สาวส่งออก

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สาวส่งออก - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

G | Em |C | D |
G | Em |C | D |D |

เป็นสินค้GาราคาดีEmเป็นดอกไม้Cสีส่งออกแดนDไกลเร่Gงให้โต ให้Emเติบใหญ่ตีตรCาส่งไป เมดอิDนไทยแลนด์

เป็นดอกไม้Gในบาร์เหEmล้าตามริมทาCงเท้าทั่วทั้งเจแปDถูกGดูหมิ่น ถูEmกดูแคลนลำบากCเหลือแสนนะสาวDหลงมา

เงินEmทองไม่ใช่ใบไม้Cจะเด็ดดึงได้D..ดังปรารถนG D/F#ทุกEm ๆ บาท กว่าจะCได้มาทั้งDกายาจิตใจปวดร้าว..

Emะ อย่าไปเลยเมือCงนอกถูกโกDง ถูกหลอก..ให้ไปGขายสาD/F#ต้อEmงใช้หนี้..กันCยืดยาวหนี้Dที่เจ้า..ไม่ได้กู้มา

G | Em |C | D |
G | Em |C | D |D |

** |

สาGวส่งออก จะEmบอกให้สวรรCค์ไม่ใช่ของเธอDหรอกหนาเป็Gนของนักเที่ยว แม่เล้EmาแมงดาและคนCชั่วช้า..ที่พาDเธอไป

เป็Gนของนักเที่ยว แม่เล้EmาแมงดาและคนCชั่วช้า..ที่พาDเธอไป