สิให้เว้าอีหยัง

 ไผ่ พงศธร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สิให้เว้าอีหยัง ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

F Em | Dm C |F Em | Dm | G |

ลองเป็นอ้ายดูAm.. สิฮู้ว่าเว้าบ่ออกเป็นจังใEmด๋ยังบ่ได้ทัDmน..เตรียมหัวใจG เพื่อเอาไว้ฟังคำบอกCลาลองเป็นอ้ายดูAm.. สิฮู้ว่ากลั้นบ่อยู่ดอกน้ำEmตาเมื่อได้ฮู้โDmต เมื่อได้ฮู้ว่Gา..เจ้าบ่อยากสิอยู่Amข้าง ๆ

ได้ยินอFยู่.. ได้ยินทุกคำEmที่เจ้าพDmยายาม ขอโทษทุกอย่Cางแต่หัวใจF.. อ้ายกำลังพัEmฮู้บ่นาDmง บ่น่าต้องถาม ว่าเป็นหยังคือเงียบGไป

แล้วสิให้เว้Cาอีหยัง เว้Amาอีหยังเฮ็ดได้Fแค่เป็นผู้ฟังที่ดีGฮักเจ้าเพียงใดC ยิ่งย้ำความจริงว่าตอEmนนี้ข้างในใจFเจ้าบ่มีเหลืออ้าG

แล้วสิให้เว้Cาอีหยัง  เพื่Amออีหยังเมื่อมันFบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจGอ้ายเข้าใจAmพอ  แต่เจ้านั้นบ่เข้าใจEmอ้ายแฮงเว้Fาอ้ายกะแฮงเจ็บหลGายอ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางCเอย...

G |

คำที่อยากเว้Amา  คืออ้ายสิขอให้เจ้าบ่ต้องไEmแต่กะได้เว้Dmา..แค่ในใจG อ้ายเฮ็ดอิหยังบ่ได้Cเลยบ่ได้โกรธไAmผ จังใด๋แล้วอ้ายต้องอยู่ให้คุ้นEmเคยบ่ต้องคิดมาDmก บ่ว่าเลGบ่ต้องห่วงอ้ายบ่เป็นหยัAm

* | ** |

C Am | F G |C Em | F G |
C Em | F G |Am Em | F G |

แล้วสิให้เว้Cาอีหยัง เว้Amาอีหยังเฮ็ดได้Fแค่เป็นผู้ฟังที่ดีGฮักเจ้าเพียงใดC ยิ่งย้ำความจริงว่าตอEmนนี้ข้างในใจFเจ้าบ่มีเหลืออ้Gาย

แล้วสิให้เว้Cาอีหยัง  เพื่Emออีหยังเมื่อมันFบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจGอ้ายเข้าใจพAmอ  แต่เจ้านั้นบ่เข้าใจEmอ้ายคั่นเว้Fาอ้ายต้องน้ำตาไหGอ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางCเอย

คั่นเว้Fาอ้ายต้องน้ำตาไหGล..อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางF Em | Dm G | Cเอย..คอร์ดเพลง สิให้เว้าอีหยัง ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง สิให้เว้าอีหยัง ไผ่ พงศธรลองเป็นอ้ายดู สิฮู้ว่าเว้าบ่ออกเป็นจังใด๋ ยังบ่ได้ทันเตรียมหัวใจ เพื่อเอาไว้ฟังคำบอกลา ลองเป็นอ้ายดู สิฮู้ว่ากลั้นบ่อยู่ดอกน้ำตา เมื่อได้ฮู้โต เมื่อได้ฮู้ว่า เจ้าบ่อยากสิอยู่ข้างๆได้ยินอยู่ ได้ยินทุกคำ ที่เจ้าพยายาม ขอโทษทุกอย่าง แต่หัวใจ อ้ายกำลังพัง ฮู้บ่นาง บ่น่าต้องถาม ว่าเป็นหยังคือเงียบไป แล้วสิให้เว้าอีหยัง เว้าอีหยัง เฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดี ฮักเจ้าเพียงใด ยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้ ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออ้าย แล้วสิให้เว้าอีหยัง เพื่ออีหยัง เมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจ อ้ายเข้าใจพอ แต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอ้าย แฮงเว้าอ้ายกะแฮงเจ็บหลาย อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย คำที่อยากเว้า คืออ้ายสิขอให้เจ้าบ่ต้องไป แต่กะได้เว้าแค่ในใจ อ้ายเฮ็ดอิหยังบ่ได้เลย บ่ได้โกรธไผ จังใด๋แล้วอ้ายต้องอยู่ให้คุ้นเคย บ่ต้องคิดมาก บ่ว่าเลย บ่ต้องห่วงอ้ายบ่เป็นหยัง แล้วสิให้เว้าอีหยัง เว้าอีหยัง เฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดี ฮักเจ้าเพียงใด ยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้ ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออ้าย แล้วสิให้เว้าอีหยัง เพื่ออีหยัง เมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจ อ้ายเข้าใจพอ แต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอ้าย คั่นเว้าอ้ายต้องน้ำตาไหล อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย คั่นเว้าอ้ายต้องน้ำตาไหล อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย