เซ

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เซ ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง: Indy, ดาวนาเม็กเรียบเรียง: วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียงติดต่องานแสดง: 0835424187

Cm | Cm |Cm | Cm |
Cm | Cm |G# A# | Cm | Cm |

ต้องการอีหยัCmงจั่งยิ้มให้กันหนอสาวคนบ่เคยจาเคยเว้า คือบ่ฮู้จักกันหนาแต่อ้ายมีD#เซ้นต์ว่าเฮาสิยาวไปหน้าเดาเอาจากสายFmตา เบิ่งทรงว่าเจ้าสิมีGmใจ

ฮอยยิ้มของเจ้Cmาคือจั่งอยากเอาคำตอบเบิ่งไปเบิ่งมาหลายรอบ อ้ายตอบให้กะได้เอาเข้าข้างเจ้D#า หรือเอาเข้าข้างอ้ายกะบ่ได้คิดไปไกFmล แต่อ้ายคิดหลายหล่ะเCmด้

Cm | Cm |G# A# | Cm |

Cmซ เซ เซ เซ...ใจของอ้ายเดินเซG# ตอนเจ้าเปย์ยิ้A#มมาให้D#Cmซ เซ เซ เซ...หัวใจของอ้ายอยากเปG#ย์ เปย์ความฮักA# ไปให้D#มีใจให้กัFนหรืออยากเกี่ยวพันแค่ไหCmน จ๊ะมีใจให้กัFน หรืออยากเกี่ยวพันแค่ไCmหนอย่ามาล้อเล่นกับใจอ้Fmาย มันมักคนง่าA#ยเด้หCmล่า

หากว่ามีใCmจ บ่อยากมีหลายอ้ายบ้อเอาไว้ถ่าติดต่อ นัดพ้อคุยกันทีหลังหาหมู่กินข้าD#ว หรือเจ้าอยากไปเบิ่งหนัFmหรืออีหยังต่อหยัGmง จัดให้ทุกอย่างเลยCmหล่า

Cm | Cm |Cm | Cm |D# | D# |Fm | Gm |
Cm | Cm |G# A# | Cm |Cm | Cm |
G# A# | Cm | Cm |

* | ** |

เวลาพ้อกันมันสั้Cmน เวลาล่ะพ้อกันมันสั้นอยากสานสัมพันธ์ละคุยกันเบาๆ ฮักเลยมาหากว่าอยากเว้า อยากเว้า เว้า เว้า เว้า เว้าสิฟ่าวออกไปหาเอาส่ำให้สา แล้วค่อยว่ากันใหม่ฮอยยิ้มเจ้าได้ใจอ้ายไปเบิดแล้ว

Cm | Cm |G# A# | Cm |Cm | Cm |คอร์ดเพลง เซ ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง เซ ต้าร์ ตจว.ต้องการอีหยังจั่งยิ้มให้กันหนอสาว คนบ่เคยจาเคยเว้า คือบ่ฮู้จักกันหนา แต่อ้ายมีเซ้นต์ว่าเฮาสิยาวไปหน้า เดาเอาจากสายตา เบิ่งทรงว่าเจ้าสิมีใจ ฮอยยิ้มของเจ้าคือจั่งอยากเอาคำตอบ เบิ่งไปเบิ่งมาหลายรอบ อ้ายตอบให้กะได้ เอาเข้าข้างเจ้า หรือเอาเข้าข้างอ้าย กะบ่ได้คิดไปไกล แต่อ้ายคิดหลายหล่ะเด้ เซ เซ เซ เซ ใจของอ้ายเดินเซ ตอนเจ้าเปย์ยิ้มมาให้ เซ เซ เซ เซ หัวใจของอ้ายอยากเปย์ เปย์ความฮัก ไปให้ มีใจให้กันหรืออยากเกี่ยวพันแค่ไหน จ๊ะ มีใจให้กัน หรืออยากเกี่ยวพันแค่ไหน อย่ามาล้อเล่นกับใจอ้าย มันมักคนง่ายเด้หล่า หากว่ามีใจ บ่อยากมีหลายอ้ายบ้อ เอาไว้ถ่าติดต่อ นัดพ้อคุยกันทีหลัง หาหมู่กินข้าว หรือเจ้าอยากไปเบิ่งหนัง หรืออีหยังต่อหยัง จัดให้ทุกอย่างเลยหล่า เวลาพ้อกันมันสั้น เวลาล่ะพ้อกันมันสั้น อยากสานสัมพันธ์ละคุยกันเบาๆฮักเลยมา หากว่าอยากเว้า อยากเว้า เว้า เว้า เว้า เว้า สิฟ่าวออกไปหา เอาส่ำให้สา แล้วค่อยว่ากันใหม่ ฮอยยิ้มเจ้าได้ใจอ้ายไปเบิดแล้ว