นางฟ้าหน้ารถแห่

 เต๋า ภูศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นางฟ้าหน้ารถแห่ เต๋า ภูศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะเลอปี้เรียบเรียง: จินนี่ ภูไท

F#m | E |D | E |

F#m | C#m |D | E | E |

เสียงกลองสนั่F#mหลังคาสั่Eนตึก ๆ  ปลุกใC#mจให้อ้ายนอนตื่F#mส่วยหน้าDให้ตามันซื่Eนจักหน่อยก่อนเด้Aแล้Dวแนมเบิ่งคัก ๆE จักรถแC#mห่มาแห่งานพุ่นเหF#mลอจากเบลอD ๆ จักเรี่ยวแรงแมนมาแต่ไE | Eส..

บ่คิดเลF#mยว่า..สิพ้อEนางฟ้าหน้าตู้C#mลำโพงรถแF#mห่ฮักเลยDแหม๋  นี่ล่ะแม่Eของลูกของอ้าAมื้อนี่Dเฮาสิบ่เมEา  เว้นเหล้C#mาจักมื้อสหF#mายสิจีบDเอาคนของใจอยู่แถวนี่E | Eล่ะ

ขอเต้นDข้าง ๆ เจ้าแนEเด้อขอเบC#mอร์เจ้าแนได้บ่F#mหัวใจDมันส่งคำขEอเป็นแฟนน้องAหล่ามี(ใจD)(ผัว)ให้เจ้ายกแขEน  มีแฟC#mนให้เจ้ายกขF#mอ้ายอยาDกขอต่อเวลารถแE | Eห่..

ขอเต้นDข้าง ๆ เจ้าแนEเด้อขอเบC#mอร์เจ้าแนได้บ่F#mหัวใจDมันส่งคำขEอเป็นแฟนน้องAหล่ามี(ใจD)(ผัว)ให้เจ้ายกแขEน  มีแฟC#mนให้เจ้ายกขF#mอ้ายอยาDกขอต่อเวลาEรถแห่C#m..สิได้อยู่กับเจ้าดF#m | (E)น ๆ

หมดเวลาสนุF#mเจ็บEจนจุกมันบ่ฟลุC#mกคือเฮาคึดไF#mว้เมื่อผู้บ่าDวมาจูงเจ้าไปE ใจอ้ายเลยAเหี่ยวแต่Dกะส่างดอกหล่Eา ผู้หญิงน่C#mะบ่ได้มีคนเดีF#mยวกะสั่นDขอเต้นเปลี่ยว ๆ หาเหยื่อรายEใหม่..  E

เสียงกลองสะเดิF#mเปิดฉากEปะทะ..ท่าเต้C#mนมัน ๆ กับเสี่F#mยวหรือเฮDาเหมาะอยู่คนเดียEวกับหมู่สหาAให้ถือว่าDความสุขน้อย Eๆ ที่ได้เจC#mอกับคนถืกใF#mมื้อนี่Dขอยาว ๆ ไป.. E    เอ้ายาวไปE

* | ** |

F#m | E |D | E |

F#m | C#m |D | E | E |

* | ** |

อ้ายอยากDขอต่อเวลEารถแห่C#m..เผื่อสิได้แฟนไปฝากแม่จั๊กคน

F#m |E F#m |คอร์ดเพลง นางฟ้าหน้ารถแห่ เต๋า ภูศิลป์

เนื้อเพลง นางฟ้าหน้ารถแห่ เต๋า ภูศิลป์เสียงกลองสนั่น หลังคาสั่นตึกๆปลุกใจให้อ้ายนอนตื่น ส่วยหน้าให้ตามันซื่นจักหน่อยก่อนเด้อ แล้วแนมเบิ่งคักๆจักรถแห่มาแห่งานพุ่นเหลอ จากเบลอๆจักเรี่ยวแรงแมนมาแต่ไส บ่คิดเลยว่า สิพ้อนางฟ้าหน้าตู้ลำโพงรถแห่ ฮักเลยแหม๋ นี่ล่ะแม่ของลูกของอ้าย มื้อนี่เฮาสิบ่เมา เว้นเหล้าจักมื้อสหาย สิจีบเอาคนของใจอยู่แถวนี่ล่ะ ขอเต้นข้างๆเจ้าแนเด้อ ขอเบอร์เจ้าแนได้บ่ หัวใจมันส่งคำขอเป็นแฟนน้องหล่า มีใจผัวให้เจ้ายกแขน มีแฟนให้เจ้ายกขา อ้ายอยากขอต่อเวลารถแห่ ขอเต้นข้างๆเจ้าแนเด้อ ขอเบอร์เจ้าแนได้บ่ หัวใจมันส่งคำขอเป็นแฟนน้องหล่า มีใจผัวให้เจ้ายกแขน มีแฟนให้เจ้ายกขา อ้ายอยากขอต่อเวลารถแห่ สิได้อยู่กับเจ้าดนๆหมดเวลาสนุก เจ็บจนจุกมันบ่ฟลุกคือเฮาคึดไว้ เมื่อผู้บ่าวมาจูงเจ้าไป ใจอ้ายเลยเหี่ยว แต่กะส่างดอกหล่า ผู้หญิงน่ะบ่ได้มีคนเดียว กะสั่นขอเต้นเปลี่ยวๆหาเหยื่อรายใหม่ เสียงกลองสะเดิด เปิดฉากปะทะท่าเต้นมันๆกับเสี่ยว หรือเฮาเหมาะอยู่คนเดียวกับหมู่สหาย ให้ถือว่าความสุขน้อยๆที่ได้เจอกับคนถืกใจ มื้อนี่ขอยาวๆไป เอ้ายาวไป อ้ายอยากขอต่อเวลารถแห่ เผื่อสิได้แฟนไปฝากแม่จั๊กคน