แค่คนคุย

  ลำไย ไหทองคำ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่คนคุย ลำไย ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: อ.จินนี่ ภูไทติดต่องานแสดง: 0971319540

E | G#m |F#m | B |

เว้ากันEสุมื้อจนฮู้สึกดี กะบ่มีG#mอีหยังเปลี่ยนไปจากมื้อนั้F#mนที่เธอเข้ามาอยู่ในใจ เป็นเวลBาสิฮอดปีความฮักEที่มีในใจ.. กะเริ่มสิหลาG#mยแล้วตอนนี้แต่เธอยัF#mงมีท่าที.. บ่อยากชัดเจB

บ่กล้าเปิดโตA ไปไสนำกันกะย่านคนเห็นเธอคืเป็G#mนจั่งซี่..ตั๋วกัF#mนไปมื้อ ๆ ซั่นติ  พอให้เฮาดีใB | Bจ..

กะเฮาแค่คนคุAย เฮ็ดทุกอย่างกะคือแฟG#mแต่บ่มีสิทธิ์ควงแขF#mน.. เปิดโตBเป็นคนEของใจกะเฮาแค่คนคุAย  เขาพ้อคนคุยใหG#mม่ถืกใจเขากะเทC#mเฮาไปเขาสิคุF#mยกับเฮาดนปานใด๋มันบ่สำคัBญ บ่แม่นคนที่ใช่กะเป็นได้แค่คน(E)คุย

E | G#m |F#m | B |

* | ** |

E | G#m |F#m | B |
A | G#m |F#m B | E |

* | ** |

เขาสิคุF#mยกับเฮาดนปานใด๋มันบ่สำคัBญ บ่แม่นคนที่ใช่คบบ่ได้ ได้แค่Eคุย

E | G#m |F#m | B |E |คอร์ดเพลง แค่คนคุย ลำไย ไหทองคำ

เนื้อเพลง แค่คนคุย ลำไย ไหทองคำเว้ากันสุมื้อจนฮู้สึกดี กะบ่มีอีหยังเปลี่ยนไป จากมื้อนั้นที่เธอเข้ามาอยู่ในใจ เป็นเวลาสิฮอดปี ความฮักที่มีในใจ กะเริ่มสิหลายแล้วตอนนี้ แต่เธอยังมีท่าที บ่อยากชัดเจน บ่กล้าเปิดโต ไปไสนำกันกะย่านคนเห็น เธอคืเป็นจั่งซี่ ตั๋วกันไปมื้อๆซั่นติ พอให้เฮาดีใจ กะเฮาแค่คนคุย เฮ็ดทุกอย่างกะคือแฟน แต่บ่มีสิทธิ์ควงแขน เปิดโตเป็นคนของใจ กะเฮาแค่คนคุย เขาพ้อคนคุยใหม่ ถืกใจเขากะเทเฮาไป เขาสิคุยกับเฮาดนปานใด๋ มันบ่สำคัญ บ่แม่นคนที่ใช่ กะเป็นได้แค่คนคุย เขาสิคุยกับเฮาดนปานใด๋ มันบ่สำคัญ บ่แม่นคนที่ใช่ คบบ่ได้ ได้แค่คุย