สอบตกวิชาฮัก

 แพรวา ดาราภัส ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สอบตกวิชาฮัก แพรวา ดาราภัส
เนื้อร้อง/ทำนอง: เก็ต ดุริวัฒน์เรียบเรียง: ไก่ กีตาร์

A | C#m |D | E |
A | C#m |D | E | E |

เสียงออดดังAอยู่ในหัวใจยามใด๋น้องหวั่นไหC#mวกับคำสัญญาอ้ายย่างเข้ามDา..บอกฮักน้องต่อหน้าเสาEธง

ให้ลูกอF#mมฮาร์ทบีทหัวใC#mแต่ว่าอ้าDย..กลับมีคนEใหม่

น้องเคยเรียAนวิชาครูสอนทั่วไปศิลป์ ไทC#mย คณิตฯ อังกฤษฟิสิกส์ ชีวDะ ยากปานใด๋กะยังสอบได้E

วิชาใหF#mม่ ฮักคนหลายใC#mสอบปานใด๋D.. คะแนนแฮงEลด

น้องสอบตDก วิชา วิชาฮักอ้ายเจ็บหัวใC#mจอ้ายมีคนใหม่คะแนนใBmจ..ของน้อEงคงไร้ค่Aอยากให้อ้าDย กลับมา กลับมาคือเก่าลบเหC#mงาช่วยติวผ่านใF#mวิชาฮักอ้าBmย สอบจั๋งใด๋E ช่วยบอกน้องAแนเด้ออ้ายเด้Eอ..

คำว่าฮักAที่อ้ายนั้นเคยบอกน้องยังท่อC#mงจดจำฝังใจเผื่อมื้อใด๋D..อ้ายนั้นสิหวนคืนEมาหยิบวิชF#mาที่เคยฮักอ้าC#mยื่นแปะไว้D.. รอสอบอีกครั้A

A C#m | F#m |A C#m | E |
D E | C#m F#m |D | E |

* | ** |

ลงทะเบียนไBm | Eว้..รอสอบใหม่อยู่เด้D F | Aคอร์ดเพลง สอบตกวิชาฮัก แพรวา ดาราภัส

เนื้อเพลง สอบตกวิชาฮัก แพรวา ดาราภัสเสียงออดดังอยู่ในหัวใจยามใด๋ น้องหวั่นไหวกับคำสัญญา อ้ายย่างเข้ามาบอกฮักน้องต่อหน้าเสาธง ให้ลูกอมฮาร์ทบีทหัวใจ แต่ว่าอ้ายกลับมีคนใหม่ น้องเคยเรียนวิชาครูสอนทั่วไป ศิลป์ ไทย คณิตฯ อังกฤษ ฟิสิกส์ ชีวะ ยากปานใด๋กะยังสอบได้ วิชาใหม่ ฮักคนหลายใจ สอบปานใด๋ คะแนนแฮงลด น้องสอบตก วิชา วิชาฮักอ้าย เจ็บหัวใจอ้ายมีคนใหม่ คะแนนใจของน้องคงไร้ค่า อยากให้อ้าย กลับมา กลับมาคือเก่า ลบเหงาช่วยติวผ่านใจ วิชาฮักอ้าย สอบจั๋งใด๋ ช่วยบอกน้องแน เด้ออ้ายเด้อ คำว่าฮักที่อ้ายนั้นเคยบอกน้อง ยังท่องจดจำฝังใจ เผื่อมื้อใด๋อ้ายนั้นสิหวนคืนมา หยิบวิชาที่เคยฮักอ้าย ยื่นแปะไว้ รอสอบอีกครั้ง ลงทะเบียนไว้ รอสอบใหม่อยู่เด้อ