ถ่าอ้ายได้บ่

 บอลลี่ สราวุฒิ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถ่าอ้ายได้บ่ บอลลี่ สราวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: บุ๊ค ศุภกาญจน์เรียบเรียง: HD สตูดิโอ โคกอิโด่ยสังกัดค่าย: บังเอิญ มิวสิคติดต่องานแสดง: 0821261623, 0614435890, 0837899325

G# | Gm |Fm | A# |
D# Gm | Cm Gm |G# Gm | Fm A# |

ความห่างไกล ย่างก้าวเข้ามD#คือน้ำตGmาตั้งท่าสิไหCmอ้ายจำA#ต้องลาคนไคG#.. จากA#เจ้าไปรักษากาD#

ย้อนว่A#าอ้ายติดไปแดD#ฟ้าแกGmล้งให้ไกลน้องนCmางจับอ้าA#ยไปประจำกาG#ร.. ลาA#นางมานอนกอดD#ปืน.. A#

3 เดือนบ่ได้พ้อD#กันถ้าเป็นจังชั้Gmน อ้ายคงสวอCmอยากบอA#กน้องหล่าคนคอG#ย..อย่าฟ้าA#วไปมีคนD#ใหม่

ถ่าอ้าA#ยแนเด้อคนดีD#..จากนี้Gmให้รักษาCmใจอย่าฟ้A#าวไปมีพุใด๋G#  คนดีA#ถ่าอ้ายได้D#บ่..    A#

ถ่าอ้าD#ย..แนเด้GmอคนดีCm2 ปีG# อย่าแปรA#เปลี่ยนผัD# A#น..สิรD#อจนกว่Gmามื้อนั้Cmน..วันที่2เฮG#าเจอกัน วันที่มีเธA#อกับฉันถ่าอ้ายได้D#บ่        (A#)

D# Gm | Cm Gm |G# Gm | Fm A# |

G# G#m | Gm Cm |Fm A# | D# |

** | ** |

วันที่มีเธอG#กับฉัน  สิบ่มีแนวA#เปลี่ยนผันถ่าอ้ายได้D#บ่..

G# G#/A# | D# |คอร์ดเพลง ถ่าอ้ายได้บ่ บอลลี่ สราวุฒิ

เนื้อเพลง ถ่าอ้ายได้บ่ บอลลี่ สราวุฒิความห่างไกล ย่างก้าวเข้ามา คือน้ำตาตั้งท่าสิไหล อ้ายจำต้องลาคนไค จากเจ้าไปรักษาการ ย้อนว่าอ้ายติดไปแดง ฟ้าแกล้งให้ไกลน้องนาง จับอ้ายไปประจำการ ลานางมานอนกอดปืน 3 เดือนบ่ได้พ้อกัน ถ้าเป็นจังชั้น อ้ายคงสวอย อยากบอกน้องหล่าคนคอย อย่าฟ้าวไปมีคนใหม่ ถ่าอ้ายแนเด้อคนดี จากนี้ให้รักษาใจ อย่าฟ้าวไปมีพุใด๋ คนดีถ่าอ้ายได้บ่ ถ่าอ้ายแนเด้อคนดี 2 ปี อย่าแปรเปลี่ยนผัน สิรอจนกว่ามื้อนั้น วันที่2เฮาเจอกัน วันที่มีเธอกับฉัน ถ่าอ้ายได้บ่ วันที่มีเธอกับฉัน สิบ่มีแนวเปลี่ยนผัน ถ่าอ้ายได้บ่