ต้องคำสาป

 FUKFANG NO MORE TEAR สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ต้องคำสาป FUKFANG (ฟักแฟง)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์, ไปรยา มาลาศรีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์ดนตรี: ไปรยา มาลาศรีสังกัดค่าย: genie records

HD#mey.. ถ้าเธอได้ยินเสียงนี้ หวังว่าจะBเข้าใจว่าใครBคนนึงคนนี้รักเธอมากมาG#mยเพียงใดและเธอยังคงBจะไป อีกครั้งที่คนบนฟ้F#าแกล้งกัC#

ถูG#mกทำร้ายมานาน จนหมดBความหมายไม่มีพลัง และเธอก็เดินเข้ามาตั้G#mงความหวังว่าเธอจะหยุดคำBสาปนั้นที่มันยังคอF#ย..กัดและกินหัวใจC#

ต้องอยู่คนเดียวโดยไม่F#มีใคร...กี่ครั้งที่ฉันทุ่มเD#mททั้งหัวใจแล้วทำไมยังล้มBเหมือนเดิมอีกซ้ำเหมือนเดิมอีก ผิดหวังเBหมือนเดิมอีกเหมือนโดนสาปให้ต้อC#งเสียใจ..ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้Bเลย..

HD#mey.. ต้องวิงวอนกับฟ้า บนบานด้วยคำBใด ๆต้องทำD#mให้ดีกว่านี้  หรือฉันแค่ควรBทำใจยอมให้มัBนเป็นไป ยิ้มรับความปวดร้าF#วเรื่อยไปC#

ถูG#mกทำร้ายมานาน จนหมดBความหมายไม่มีพลัง และเธอก็เดินเข้ามาตั้G#mงความหวังว่าเธอจะหยุดคำBสาปนั้นที่มันยังคอF#ย..กัดและกินหัวใจC#

ต้องอยู่คนเดียวไปถึF#งเมื่อไร..กี่ครั้งที่ฉันทุ่มเทD#mทั้งหัวใจแล้วทำไมยังล้มเBหมือนเดิมอีก ซ้ำเหมือนเดิมอีกผิดหวังเหมือนเดิมอีกเหมือนโดนสาปให้ต้องเสียใจC#

ต้องอยู่อย่างนี้F#จนตาย..แม้ว่าฉันทุ่มเทD#mสักเท่าไรฉันก็ยังคงล้Bมเหมือนเดิมอีก ซ้ำเหมือนเดิมอีกผิดหวังเหมือนเดิมอีก ฉันโดนสาปให้ต้อC#งเสียใจไม่อยากให้เป็นอย่างนี้E | E | B | Bเลย

ไม่อยากให้เป็นอย่าG#m | B | C# | C#งนี้..

ต้องอยู่คนเดียวไปถึF#งเมื่อไร..กี่ครั้งที่ฉันทุ่มเทD#mทั้งหัวใจแล้วทำไมยังล้มเBหมือนเดิมอีก ซ้ำเหมือนเดิมอีกผิดหวังเหมือนเดิมอีกเหมือนโดนสาปให้ต้องเสียใจC#

ต้องอยู่อย่างนี้F#จนตาย..แม้ว่าฉันทุ่มเทD#mสักเท่าไรฉันก็ยังคงล้Bมเหมือนเดิมอีก ซ้ำเหมือนเดิมอีกผิดหวังเหมือนเดิมอีก ฉันโดนสาปให้ต้อC#งเสียใจตลอดไปBคอร์ดเพลง ต้องคำสาป FUKFANG (ฟักแฟง)

เนื้อเพลง ต้องคำสาป FUKFANG (ฟักแฟง)Hey ถ้าเธอได้ยินเสียงนี้ หวังว่าจะเข้าใจ ว่าใครคนนึงคนนี้รักเธอมากมายเพียงใด และเธอยังคงจะไป อีกครั้งที่คนบนฟ้าแกล้งกัน ถูกทำร้ายมานาน จนหมดความหมาย ไม่มีพลัง และเธอก็เดินเข้ามา ตั้งความหวังว่าเธอจะหยุดคำสาปนั้น ที่มันยังคอยกัดและกินหัวใจ ต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีใคร กี่ครั้งที่ฉันทุ่มเททั้งหัวใจ แล้วทำไมยังล้มเหมือนเดิมอีก ซ้ำเหมือนเดิมอีก ผิดหวังเหมือนเดิมอีก เหมือนโดนสาปให้ต้องเสียใจ ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลย Hey ต้องวิงวอนกับฟ้า บนบานด้วยคำใดๆต้องทำให้ดีกว่านี้ หรือฉันแค่ควรทำใจ ยอมให้มันเป็นไป ยิ้มรับความปวดร้าวเรื่อยไป ถูกทำร้ายมานาน จนหมดความหมาย ไม่มีพลัง และเธอก็เดินเข้ามา ตั้งความหวังว่าเธอจะหยุดคำสาปนั้น ที่มันยังคอยกัดและกินหัวใจ ต้องอยู่คนเดียวไปถึงเมื่อไร กี่ครั้งที่ฉันทุ่มเททั้งหัวใจ แล้วทำไมยังล้มเหมือนเดิมอีก ซ้ำเหมือนเดิมอีก ผิดหวังเหมือนเดิมอีก เหมือนโดนสาปให้ต้องเสียใจ ต้องอยู่อย่างนี้จนตาย แม้ว่าฉันทุ่มเทสักเท่าไร ฉันก็ยังคงล้มเหมือนเดิมอีก ซ้ำเหมือนเดิมอีก ผิดหวังเหมือนเดิมอีก ฉันโดนสาปให้ต้องเสียใจ ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลย ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ ต้องอยู่คนเดียวไปถึงเมื่อไร กี่ครั้งที่ฉันทุ่มเททั้งหัวใจ แล้วทำไมยังล้มเหมือนเดิมอีก ซ้ำเหมือนเดิมอีก ผิดหวังเหมือนเดิมอีก เหมือนโดนสาปให้ต้องเสียใจ ต้องอยู่อย่างนี้จนตาย แม้ว่าฉันทุ่มเทสักเท่าไร ฉันก็ยังคงล้มเหมือนเดิมอีก ซ้ำเหมือนเดิมอีก ผิดหวังเหมือนเดิมอีก ฉันโดนสาปให้ต้องเสียใจ ตลอดไป