ช่วงเวลาหนึ่ง

 สุขเสมอ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ช่วงเวลาหนึ่ง สุขเสมอ

C# | G#/C |A#m | F# |
C# | G#/C |A#m | F# |

อาC#จดูไม่จริงในสาG#/CยตาอาF#จดูเกินไปในใจC#เธออาC#จดูน้อยไปในบางG#/CคราวคงF#เป็นสิ่งเดียวในตอC#นนี้

โปรC#ดจงเข้าใจ และรับG#/Cฟังไม่มีF#เจตนาอื่นใดC#โลกC#เราหมุนวน ไม่แน่G#/CนอนอยากทำF#สิ่งดีให้เธอเก็บเอาC#ไว้

จึงC#เป็นบทเพลงที่มอG#/Cบให้ที่มาF#กด้วยความรู้สึกในใจC#ฉันเมื่อC#เราพบกันในบาG#/Cงคราวก็ทำF#ให้วันที่มีช่างสุขC#ล้น

ช่วงเวลาหนึ่A#mง..มากมาFmยในใจ ไม่เสีF#ยดายจะดีG#หรือร้ายไม่เป็นไ(C#)ร..

C# | G#/C |A#m | F# |
C# | G#/C |A#m | F# |

* | ** | *** | **** ||

C# | G#/C |A#m | F# |

**** |คอร์ดเพลง ช่วงเวลาหนึ่ง สุขเสมอ

เนื้อเพลง ช่วงเวลาหนึ่ง สุขเสมออาจดูไม่จริงในสายตา อาจดูเกินไปในใจเธอ อาจดูน้อยไปในบางคราว คงเป็นสิ่งเดียวในตอนนี้ โปรดจงเข้าใจ และรับฟัง ไม่มีเจตนาอื่นใด โลกเราหมุนวน ไม่แน่นอน อยากทำสิ่งดีให้เธอเก็บเอาไว้ จึงเป็นบทเพลงที่มอบให้ ที่มากด้วยความรู้สึกในใจฉัน เมื่อเราพบกันในบางคราว ก็ทำให้วันที่มีช่างสุขล้น ช่วงเวลาหนึ่ง มากมายในใจ ไม่เสียดาย จะดีหรือร้ายไม่เป็นไร