วิญญาณ

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   แสตมป์ อภิวัชร์   เพื่อชีวิต   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง วิญญาณ STAMP แสตมป์ อภิวัชร์ feat ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
สังกัดค่าย: LOVEiS+

G# | D#/G |G7 | Cm A# |

 G# ทำไมเธอถึงไม่เหมือD#นเก่า G7 ทำไมเธอถึงไม่รักCmเรา    A# G# ทำไมเธอถึงมอD#บทุกอย่าง.. ให้A#กับเขา

 G# ทำไมเธอถึงอารมD#ณ์ดี G7 ทั้ง ๆ ที่ฉันกำลังCmเศร้า  A# G# พยายามเข้าใกล้D#เท่าไหร่ เธอก็A#ไม่เอา เพิ่งได้รู้A#..

ว่าฉันนั้นคือวิญญาG#ณ.. ผู้ทุกข์ทรมาD#/Gหลอกหลอนเธอมาตั้งนG7าน  ไม่รู้ตัวว่าตาCmฉัA#นได้ตายไปจากG#ใจของเธอกลาAdimยเป็นวิญญาณไร้ความหมA#าย..ตั้งนาG# | G#นแล้ว..

 G# คำบอกรัก..กลายเป็นคำD#หลอกหลอน G7 คำออดอ้อน..กลายเป็นทำCmให้รำคาA# G# ต้องอ้อนวอน..ขอD#พบหน้าเธอ เหมือA#นขอเศษทาน

 G# ปรากฏตัว ให้เธอเห็D#นที่ใด G7 เธอร้อนใจ รีบทักทCmาย แล้วเดินผ่าA# G# ไม่มีแล้ว..ยิ้มแห่งควาD#มสุข ตลอA# | A#ดกาล

เพราะว่าฉันนั้นคือวิญญาG#ณ.. ผู้ทุกข์ทรมาD#/Gหลอกหลอนเธอมาตั้งนG7าน  ไม่รู้ตัวว่าตาCmฉัA#นได้ตายไปจากG#ใจของเธอกลาAdimยเป็นวิญญาณไร้ความหมA#าย..

G# | D#/G |G7 | Cm A# |
G# | D#/G |A# | A# |

Cm A# | G# |Cm A# | G# |Cm A# | G# |
Fm | A# | A# |A# | A# |

G# | D#/G |G# | Cm |
G# | D# |A# | A# |

 G# คำขอร้องครั้งสุดท้าD#ยถึงเธอ G7 คำพูดเธอจะปล่Cmอยฉันไปได้A# G# บอกมาเลยว่าหมดรัD#กให้กัน ฉันA#ควรต้องไป  ให้ฉันเป็นวิญญG# D#/G | Fmาณ..  ที่หลุดพ้A#นทรมาD#คอร์ดเพลง วิญญาณ แสตมป์ อภิวัชร์ feat พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง วิญญาณ STAMP แสตมป์ อภิวัชร์ feat พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ทำไมเธอถึงไม่เหมือนเก่า ทำไมเธอถึงไม่รักเรา ทำไมเธอถึงมอบทุกอย่าง ให้กับเขา ทำไมเธอถึงอารมณ์ดี ทั้งๆที่ฉันกำลังเศร้า พยายามเข้าใกล้เท่าไหร่ เธอก็ไม่เอา เพิ่งได้รู้ ว่าฉันนั้นคือวิญญาณ ผู้ทุกข์ทรมาน หลอกหลอนเธอมาตั้งนาน ไม่รู้ตัวว่าตาย ฉันได้ตายไปจากใจของเธอ กลายเป็นวิญญาณไร้ความหมาย ตั้งนานแล้ว คำบอกรักกลายเป็นคำหลอกหลอน คำออดอ้อนกลายเป็นทำให้รำคาญ ต้องอ้อนวอนขอพบหน้าเธอ เหมือนขอเศษทาน ปรากฏตัว ให้เธอเห็นที่ใด เธอร้อนใจ รีบทักทาย แล้วเดินผ่าน ไม่มีแล้วยิ้มแห่งความสุข ตลอดกาล เพราะว่าฉันนั้นคือวิญญาณ ผู้ทุกข์ทรมาน หลอกหลอนเธอมาตั้งนาน ไม่รู้ตัวว่าตาย ฉันได้ตายไปจากใจของเธอ กลายเป็นวิญญาณไร้ความหมาย คำขอร้องครั้งสุดท้ายถึงเธอ คำพูดเธอจะปล่อยฉันไปได้ บอกมาเลยว่าหมดรักให้กัน ฉันควรต้องไป ให้ฉันเป็นวิญญาณ ที่หลุดพ้นทรมาน