สักคำ

 OG-ANIC แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สักคำ OG-ANIC
ดนตรี: NINO

Dm | F |Gm | Gm Am |
Dm | F |Gm | Gm Am |

แค่อยากจะถาDmม.. สักคำF..ยังจำGmวันแรกที่รักกันAmได้ไหมถ้าเกิดไม่รู้Dm.. จะบอFก..ที่เรGmาทะเลาะกันทุกวันAmคืออะไรอย่าทำแบบนั้Dmน.. มันเจ็Fบ..อย่าเอ่Gmยพวกคำที่ทำร้ายกัAmนได้ไหมถ้าเกิดไม่รัDmก.. ก็ปล่Fอย..ถ้าฉัGmนมันไม่ดี แล้วเธอจะมีAmไปทำไม Baby

Dm | F |Gm | Gm Am |
Dm | F |Gm | Gm Am |

เอะอะก็เอ่Dmยมาเเต่คำร่ำลFอ่อใช่สิGmฉันมันไม่มีน้ำยAmไม่ได้เหลือเฟืDmอ กัดก้อนเกลือ คลุกน้ำปลFต่อให้มีเพชรเจ็ดสีGm ก็ไม่ดูดีในสายตAm

หรือเพราะว่าเธDmอกับฉันมันคุ้นเคFถ้าเกิดเธอเบื่อมาGmกก็วิ่งไปตรงนู้นเลAmมีชายหล่อรวDmยหุ่นกำยำตรงสเป็Fรักจริงหนะมีแค่ฉัGmนแต่ไปตรงนั้นอะมันจะ(อื้Amมโดน)

เธDmอ เธอ เธอFไม่เคยจะถามไถ่เธGmอไม่เคยจะสนใจ เธอAmจ้องแต่จะหาใหม่เธDmอ เธอ เธFออยากให้ฉันหายไปGmม่ใช่ที่เธอฝันไฝ่ แต่พAmอจะไปก็เร้าใหญ่

** |

Dm | F |Gm | Gm Am |
Dm | F |Gm | Gm Am |

ทำอย่างงั้Dmนก็ไม่ได้ ทำอย่างงี้Fเธอก็ว่าไม่ดีด่าฉัGmนยิ่งกว่าลูก ต้องผูกคอตาAmยกันหละทีนี้รัDmกหนะมันก็รัก เเต่งี่เง่Fาหนะมันไม่ไหวคำก็เลิGmกสองคำก็เบื่อ ถามจริAmงรักกันอยู่ไหม

สงสัยDmต้องลูบไล้ จูบคFอซบอกกลับจากงาGmนกำลังหาว จู่จู่เธอโพสต์Amเป็นสาวโสดเธอบอDmกว่าจิตใจของสาวสวยFมันเปราะบางแต่เวลGmาเธอโมโหนี่ตบฉันAmซะปวดกรามโอ้โDmห่ อะไรของเธFอ ฉันหละงงใGmบอกอยากมีคฤหาสAmน์เอาไปเอามาบ้านทรงไทDmเจอมาแต่ละทีFเหมือนฟ้าฝนมาดลใGmด่ายิกระเอียดยิAmบเหมือนมีเครื่องจักรมีกลไก

* | ** |

Dm | F |Gm | Gm Am |
Dm | F |Gm | Gm Am |คอร์ดเพลง สักคำ OGANIC

เนื้อเพลง สักคำ OG ANICแค่อยากจะถาม สักคำ ยังจำวันแรกที่รักกันได้ไหม ถ้าเกิดไม่รู้ จะบอก ที่เราทะเลาะกันทุกวันคืออะไร อย่าทำแบบนั้น มันเจ็บ อย่าเอ่ยพวกคำที่ทำร้ายกันได้ไหม ถ้าเกิดไม่รัก ก็ปล่อย ถ้าฉันมันไม่ดี แล้วเธอจะมีไปทำไม Baby เอะอะก็เอ่ยมาเเต่คำร่ำลา อ่อใช่สิฉันมันไม่มีน้ำยา ไม่ได้เหลือเฟือ กัดก้อนเกลือ คลุกน้ำปลา ต่อให้มีเพชรเจ็ดสี ก็ไม่ดูดีในสายตา หรือเพราะว่าเธอกับฉันมันคุ้นเคย ถ้าเกิดเธอเบื่อมากก็วิ่งไปตรงนู้นเลย มีชายหล่อรวยหุ่นกำยำตรงสเป็ค รักจริงหนะมีแค่ฉันแต่ไปตรงนั้นอะมันจะ(อื้มโดน) เธอ เธอ เธอไม่เคยจะถามไถ่ เธอไม่เคยจะสนใจ เธอจ้องแต่จะหาใหม่ เธอ เธอ เธออยากให้ฉันหายไป ไม่ใช่ที่เธอฝันไฝ่ แต่พอจะไปก็เร้าใหญ่ ทำอย่างงั้นก็ไม่ได้ ทำอย่างงี้เธอก็ว่าไม่ดี ด่าฉันยิ่งกว่าลูก ต้องผูกคอตายกันหละทีนี้ รักหนะมันก็รัก เเต่งี่เง่าหนะมันไม่ไหว คำก็เลิกสองคำก็เบื่อ ถามจริงรักกันอยู่ไหม สงสัยต้องลูบไล้ จูบคอซบอก กลับจากงานกำลังหาว จู่จู่เธอโพสต์เป็นสาวโสด เธอบอกว่าจิตใจของสาวสวยมันเปราะบาง แต่เวลาเธอโมโหนี่ตบฉันซะปวดกราม โอ้โห่ อะไรของเธอ ฉันหละงงใจ บอกอยากมีคฤหาสน์เอาไปเอามาบ้านทรงไทย เจอมาแต่ละทีเหมือนฟ้าฝนมาดลใจ ด่ายิกระเอียดยิบเหมือนมีเครื่องจักรมีกลไก