แค่

 โย สะแบงบิน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แค่ - โย สะแบงบิน

A | D |A | D |

เธอคงไม่รู้F#m..ในสิ่งที่ตัDวฉันเป็นเธอคงจะมอAงหามันไม่เห็นเพราะเธอไม่เคE/G#ยสนใจ

เธอหลอกให้รัF#mก..แล้วเธอก็ทิ้Dงฉันไปจะฉุดจะรั้Aงและดึงเธอไว้เธอก็ไม่ยอE/G#

สุดท้ายต้องทำใจD และก็ให้เขาไปAเจ็บช้ำไม่เท่าไหGร่แค่นี้Eเอง

แค่คนใจร้าAยที่เขาทิ้งเราไE/G#แค่เจ็บแค่เหF#mงา แค่ต้องเศร้าเดียวดาEแค่ไม่มีความสุDข แค่ต้องทุกข์ลำพัC#mก็แค่ผิดหวัBmง เรื่องแค่นี้ยังสบาE

แค่ใจมันท้Aอ แค่มีร้องไห้งอแE/G#แค่เจ็บซ้ำ ๆF#m เพราะว่าฉันมันคนแEพ้แค่ใจข้างในมันจุDก แค่ฉันไม่มีใครแคC#mร์แค่ฉันไร้คนดูBm Eแล..(แค่นี้(A)เอง)

A | E/G# |F#m | E |
D | C#m |Bm | E |

A | E/G# |F#m | E |
D | C#m |Bm | E |

* | ** | *** |

** | *** |

แค่ใจข้างในมันจุDก แค่ฉันไม่มีใครแคC#mร์แค่ฉันไร้คนดูBm Eแล..แค่นี้Aเอง