สร้าง

 ไมค์ ภิรมย์พร ลูกทุ่ง อีสาน เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สร้าง ไมค์ ภิรมย์พร
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

E | E |E | E |
E | G#m |A | B |
E | G#m |A | A | B |

ตึกนี้อ้ายกะสร้Eาง ตึกนั้นอ้ายกะสร้G#mางบ้านนี้อ้ายกะสร้Aาง บ้านนั้นกะแม่นเด้อสาBถนนนี้อ้ายกะสร้Eาง สะพานนั้นอ้ายกะสร้G#mางแต่มันยังเหลืออีกอย่Aาง..บ่ฮู้สิสร้างจั่งใด๋B..(คือสร้างฮังฮักกับเจ้า)

อย่าว่าจั่งสั่Eน อย่าว่าจั่งซี่อย่าว่าแนวนั้B\Ebน อย่าว่าแนวนี้เด้อหล่C#mตั้งแต่เกิดมEา เป็นคนขึ้นมาการเว้าการจB\Ebากะจั่งซี่หล่ะ อ้ายบ่เก่C#m

อ้ายถนัAดแต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงาBเรื่องใช้แG#mรงยอมรับว่าอ้ายเก่C#mแต่เรื่องความฮัAกมันเป็นสีเป็นเคร่ง ๆอ้ายอยากปรึกษาเจ้B

** |

มันเป็นกรอเซอEะ แกแซ๊ะมันเป็นออเลB\Ebอะ มันเป็นแอแล๊ะ โอ้ยน้C#mเจ้าเป็นบ่เนEอะ คืออ้ายบ่เนอะให้ส่อได้บ่B\Eb ยามพ้อกันน้อเป็นจั่งใด๋C#m

อ้ายกะต้Aอยแต่กกเสาสอบปูBบ่ได้ซูG#mนแก้มจูนพูนคือไC#mคนโตเปื้อน ๆA เจ้ารังเกียจบ่ใจอ้ายอยากปรึกษาเจ้B

** |

E | G#m |A | B |
E | G#m |A | A | B |

ตอบอ้ายได้F#mบ่ อ้ายยังรออยู่เด้อใG#mมื้อนี้มื้ออื่นมื้อใดA สิได้ตอกเสาเข็Bตึบ ตึบ ตึบ ตึบ ตึบ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

** | ** |

สร้างมื้อนี้เลยไF#mด้บ่.. เอาBให้มันแล้วสะเนอEคอร์ดเพลง สร้าง ไมค์ ภิรมย์พร

เนื้อเพลง สร้าง ไมค์ ภิรมย์พรตึกนี้อ้ายกะสร้าง ตึกนั้นอ้ายกะสร้าง บ้านนี้อ้ายกะสร้าง บ้านนั้นกะแม่นเด้อสาว ถนนนี้อ้ายกะสร้าง สะพานนั้นอ้ายกะสร้าง แต่มันยังเหลืออีกอย่าง บ่ฮู้สิสร้างจั่งใด๋ (คือสร้างฮังฮักกับเจ้า) อย่าว่าจั่งสั่น อย่าว่าจั่งซี่ อย่าว่าแนวนั้น อย่าว่าแนวนี้เด้อหล่า ตั้งแต่เกิดมา เป็นคนขึ้นมา การเว้าการจากะจั่งซี่หล่ะ อ้ายบ่เก่ง อ้ายถนัดแต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน เรื่องใช้แรงยอมรับว่าอ้ายเก่ง แต่เรื่องความฮักมันเป็นสีเป็นเคร่งๆอ้ายอยากปรึกษาเจ้า มันเป็นกรอเซอะ แกแซ๊ะ มันเป็นออเลอะ มันเป็นแอแล๊ะ โอ้ยน้อ เจ้าเป็นบ่เนอะ คืออ้ายบ่เนอะ ให้ส่อได้บ่ ยามพ้อกันน้อเป็นจั่งใด๋ อ้ายกะต้อยแต่กกเสาสอบปูน บ่ได้ซูนแก้มจูนพูนคือไผ คนโตเปื้อนๆเจ้ารังเกียจบ่ใจ อ้ายอยากปรึกษาเจ้า ตอบอ้ายได้บ่ อ้ายยังรออยู่เด้อใจ มื้อนี้มื้ออื่นมื้อใด สิได้ตอกเสาเข็ม ตึบ ตึบ ตึบ ตึบ ตึบๆๆๆๆๆสร้างมื้อนี้เลยได้บ่ เอาให้มันแล้วสะเนอะ