โยโกฮามา

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

โยโกฮามา - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Am9 | Am |Dm | Dm |
F | C |E | Dm | Dm |

จดหมายตีตรGmา จ่าหน้าว่CามาจากแดนไกFประเทศญี่ปุ่CนแดนซามูไรFเปิดอ่านแล้วใGmจ..พี่ร่วงลงดิAmข้อความเนื้อใDmน..แทบทำร้ายCพี่ให้แดดิ้FโฉมงาGmมแม่ยอดยุพิGmน..ชีวิตดับดิ้Cนที่เมืองโยโAm

จำได้วันลGmา เจ้าบอกว่าCจะอดใจFเก็บออมแล้วใCช้ที่ควรใช้FขายบริกาGmร..อยู่นานหลาAmยปีส่งเงินกลับมDmา แม่พ่อชาวนCากลายเป็นเศรFษฐีจากนGmาผืนน้อยผืนนี้Gmช่วยชุบชีวีCหลายสิบที่บ้าAm

แต่ตัวนาFง อยู่ยิ่งนาCน ยิ่งท้อถอDmกินนอAmนอยู่ในห้องน้DmอยความเหงาหงอCย..มาเยี่ยมทุกDmวันทอดร่างเป็นหุ่Fน..ให้ชายยุ่นกลัดมัGmปล่อยตัณหCาสารพัGmน วิปริตวิตถาCรทุกวันทุกวี่Am

จึงหันหายGmา ติดสุรCากับเพื่อนคนไทFแมงดาหนุ่Cมผู้บินไกFล มาพาเจ้าไGmปเข้าบ่อนทุกที่Amหมดเนื้อหมดตัDmว แม่ทูนหัCวโดนชิ่งหGmนีเหยียบใจเจ้Cาแบนบี้Gm ดำดิ่งหลายลี้CเกินใครฉุดAmทัน

Dm | Dm |F | C |E | Dm | Dm |

* | ** |

เช้าสายบ่ายมGmา ไม่เห็นหน้Cาแม่สาวน้อFเพื่อนเปิดห้อCงผงะถอFศพเจ้าลอGmย แขวนคอกับคาAmร่างส่งกลับมDmา ห่อเป็นผ้CากระดูกวิญญาGmได้กลับมCาอยู่บ้Gmาน..ที่น้อCงนางเจ้าสร้าFงรอ

Gm C | F |