ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ

  อินคา   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ อินคา
ทำนอง/เรียบเรียง: โสฬส ปุณกะบุตรเนื้อร้อง: โอภาส พันธุ์ดีสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A E/G# | F#m E |D | E |

จากคAน คนที่เคE/G#ยมีใจกัF#m Eนอยู่เปลี่ยนไปDเป็นไม่มีเยื่อใยต่อกัEอยากลืAม ลืมทุกสิ่A7ง ลบล้าDงเรื่องวันวาDmหากเรAาไม่เห็นกัEนคงลืมกันไA D Eด้

หนักใจAตรงที่ควาE/G#มจำเป็นบางอF#m Eย่างกดดัDน ทำให้เราเจอกันต่อไปEยิ่งเจAอ ใจยิ่งเจ็A7บ  มันทDรมานเกินไDmห่างกัAนไปให้ไกEลมันยังดีกว่A

คนที่รัDก..ร้างไกEลนั้นเจ็บไม่นาAคนไม่รัDก.. ใกล้กัEนช้ำใจยิ่งกว่Aแต่ว่าหนทาGง ทางของคน..ไม่มีF#mให้เลือกเท่าไหร่เจ็บสักเท่าไรG..  ก็ต้องรับมE

อีกนาAน นานเท่าไE/G#ร  มันจึงจF#m EะจบจบไปD ไปให้ไกล ไกลกันสุดตEอยากมีAชีวิตใหA7ม่ ไม่ต้อDงมีเธอมDmต้องเจAอกับสายตEาเย็นชากันอAยู่

 F#m เจ็บปวดเสมอ.. ที่Eต้องเจอกัน.. D เอ่ยปากต่อกัน.. เหมือนคนAใหม่.. F#m จำใจแสดง.. แกล้งทำEกันไป  อย่างไม่ค่อDยเต็มใจ อย่างกับคนไม่เคยรักกัน

E E7 | E6 E |
E E7 | E6 E |

A E/G# | F#m E |D | E |
A A7 | D Dm |A E | A |

* | ** |

 E ต้องเจอAกับสายตาEเย็นชากันD Dm | Aอยู่..คอร์ดเพลง ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ อินคา

เนื้อเพลง ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ อินคาจากคน คนที่เคยมีใจกันอยู่ เปลี่ยนไปเป็นไม่มีเยื่อใยต่อกัน อยากลืม ลืมทุกสิ่ง ลบล้างเรื่องวันวาน หากเราไม่เห็นกันคงลืมกันได้ หนักใจตรงที่ความจำเป็นบางอย่าง กดดัน ทำให้เราเจอกันต่อไป ยิ่งเจอ ใจยิ่งเจ็บ มันทรมานเกินไป ห่างกันไปให้ไกลมันยังดีกว่า คนที่รักร้างไกลนั้นเจ็บไม่นาน คนไม่รัก ใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่า แต่ว่าหนทาง ทางของคน ไม่มีให้เลือกเท่าไหร่ เจ็บสักเท่าไร ก็ต้องรับมา อีกนาน นานเท่าไร มันจึงจะจบ จบไป ไปให้ไกล ไกลกันสุดตา อยากมีชีวิตใหม่ ไม่ต้องมีเธอมา ต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่ เจ็บปวดเสมอ ที่ต้องเจอกัน เอ่ยปากต่อกัน เหมือนคนใหม่ จำใจแสดง แกล้งทำกันไป อย่างไม่ค่อยเต็มใจ อย่างกับคนไม่เคยรักกัน ต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่