โสดอย่าเล่นตัว

 บ.เบิ้ล สามร้อย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โสดอย่าเล่นตัว บ.เบิ้ล สามร้อย

G | Bm |C | G |
Em | Bm |C | D | D |

ยาGมที่เธอ.. นั้นส่Bmงยิ้มมาหัวใจCจะบ้าแล้วรู้Gหม้ายว่าคนGทางนี้..เจอคนที่Bmไมตรีให้หัวใจCร้องอุ้ยฮาย อุ้ยฮาย แล้วDนิ

ก็โสดGเป็นครั้งคราว  มีแฟBmนไม่กี่ครั้งใจCมันยังไม่อยุดที่ใครGซักทีใครG ๆ ก็บอก คนหน้าตBmาไม่ดีภาษีCไม่มีแรDงจูงใจGใคร

สวยหล่Emอมันกินไม่ไBmด้หรอกหนาเรื่องหน้าตEmา ส่วนมากต้องเน้Bmนก่อนเรื่องนิสัEmยค่อยเจรจาเสร็จจากห้อBmงนอนว่าจะถอCน จะฝากชีวิตไว้กับใคD

ถ้าใครยังโสCด ได้โปรดอย่าเล่นตัDถ้ายังไม่ชัBmวร์ คบฟรี ๆ แลเอEmาหม้ายถ้ามัวแต่อาCย ไม่ได้อะไรDจะกลัวทำไมBm คิดไงก็บอกEmไปพี่บ่าวคนนี้Cชอบเธอ น้องสาวคนนี้Dชอบพี่ให้มันรู้Bmซักที จะตายEmหม้ายต้องมีซักคนCของเราที่เป็นคู่แท้Dของเรา อยู่ไม่ไกG | (D)ล..

C | D |Bm | Em |C | D |G | G |
C | D |Bm | Em |C | D |G | G |

*** | * | ** | *** |

ต้องมีซักคนCของเราที่เป็นคู่แท้Dของเรา อยู่ไม่ไกGล..ต้องมีซักคนCของเราที่เป็นคู่แท้Dของเรา อยู่ไม่ไกC | Gล..คอร์ดเพลง โสดอย่าเล่นตัว บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อเพลง โสดอย่าเล่นตัว บ.เบิ้ล สามร้อยยามที่เธอ นั้นส่งยิ้มมา หัวใจจะบ้าแล้วรู้หม้าย ว่าคนทางนี้เจอคนที่ไมตรีให้ หัวใจร้องอุ้ยฮาย อุ้ยฮาย แล้วนิ ก็โสดเป็นครั้งคราว มีแฟนไม่กี่ครั้ง ใจมันยังไม่อยุดที่ใครซักที ใครๆก็บอก คนหน้าตาไม่ดี ภาษีไม่มีแรงจูงใจใคร สวยหล่อมันกินไม่ได้หรอกหนา เรื่องหน้าตา ส่วนมากต้องเน้นก่อน เรื่องนิสัยค่อยเจรจาเสร็จจากห้องนอน ว่าจะถอน จะฝากชีวิตไว้กับใคร ถ้าใครยังโสด ได้โปรดอย่าเล่นตัว ถ้ายังไม่ชัวร์ คบฟรีๆแลเอาหม้าย ถ้ามัวแต่อาย ไม่ได้อะไร จะกลัวทำไม คิดไงก็บอกไป พี่บ่าวคนนี้ชอบเธอ น้องสาวคนนี้ชอบพี่ ให้มันรู้ซักที จะตายหม้าย ต้องมีซักคนของเรา ที่เป็นคู่แท้ของเรา อยู่ไม่ไกล ต้องมีซักคนของเรา ที่เป็นคู่แท้ของเรา อยู่ไม่ไกล ต้องมีซักคนของเรา ที่เป็นคู่แท้ของเรา อยู่ไม่ไกล