รักแท้มีแค่ครั้งเดียว

 อินคา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รักแท้มีแค่ครั้งเดียว - อินคา

A E | Bm D |A E | D |

 A ขอบคุณนะที่เธอยังทักEทาย F#m ถึงแม้ว่าเราจะกลายเป็นแค่Eคนอื่น A ขอบคุณนะที่เธอยังไม่Eลืม F#m ในทุก ๆ คำยังคงห่วงใยDฉันเหมือนเคE

 D ฉันก็เดิมE ๆ  ไม่ได้เจC#mอะ ไม่ได้รักF#mใคร  มีเสียDงเพลง ปลอบหัวBใจ..ให้พ้นEวันต่อวัน

เพราะรักแท้A..ฉันมีBmได้แค่ครั้C#mงเดียว  D Eเธอเท่านั้Aนที่ฉันยังคงEจดจำไว้ในDใจ   F Eหนึ่งใBmจที่ตัวฉันมีF#m..    เธอBmเป็นคนได้ไF#mไม่ต้องการGใคร ไม่เหลือให้ใครลมหายEใจยังมีแต่เธอ...

A E | Bm D |A E | D |

 A  แค่ได้เห็นเขาเดินข้าง ๆE เธอ F#m  คนหน้าเดิมอย่างฉันก็เริ่มEเข้าใจ A  ว่าความรักต้องการกว่าหัวEใจ F#m  แต่ไม่โทษใครก็ได้ยิ้DมและยินดีE

* | ** |

A Bm | C#m D E |
A E | D F E |
Bm F#m | Bm F#m |G | E |

เพราะรักแท้AฉันมีไBmด้แค่ครั้งC#mเดียว    D Eให้เธอแล้วA ก็ให้เธอเลยE ไม่เหลือไว้ให้Dใคร F Eเจ็บดีBmที่ยังรักเธF#mอ..    ยังBmคงจำฝังใจF#mแล้วจะมีGใคร จะรักใครลงและฉันEก็คงเจ็บต่อไป

** |

A E | Bm D | A E | D | A |