หยดน้ำ

 เบิร์ด ธงไชย สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หยดน้ำ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
เนื้อร้อง: เผ่าพันธุ์ อมตะทำนอง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์เรียบเรียง: Holly Berryสังกัดค่าย: GMM Grammy

D#maj7 | Dm C#7 |Cm | Fsus4 F |

เพียงวันละเล็A#ก ละน้อยให้มัG7นเป็นไปอย่างนี้ทุกวัCmน ให้เหมือน..หยดน้ำFที่มันหยดลงที่เดิDmม..เสมอรักGน้อย ๆ แต่Fdim7มาคงที่Cmเถิดเธอ ก็พอFชื่นใจ

ให้เป็นแค่น้ำA#.. หยดน้อยหยดลงG7เบา ๆ ที่พื้นหัวใCmจ  ให้รัก..ซึมซัFบลงไปประจำทุกวัDmน.. เสมอรู้Gว่ารักแต่อย่Fdim7าใจร้อCmนเลย นะเธF

ให้วันพรุ่งนี้D#maj7..ช่วยพิสูจน์ควาDmมรักให้วัCmนเวลารวบรวFมรักที่ได้A#จากเธอFmางอีA#7กแสนไD#maj7กล.. ที่เราต้องเจอDmะเจอ   G7ค่อย ๆ ไปCmเถอะ จะดีไG# Fหม..

ทำทีละนิA#ด ละน้อยและคอG7ยดูแลให้รักงดงาCmม  หยดน้ำ..ไม่นาFนจะเป็นดั่งธารน้ำเย็Dmน สดใสและGให้รู้ว่าเป็FdimนความรักCmจากใจเพียFงไม่ช้าไม่นาA#

A# | G7 |Cm | F D# | Dm | G Fdim | Cm | F |

** | ** |

D#maj7 | Dm C#7 |Cm | Fsus4 |

และจะรัFกหมดหัวA#maj7ใจคอร์ดเพลง หยดน้ำ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เนื้อเพลง หยดน้ำ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์เพียงวันละเล็ก ละน้อย ให้มันเป็นไปอย่างนี้ทุกวัน ให้เหมือน หยดน้ำที่มันหยดลงที่เดิมเสมอ รักน้อยๆแต่มาคงที่เถิดเธอ ก็พอชื่นใจ ให้เป็นแค่น้ำ หยดน้อย หยดลงเบาๆที่พื้นหัวใจ ให้รัก ซึมซับลงไปประจำทุกวัน เสมอ รู้ว่ารักแต่อย่าใจร้อนเลย นะเธอ ให้วันพรุ่งนี้ช่วยพิสูจน์ความรัก ให้วันเวลารวบรวมรักที่ได้จากเธอ ทางอีกแสนไกล ที่เราต้องเจอะเจอ ค่อยๆไปเถอะ จะดีไหม ทำทีละนิด ละน้อย และคอยดูแลให้รักงดงาม หยดน้ำ ไม่นานจะเป็นดั่งธารน้ำเย็น สดใส และให้รู้ว่าเป็นความรักจากใจ เพียงไม่ช้าไม่นาน และจะรักหมดหัวใจ