ที่รักของคนอื่น

 อาม ชุติมา ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ที่รักของคนอื่น อาม ชุติมา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาม ชุติมาเรียบเรียง: ออม กีต้าร์เหล็กติดต่องานแสดง: 0832595985

D# | Dm |Cm F | A# F | A# |

บ่ได้ตั้งใA#จ.. ให้เรื่องมันจบแบDmบนี้ขอโทษอีCmหลี.. ที่น้องนั้นมีคนFใหม่บ่ได้คิดเลA#ย.. ว่าน้องต้องเลิกกับอ้าDmน้องกะแค่เหงาCmใจ.. ตอนที่อ้ายบ่Fอยู่

บ่ได้อยากให้เรื่อGmงของเฮาต้องจบลงแค่ตรงนี้แต่น้องกะยังคิดฮอDmดแต่อ้ายทุกวินาทีขอโทษได้บ่Cm ขอโทษทุกอย่าFงที่น้องเฮ็ดลงA#ไปเข้าใจอ้ายอยู่ว่Gmาน้องนั้นเฮ็ดพลาดไปแล้วฮักของเฮามันจDmบ สิกลับมาคบกันจังใด๋แม้ว่ามันเป็Cmนไปบ่ได้ กะอยากอ้ายจำไว้เด้Fอว่า..  F

น้องยังบ่ลืD#ม.. อ้ายเลยจักเทืDmเป็นฮ้ายเอาเหลืCmอ  ไห้นำทุกเทือFยามเว่าหA#ได้ยินชื่ออ้ายยาD#มใด๋ น้องกะอยากพ้Dmอหน้Gmสิได้บอCmกกับอ้ายเลยDmว่าบ่ได้ตั้งใCmจให้เฮานั้นต้อDmงลายังคิดฮอดเจ้Cmา ยังฮักคือเก่าหั่นล่Fที่รักของคนA#อื่น

D# | Dm |D# | Dm |
D# | Dm Gm |Cm F | A# |

* | ** | ** |

ยังคิดฮอดเจ้D#า ยังฮักคือเก่าหั่นD#m Fล่ะที่รักของคนA#อื่น..คอร์ดเพลง ที่รักของคนอื่น อาม ชุติมา

เนื้อเพลง ที่รักของคนอื่น อาม ชุติมาบ่ได้ตั้งใจ ให้เรื่องมันจบแบบนี้ ขอโทษอีหลี ที่น้องนั้นมีคนใหม่ บ่ได้คิดเลย ว่าน้องต้องเลิกกับอ้าย น้องกะแค่เหงาใจ ตอนที่อ้ายบ่อยู่ บ่ได้อยากให้เรื่องของเฮาต้องจบลงแค่ตรงนี้ แต่น้องกะยังคิดฮอดแต่อ้ายทุกวินาที ขอโทษได้บ่ ขอโทษทุกอย่างที่น้องเฮ็ดลงไป เข้าใจอ้ายอยู่ว่าน้องนั้นเฮ็ดพลาดไปแล้ว ฮักของเฮามันจบ สิกลับมาคบกันจังใด๋ แม้ว่ามันเป็นไปบ่ได้ กะอยากอ้ายจำไว้เด้อว่า น้องยังบ่ลืม อ้ายเลยจักเทือ เป็นฮ้ายเอาเหลือ ไห้นำทุกเทือยามเว่าหา ได้ยินชื่ออ้ายยามใด๋ น้องกะอยากพ้อหน้า สิได้บอกกับอ้ายเลยว่า บ่ได้ตั้งใจให้เฮานั้นต้องลา ยังคิดฮอดเจ้า ยังฮักคือเก่าหั่นล่ะ ที่รักของคนอื่น ยังคิดฮอดเจ้า ยังฮักคือเก่าหั่นล่ะ ที่รักของคนอื่น