อย่าเว้าให้น้องซังหลาย

 อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าเว้าให้น้องซังหลาย อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพียวโปรดักชั่นเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนโปรดิวเซอร์: พี่สิงห์, ณฐพบ ชาเนตร์สังกัดค่าย: สิงห์มิวสิค ติดต่องานแสดง: 0982037796

D# Gm | Cm |Fm A# | D# A# |

คำCmว่าฮักคือเก่า  อ้ายเว้Gmาออกมาได้จั่งใด๋มื้Cmอที่อ้ายนอกใจ  คือบ่คิดA#ฮอดคำนี้แน่ผู้หญิCmงคนนั้นไปไส  เขาคือปล่อGmยอ้ายมาคักแท้ถึงสิเคG#ยเอาใจเทคแคร์แต่ความหลัA#งกะคือความหลัง.. A#

อย่าเว้าให้น้องซังD#หลาย  ว่าอ้าGmยยังฮักน้อCmงอยู่เหลียวเบิ่งตาเดียวกะฮู้Fm.. ว่าใจG#อ้ายอยู่กับเขA#ที่อ้ายโงมาบอD#กฮัก  กะย้อGmนว่าใจอ้ายCmเหงาให้เซาสาเด้ออ้ายFmเซา  A#อย่าเว้าให้น้องซังD#หลาย

คำCmว่าคึดฮอด.. ให้จอดใGmว้บนใจคนนั้นคำCmว่าเฮาฮักกัน.. ให้อ้ายโยA#นถิ่มเข้าป่าไปเรื่อCmงสองเฮามันจบ.. ตั้งแต่Gmอ้ายมีคนใหม่เจ็G#บแล้วจื่อเด้อใจคงบ่กลับไปA#เป็นควายอีกครั้ง..  A#

** |

 Fm นี้หัวใจ บ่แม่Cmนของเล่น Fm ที่สิเห็น..ค่ายาCmมอ้ายเหงา Fm บ่หลูโตนน้อง กะใCmห้หลูโตนเขา G# พอเซากะเซาอ้ายGเอย..

Cm A# | G# D# |Cm A# | G# A# |Cm A# | G# D# |Cm A# | G# A# |

** |

ที่อ้าA#ยโงมาบอกD#ฮัก  กะย้อGmนว่าใจอ้ายCmเหงาให้เซาสาเด้ออ้ายFmเซา  A#อย่าเว้าให้น้องซังD#หลาย..

D# Gm | Cm |Fm A# | D# |คอร์ดเพลง อย่าเว้าให้น้องซังหลาย อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

เนื้อเพลง อย่าเว้าให้น้องซังหลาย อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดาคำว่าฮักคือเก่า อ้ายเว้าออกมาได้จั่งใด๋ มื้อที่อ้ายนอกใจ คือบ่คิดฮอดคำนี้แน่ ผู้หญิงคนนั้นไปไส เขาคือปล่อยอ้ายมาคักแท้ ถึงสิเคยเอาใจเทคแคร์ แต่ความหลังกะคือความหลัง อย่าเว้าให้น้องซังหลาย ว่าอ้ายยังฮักน้องอยู่ เหลียวเบิ่งตาเดียวกะฮู้ ว่าใจอ้ายอยู่กับเขา ที่อ้ายโงมาบอกฮัก กะย้อนว่าใจอ้ายเหงา ให้เซาสาเด้ออ้ายเซา อย่าเว้าให้น้องซังหลาย คำว่าคึดฮอด ให้จอดใว้บนใจคนนั้น คำว่าเฮาฮักกัน ให้อ้ายโยนถิ่มเข้าป่าไป เรื่องสองเฮามันจบ ตั้งแต่อ้ายมีคนใหม่ เจ็บแล้วจื่อเด้อใจ คงบ่กลับไปเป็นควายอีกครั้ง นี้หัวใจ บ่แม่นของเล่น ที่สิเห็นค่ายามอ้ายเหงา บ่หลูโตนน้อง กะให้หลูโตนเขา พอเซากะเซาอ้ายเอย ที่อ้ายโงมาบอกฮัก กะย้อนว่าใจอ้ายเหงา ให้เซาสาเด้ออ้ายเซา อย่าเว้าให้น้องซังหลาย