สอบตกวิชาฮัก

 แพรวา ดาราภัส ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สอบตกวิชาฮัก - แพรวา ดาราภัส

A | C#m |D | E |
A | C#m |D | E | E |

เสียงออดดังAอยู่ในหัวใจยามใด๋น้องหวั่นไหC#mวกับคำสัญญาอ้ายย่างเข้ามDา..บอกฮักน้องต่อหน้าเสาEธง

ให้ลูกอF#mมฮาร์ทบีทหัวใC#mแต่ว่าอ้าDย..กลับมีคนEใหม่

น้องเคยเรียAนวิชาครูสอนทั่วไปศิลป์ ไทC#mย คณิตฯ อังกฤษฟิสิกส์ ชีวDะ ยากปานใด๋กะยังสอบได้E

วิชาใหF#mม่ ฮักคนหลายใC#mสอบปานใด๋D.. คะแนนแฮงEลด

น้องสอบตDก วิชา วิชาฮักอ้ายเจ็บหัวใC#mจอ้ายมีคนใหม่คะแนนใBmจ..ของน้อEงคงไร้ค่Aอยากให้อ้าDย กลับมา กลับมาคือเก่าลบเหC#mงาช่วยติวผ่านใF#mวิชาฮักอ้าBmย สอบจั๋งใด๋E ช่วยบอกน้องAแนเด้ออ้ายเด้Eอ..

คำว่าฮักAที่อ้ายนั้นเคยบอกน้องยังท่อC#mงจดจำฝังใจเผื่อมื้อใด๋D..อ้ายนั้นสิหวนคืนEมาหยิบวิชF#mาที่เคยฮักอ้าC#mยื่นแปะไว้D.. รอสอบอีกครั้A

A C#m | F#m |A C#m | E |
D E | C#m F#m |D | E |

* | ** |

ลงทะเบียนไBm | Eว้..รอสอบใหม่อยู่เด้D F | A