ทุ่มเท เยจาก

 เเบงค์ ล่องลอย สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทุ่มเทเยจาก เเบงค์ วงล่องลอย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัญญาวิทย์ นัจสิทธิ์เรียบเรียง: วงล่องลอย, สุเทพ หะขุนทดโปรดิวเซอร์: สุเทพ หะขุนทดสังกัดค่าย: เออน่า เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0650959222, 0833512747, 0819758239

Em |

Em | Em |Bm | Bm |Am | Am |Em | Em |

เจ็บพอแล้Emว  รักที่ไม่ได้เป็นดังฝัBmรักที่มีให้ไป ไม่เคAmยเท่ากัน แล้วฝันก็จบอยู่ดีEm

ก็แค่ผิดหวัEmง จะล้มแล้วลุกขึ้นยืนอีกครั้Bmก็แค่คนเข้ามาทำให้หัAmวใจพังแต่มันจะไม่พังทั้งชีวิEm

วัAmนที่เธอจากไป หัวใจฉันสั่EmวัAmนนี้ไม่เหลือใครหัวใจกลับเริ่Dมแข็งแรงอีกครั้ง

แม้Gไม่เคยหวังอะไรได้เลยกับคำBmว่ารักชีวิGตยังมีเรื่องราวมากมายให้เรBmานั้นได้เจอะเจอแม้Gพรุ่งนี้ที่ฝันไม่มีแม้เงBmาของเธอ.Em.แค่ผ่านมาพAmบ มาทุ่ม มาเทD โอเย แล้วจากไปG..

Em | Em |Bm | Bm |Am | Am |Em | Em |

ก็ไม่ใช่ปัญหEmา  ก็แค่วันนี้นั้นไม่มีใคBmก็แค่เป็นช่วงที่เราต้องพัAmกหัวใจเก็บรักเอาไว้ให้ใครสักคEm

* | ** |

 Em  ฉันไม่เคยรู้หรอกว่ารักจริBmงมันเป็นเช่นไร Em  ที่ฉันรู้คือความผิดหวัBmงมันมีอยู่จริง C  ทั้งที่เจ็บมันยังรู้ และยังย้ำBm แต่มันไม่ใช่ทุกสิ่ง   ก็ต้องยอมรับAmความจริง และต้องก้าBmวเดินไป   แม้จะเสียCใจ แม้ต้องร้อBmงไห้   วันนั้นถ้าไม่Cมีใคร ก็ไม่ต้องช้ำD..ใจ..

Em | Em |Bm | Bm |Am | Am |Em | Em |
Em | Em |Bm | Bm |Am | Am |Em | Em |

* | ** |

Em | Em |Bm | Bm |Am | Am |Em | Em |คอร์ดเพลง ทุ่มเทเยจาก เเบงค์ วงล่องลอย

เนื้อเพลง ทุ่มเทเยจาก เเบงค์ วงล่องลอยเจ็บพอแล้ว รักที่ไม่ได้เป็นดังฝัน รักที่มีให้ไป ไม่เคยเท่ากัน แล้วฝันก็จบอยู่ดี ก็แค่ผิดหวัง จะล้มแล้วลุกขึ้นยืนอีกครั้ง ก็แค่คนเข้ามาทำให้หัวใจพัง แต่มันจะไม่พังทั้งชีวิต วันที่เธอจากไป หัวใจฉันสั่น วันนี้ไม่เหลือใครหัวใจกลับเริ่มแข็งแรงอีกครั้ง แม้ไม่เคยหวังอะไรได้เลยกับคำว่ารัก ชีวิตยังมีเรื่องราวมากมายให้เรานั้นได้เจอะเจอ แม้พรุ่งนี้ที่ฝันไม่มีแม้เงาของเธอ แค่ผ่านมาพบ มาทุ่ม มาเท โอเย แล้วจากไป ก็ไม่ใช่ปัญหา ก็แค่วันนี้นั้นไม่มีใคร ก็แค่เป็นช่วงที่เราต้องพักหัวใจ เก็บรักเอาไว้ให้ใครสักคน ฉันไม่เคยรู้หรอกว่ารักจริงมันเป็นเช่นไร ที่ฉันรู้คือความผิดหวังมันมีอยู่จริง ทั้งที่เจ็บมันยังรู้ และยังย้ำ แต่มันไม่ใช่ทุกสิ่ง ก็ต้องยอมรับความจริง และต้องก้าวเดินไป แม้จะเสียใจ แม้ต้องร้องไห้ วันนั้นถ้าไม่มีใคร ก็ไม่ต้องช้ำใจ