แค่คนคุย

 แค่คนคุย ลำไย ไหทองคำ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แค่คนคุย - ลำไย ไหทองคำ

E | G#m |F#m | B |

เว้ากันEสุมื้อจนฮู้สึกดี กะบ่มีG#mอีหยังเปลี่ยนไปจากมื้อนั้F#mนที่เธอเข้ามาอยู่ในใจ เป็นเวลBาสิฮอดปีความฮักEที่มีในใจ.. กะเริ่มสิหลาG#mยแล้วตอนนี้แต่เธอยัF#mงมีท่าที.. บ่อยากชัดเจB

บ่กล้าเปิดโตA ไปไสนำกันกะย่านคนเห็นเธอคืเป็G#mนจั่งซี่..ตั๋วกัF#mนไปมื้อ ๆ ซั่นติ  พอให้เฮาดีใB | Bจ..

กะเฮาแค่คนคุAย เฮ็ดทุกอย่างกะคือแฟG#mแต่บ่มีสิทธิ์ควงแขF#mน.. เปิดโตBเป็นคนEของใจกะเฮาแค่คนคุAย  เขาพ้อคนคุยใหG#mม่ถืกใจเขากะเทC#mเฮาไปเขาสิคุF#mยกับเฮาดนปานใด๋มันบ่สำคัBญ บ่แม่นคนที่ใช่กะเป็นได้แค่คน(E)คุย

E | G#m |F#m | B |

* | ** |

E | G#m |F#m | B |
A | G#m |F#m B | E |

* | ** |

เขาสิคุF#mยกับเฮาดนปานใด๋มันบ่สำคัBญ บ่แม่นคนที่ใช่คบบ่ได้ ได้แค่Eคุย

E | G#m |F#m | B |E |