แดงกับเขียว

 TaitosmitH สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แดงกับเขียว TaitosmitH ไทยทศมิตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: Itkron pungkiatrussamee, Trinnasit siripitchayasanเรียบเรียง: Taitosmithดนตรี: Trinnasit siripitchayasanโปรดิวเซอร์: Thanakit Songmuang

Gm | Gm |F | F |
Cm | Cm |D# | F |

 Gm  หยิ่งทะนงองอาจในวิถี F  แบกศักดิ์ศรีค้ำคอเดินสุดสาย Cm  ไม่ยอมงออ่อนข้อ โถ่ไอ้ควาย D#  เมื่อความตายมาเยือน เพื่อFนไม่มี

 Gm  หยิ่งผยอง ลำพองว่าตนเก่ง F  ว่าตนเจ๋ง ว่าตนสุด เหอะ! ไอ้ชิบหาย Cm  เมื่อถึงฆาต ถึงคราว..ชีพมลาย D#  ผลสุดท้าย กลัวตายเป็นแม่Fงทุกคน

 Gm  โลกใบนี้กว้างใหญ่กว่ามึงรู้ F  ใช้ตาดู หูฟัง เถอะเหย็ดแหมม Cm  เลือดนักสู้ไม่ได้มีไว้ฆ่าแกง D#  กลับบ้านไปแดกข้าวแกFง แม่มึงรอ

Gm | Gm |F | F |
Cm | Cm |D# | F |

ไอ้แดGmงมันเป็นนักสู้ที่ดูคล่องแคล่วปราดเปรียวและไอ้เขียFวมันเป็นนักซิ่งมันมีรถเครื่องที่คอยวิ่งแซCmง..ทุกคัD# | Fน...

มีGmในจังหวะหนึ่งไอ้แดงปะทะวาจากับไอ้เขียFวเรื่องผู้หญิงจึงต้องดวลว่าใครของจริCmหญD# | Fฺิง..

 Gm   เพื่อความยิ่งใหญ่และผู้หญิง F   ทุกคนต้องเรียกกูว่าสิงห์ใหCmญ่    และใครต้องเจ็บใจไปมากกว่D#า มากกว่Fา..

พ่อแม่Gm | Gm | F | Fมึง..พ่อแม่Cm | Cm | D# | Fมึง..

ด้วยไอ้แดGmงมันเป็นนักสู้มันจึงบู๊ด้วยมือและตีนแต่ไอ้เขียFวเป็นแค่นักซิ่งมันแพ้ แต่ว่าเพื่อนมันยื่นปืCmยิD# | Fง..

ไอ้เขีGmยวชนะสะใจบนร่างกายอันไร้วิญญาณของไอ้แดFแต่ไม่นาน ต้องตายด้วยบ่วงกรรมอันร้อนแรCmD# | Fฮว..

* | ** |

Gm | Gm |F | F |
Cm | Cm |D# | F |

 Gm   เลือดนักสู้ พ่อมึงมี แต่ไม่ได้มีไว้ฆ่Fาแกง Cm   เลือดนักซิ่งแม่มึงไม่มี มีแต่ถุงข้าวแD# | Fกง..

 Gm   เลือดนักสู้ พ่อมึงมี แต่ไม่ได้มีไว้ฆ่Fาแกง Cm   เลือดนักซิ่งแม่มึงไม่มี มีแต่ถุงข้าวแD# | Fกง..

* |

 Gm  แล้วใครเล่าที่ต้องบอบช้ำ F  แล้วใครเล่าถูกกระทำข้างใCm   แล้วใครที่ได้แค่นอนร้องไD# | Fห้   ถ้าไม่ใช่พ่อแม่มึง..

Gm | Gm |F | F |
Cm | Cm |D# | F |

ก็ พ่อ แม่ มึGmคอร์ดเพลง แดงกับเขียว TaitosmitH ไทยทศมิตร

เนื้อเพลง แดงกับเขียว TaitosmitH ไทยทศมิตร หยิ่งทะนงองอาจในวิถี แบกศักดิ์ศรีค้ำคอเดินสุดสาย ไม่ยอมงออ่อนข้อ โถ่ไอ้ควาย เมื่อความตายมาเยือน เพื่อนไม่มี หยิ่งผยอง ลำพองว่าตนเก่ง ว่าตนเจ๋ง ว่าตนสุด เหอะ! ไอ้ชิบหาย เมื่อถึงฆาต ถึงคราว ชีพมลาย ผลสุดท้าย กลัวตายเป็นแม่งทุกคน โลกใบนี้กว้างใหญ่กว่ามึงรู้ ใช้ตาดู หูฟัง เถอะเหย็ดแหมม เลือดนักสู้ไม่ได้มีไว้ฆ่าแกง กลับบ้านไปแดกข้าวแกง แม่มึงรอ ไอ้แดงมันเป็นนักสู้ ที่ดูคล่องแคล่วปราดเปรียว และไอ้เขียวมันเป็นนักซิ่ง มันมีรถเครื่องที่คอยวิ่งแซง ทุกคัน มีในจังหวะหนึ่ง ไอ้แดงปะทะวาจากับไอ้เขียวเรื่องผู้หญิง จึงต้องดวลว่าใครของจริง หญฺิง เพื่อความยิ่งใหญ่และผู้หญิง ทุกคนต้องเรียกกูว่าสิงห์ใหญ่ และใครต้องเจ็บใจไปมากกว่า มากกว่า พ่อแม่มึง พ่อแม่มึง ด้วยไอ้แดงมันเป็นนักสู้ มันจึงบู๊ด้วยมือและตีน แต่ไอ้เขียวเป็นแค่นักซิ่ง มันแพ้ แต่ว่าเพื่อนมันยื่นปืน ยิง ไอ้เขียวชนะสะใจ บนร่างกายอันไร้วิญญาณของไอ้แดง แต่ไม่นาน ต้องตายด้วยบ่วงกรรมอันร้อนแรง โฮว เลือดนักสู้ พ่อมึงมี แต่ไม่ได้มีไว้ฆ่าแกง เลือดนักซิ่งแม่มึงไม่มี มีแต่ถุงข้าวแกง เลือดนักสู้ พ่อมึงมี แต่ไม่ได้มีไว้ฆ่าแกง เลือดนักซิ่งแม่มึงไม่มี มีแต่ถุงข้าวแกง แล้วใครเล่าที่ต้องบอบช้ำ แล้วใครเล่าถูกกระทำข้างใน แล้วใครที่ได้แค่นอนร้องไห้ ถ้าไม่ใช่พ่อแม่มึง ก็ พ่อ แม่ มึง