บักขี้เหล้านั่งเว้ากับหมา

 ไหมไทย หัวใจศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บักขี้เหล้านั่งเว้ากับหมา ไหมไทย หัวใจศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: หล่อ นาปังเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทติดต่องานแสดง: 0819641162, 0892055841

C | Am |F | G |
Am | F |G | G |

สุดท้าCยความรักสองเรา..มันก็จบEmลง..มัFนก็คง.. ไม่เหลืออะGไร

อ้าFยได้แต่ คุกเข่Gา.. อ้อนวอEmนให้เจ้าเห็นใAmดึFงเจ้าไว้ปานใด๋.. Dmเจ้ากะบ่ฟัG | Gง...

อ้าCยบ่ฮู้ว่าจัก..สิฮักแนวEmใด๋ในFเมื่อใจ..เจ้านั้นเป็นไปลาGยต่าง

อ้าFยได้แต่ทำGใจ  ได้แต่Emนอนน้ำตาAmพังก็ตั้Fงแต่วัน..   Dmเจ้านั้นแอบไปมีG | Gเขา.

 C อ้ายกะเลย เลยเมAmา..  เป็นบักขี้เหล้Fา นั่งเว้ากับหมG C กอดขวดเหล้าหย่างเซAm  ยกขวดเทF เพียว ๆ บ่ต้องโซGดา

 Am อ้ายเจ็บหลาย แทบบ้F  เพราะฮู้ว่Gา.. เจ้านั้นมาสวมเขC Am อ้ายพออยากสิเซFา อยากเG | Eซา..  เซาหายAmใจ

C | Am |F | G |

อ้ายกะเลย เลยเมFเป็นบักขี้เหล้Gา เพราะว่าฮักเจ้าหลC | Amายขั่นอ้ายขาดใจมื้อใด๋Fมาแวเบิ่งอ้E | Eาย..            จักน้อยแนเด้Am

ขั่นอ้ายใจขาดมื้อใดFมาแวเบิ่งอ้E | Eาย..            จักน้อยแนเด้Am

C | Am | F | G |
C | Am | F G | E | Am |คอร์ดเพลง บักขี้เหล้านั่งเว้ากับหมา ไหมไทย หัวใจศิลป์

เนื้อเพลง บักขี้เหล้านั่งเว้ากับหมา ไหมไทย หัวใจศิลป์สุดท้ายความรักสองเรามันก็จบลง มันก็คง ไม่เหลืออะไร อ้ายได้แต่ คุกเข่า อ้อนวอนให้เจ้าเห็นใจ ดึงเจ้าไว้ปานใด๋ เจ้ากะบ่ฟัง อ้ายบ่ฮู้ว่าจักสิฮักแนวใด๋ ในเมื่อใจเจ้านั้นเป็นไปลายต่าง อ้ายได้แต่ทำใจ ได้แต่นอนน้ำตาพัง ก็ตั้งแต่วัน เจ้านั้นแอบไปมีเขา อ้ายกะเลย เลยเมา เป็นบักขี้เหล้า นั่งเว้ากับหมา กอดขวดเหล้าหย่างเซ ยกขวดเท เพียวๆบ่ต้องโซดา อ้ายเจ็บหลาย แทบบ้า เพราะฮู้ว่า เจ้านั้นมาสวมเขา อ้ายพออยากสิเซา อยากเซา เซาหายใจ อ้ายกะเลย เลยเมา เป็นบักขี้เหล้า เพราะว่าฮักเจ้าหลาย ขั่นอ้ายขาดใจมื้อใด๋ มาแวเบิ่งอ้าย จักน้อยแนเด้อ ขั่นอ้ายใจขาดมื้อใด มาแวเบิ่งอ้าย จักน้อยแนเด้อ