสิทธิ์จะบอกFไป.. G    (ว่ารักเ(C)ธอ)

 C  หากเป็นใคร ไม่ใช่G/Bเธอ   สักวันDmอาจให้รู้G อาจบอกไปC C  แต่เป็นเธอ.. ที่คุ้G/Bนเคย   ก็เลยDmต้องยับยั้Gง คอยชั่งใจC

* | ** | ** |

Em | F |Am A7 | Dm G |
C | E |Am G | F | G |

** | ** |

Am G | D/F# |

จะบอFกไป..G     ว่ารักCเธอคอร์ดเพลง เพื่อนสนิท The Toys

เนื้อเพลง เพื่อนสนิท The Toysเพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงำความลับนั้นอยู่ภายใน ก็ไม่เคย เปิดเผยไป ด้วยกลัวจะเสียใจ จะเสียเธอ ปิดบังอยู่ตั้งนาน และมันอัดอั้นใจ ยิ่งเราใกล้ชิดกัน ยิ่งหวั่นไหว เธอสบตา กลับหลบตา เธออยู่เรื่อยไป ห่างแค่เพียงเอื้อมมือ แต่มันคือแสนไกล ยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิท ยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไป ว่ารักเธอ หากเป็นใคร ไม่ใช่เธอ สักวันอาจให้รู้ อาจบอกไป แต่เป็นเธอ ที่คุ้นเคย ก็เลยต้องยับยั้ง คอยชั่งใจ จะบอกไป ว่ารักเธอ