บักขี้เหล้านั่งเว้ากับหมา

ไหมไทย หัวใจศิลป์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บักขี้เหล้านั่งเว้ากับหมา - ไหมไทย หัวใจศิลป์

C | Am |F | G |
Am | F |G | G |

สุดท้าCยความรักสองเรา..มันก็จบEmลง..มัFนก็คง.. ไม่เหลืออะGไร

อ้าFยได้แต่ คุกเข่Gา.. อ้อนวอEmนให้เจ้าเห็นใAmดึFงเจ้าไว้ปานใด๋.. Dmเจ้ากะบ่ฟัG | Gง...

อ้าCยบ่ฮู้ว่าจัก..สิฮักแนวEmใด๋ในFเมื่อใจ..เจ้านั้นเป็นไปลาGยต่าง

อ้าFยได้แต่ทำGใจ  ได้แต่Emนอนน้ำตาAmพังก็ตั้Fงแต่วัน..   Dmเจ้านั้นแอบไปมีG | Gเขา.

 C อ้ายกะเลย เลยเมAmา..  เป็นบักขี้เหล้Fา นั่งเว้ากับหมG C กอดขวดเหล้าหย่างเซAm  ยกขวดเทF เพียว ๆ บ่ต้องโซGดา

 Am อ้ายเจ็บหลาย แทบบ้F  เพราะฮู้ว่Gา.. เจ้านั้นมาสวมเขC Am อ้ายพออยากสิเซFา อยากเG | Eซา..  เซาหายAmใจ

C | Am |F | G |

อ้ายกะเลย เลยเมFเป็นบักขี้เหล้Gา เพราะว่าฮักเจ้าหลC | Amายขั่นอ้ายขาดใจมื้อใด๋Fมาแวเบิ่งอ้E | Eาย..            จักน้อยแนเด้Am

ขั่นอ้ายใจขาดมื้อใดFมาแวเบิ่งอ้E | Eาย..            จักน้อยแนเด้Am

C | Am | F | G |
C | Am | F G | E | Am |