รักเหอะ

 Big Ass สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักเหอะ Bigass บิ๊กแอส
เนื้อร้อง: เหนือวงศ์ทำนอง: พูนศักดิ์ จตุระบุลเรียบเรียง: Big Assสังกัดค่าย: genie records

 B ยังต้องเดินทางอีกแสนไF#/A#กล  ยังต้องเดียวดายอีกนาG#m  เธอต้องกาEรอ้อมกอดบ้างไหม B ยังต้องมีวันที่มืF#/A#ดมน.. ที่ต้องทนทรมาG#m  เธอต้องกาEรรักไหม

 E ใครข้างบนคงต้องรู้F#ว่าโลก..โหดร้G#mาย  จึงกำหนดว่าต้อF#งมีคน..ข้างG#mกาย  ทำให้วันนี้C#mเราได้เจอ..  F#   ขอให้เธอมั่นใจ

 B รักเหอะ ฉันจะมีG#mชีวิตนี้เพื่อเF# | Eธอ.. B รักเหอะ ฉันจะอยู่G#mเคียงข้างกันเสF# | Eมอ..  ไม่ว่าจะดีF#เราก็พร้อมจะรับมG#m  ไม่ว่าจะร้าF#ยเราก็พร้อมจะฟันฝ่G#m  เธอเชื่อไหC#mมรักแท้ยังมี F# อยู่ตรงนี้แค่ยื่นมืBอ..มา..

 B ไม่ต้องไปแคร์กับวันF#/A#วาน  ไม่ต้องห่วงวันพรุ่งนี้ G#m  แค่เธอมีEฉันไว้

 E ใครข้างบนคงต้องรู้F#ว่าโลก..โหดร้าG#m  จึงกำหนดว่าต้อF#งมีคน..ข้างG#mกาย  ตราบใดที่ฉัC#mนกุมมือเธอ   F#   ก็ไม่ต้องกลัวอะไร..

** |

ที่เขาว่าควาEมรักยิ่งมีมากเท่าไหC#mร่..ยิ่งต้องเสียใจBมาก.. B7แต่ฉันว่าสิ่งEนั้นที่ทำร้ายจิตใC#mจ..นั้นคือความไม่รัBก เธอB7อย่าคิดมากเกินไC#mแค่ถามตัวเอEง อยู่ตรงไหนแล้วเป็นสุขF#ใจ.. ก็พอ

** |

จะสุขจะทุF#กข์เราก็พร้อมจะรับมG#mจะดีจะร้าF#ยเราก็พร้อมไปฟันฝ่G#mเธอเชื่อไหC#mมรักแท้ยังมี   F#อยู่ตรงนี้แค่ยื่นมืBอ..มา.. รักเหBอะคอร์ดเพลง รักเหอะ Big ass บิ๊ก แอส

เนื้อเพลง รักเหอะ Bigass บิ๊กแอสยังต้องเดินทางอีกแสนไกล ยังต้องเดียวดายอีกนาน เธอต้องการอ้อมกอดบ้างไหม ยังต้องมีวันที่มืดมน ที่ต้องทนทรมาน เธอต้องการรักไหม ใครข้างบนคงต้องรู้ว่าโลกโหดร้าย จึงกำหนดว่าต้องมีคนข้างกาย ทำให้วันนี้เราได้เจอ ขอให้เธอมั่นใจ รักเหอะ ฉันจะมีชีวิตนี้เพื่อเธอ รักเหอะ ฉันจะอยู่เคียงข้างกันเสมอ ไม่ว่าจะดีเราก็พร้อมจะรับมา ไม่ว่าจะร้ายเราก็พร้อมจะฟันฝ่า เธอเชื่อไหมรักแท้ยังมี อยู่ตรงนี้แค่ยื่นมือมา ไม่ต้องไปแคร์กับวันวาน ไม่ต้องห่วงวันพรุ่งนี้ แค่เธอมีฉันไว้ ใครข้างบนคงต้องรู้ว่าโลกโหดร้าย จึงกำหนดว่าต้องมีคนข้างกาย ตราบใดที่ฉันกุมมือเธอ ก็ไม่ต้องกลัวอะไร ที่เขาว่าความรักยิ่งมีมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องเสียใจมาก แต่ฉันว่าสิ่งนั้นที่ทำร้ายจิตใจ นั้นคือความไม่รัก เธออย่าคิดมากเกินไป แค่ถามตัวเอง อยู่ตรงไหนแล้วเป็นสุขใจ ก็พอ จะสุขจะทุกข์เราก็พร้อมจะรับมา จะดีจะร้ายเราก็พร้อมไปฟันฝ่า เธอเชื่อไหมรักแท้ยังมี อยู่ตรงนี้แค่ยื่นมือมา รักเหอะ