รักแท้มีแค่ครั้งเดียว

 อินคา สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักแท้มีแค่ครั้งเดียว อินคา
เนื้อร้อง/ทำนอง: วรัชยา พรหมสถิตเรียบเรียง: วรัชยา พรหมสถิตสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A E | Bm D |A E | D |

 A ขอบคุณนะที่เธอยังทักEทาย F#m ถึงแม้ว่าเราจะกลายเป็นแค่Eคนอื่น A ขอบคุณนะที่เธอยังไม่Eลืม F#m ในทุก ๆ คำยังคงห่วงใยDฉันเหมือนเคE

 D ฉันก็เดิมE ๆ  ไม่ได้เจC#mอะ ไม่ได้รักF#mใคร  มีเสียDงเพลง ปลอบหัวBใจ..ให้พ้นEวันต่อวัน

เพราะรักแท้A..ฉันมีBmได้แค่ครั้C#mงเดียว  D Eเธอเท่านั้Aนที่ฉันยังคงEจดจำไว้ในDใจ   F Eหนึ่งใBmจที่ตัวฉันมีF#m..    เธอBmเป็นคนได้ไF#mไม่ต้องการGใคร ไม่เหลือให้ใครลมหายEใจยังมีแต่เธอ...

A E | Bm D |A E | D |

 A  แค่ได้เห็นเขาเดินข้าง ๆE เธอ F#m  คนหน้าเดิมอย่างฉันก็เริ่มEเข้าใจ A  ว่าความรักต้องการกว่าหัวEใจ F#m  แต่ไม่โทษใครก็ได้ยิ้DมและยินดีE

* | ** |

A Bm | C#m D E |
A E | D F E |
Bm F#m | Bm F#m |G | E |

เพราะรักแท้AฉันมีไBmด้แค่ครั้งC#mเดียว    D Eให้เธอแล้วA ก็ให้เธอเลยE ไม่เหลือไว้ให้Dใคร F Eเจ็บดีBmที่ยังรักเธF#mอ..    ยังBmคงจำฝังใจF#mแล้วจะมีGใคร จะรักใครลงและฉันEก็คงเจ็บต่อไป

** |

A E | Bm D | A E | D | A |คอร์ดเพลง รักแท้มีแค่ครั้งเดียว อินคา

เนื้อเพลง รักแท้มีแค่ครั้งเดียว อินคาขอบคุณนะที่เธอยังทักทาย ถึงแม้ว่าเราจะกลายเป็นแค่คนอื่น ขอบคุณนะที่เธอยังไม่ลืม ในทุกๆคำยังคงห่วงใยฉันเหมือนเคย ฉันก็เดิมๆไม่ได้เจอะ ไม่ได้รักใคร มีเสียงเพลง ปลอบหัวใจให้พ้นวันต่อวัน เพราะรักแท้ฉันมีได้แค่ครั้งเดียว เธอเท่านั้นที่ฉันยังคงจดจำไว้ในใจ หนึ่งใจที่ตัวฉันมี เธอเป็นคนได้ไป ไม่ต้องการใคร ไม่เหลือให้ใคร ลมหายใจยังมีแต่เธอ แค่ได้เห็นเขาเดินข้างๆเธอ คนหน้าเดิมอย่างฉันก็เริ่มเข้าใจ ว่าความรักต้องการกว่าหัวใจ แต่ไม่โทษใครก็ได้ยิ้มและยินดี เพราะรักแท้ฉันมีได้แค่ครั้งเดียว ให้เธอแล้ว ก็ให้เธอเลย ไม่เหลือไว้ให้ใคร เจ็บดีที่ยังรักเธอ ยังคงจำฝังใจ แล้วจะมีใคร จะรักใครลง และฉันก็คงเจ็บต่อไป