ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ

อินคา, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ - อินคา

A E/G# | F#m E |D | E |

จากคAน คนที่เคE/G#ยมีใจกัF#m Eนอยู่เปลี่ยนไปDเป็นไม่มีเยื่อใยต่อกัEอยากลืAม ลืมทุกสิ่A7ง ลบล้าDงเรื่องวันวาDmหากเรAาไม่เห็นกัEนคงลืมกันไA D Eด้

หนักใจAตรงที่ควาE/G#มจำเป็นบางอF#m Eย่างกดดัDน ทำให้เราเจอกันต่อไปEยิ่งเจAอ ใจยิ่งเจ็A7บ  มันทDรมานเกินไDmห่างกัAนไปให้ไกEลมันยังดีกว่A

คนที่รัDก..ร้างไกEลนั้นเจ็บไม่นาAคนไม่รัDก.. ใกล้กัEนช้ำใจยิ่งกว่Aแต่ว่าหนทาGง ทางของคน..ไม่มีF#mให้เลือกเท่าไหร่เจ็บสักเท่าไรG..  ก็ต้องรับมE

อีกนาAน นานเท่าไE/G#ร  มันจึงจF#m EะจบจบไปD ไปให้ไกล ไกลกันสุดตEอยากมีAชีวิตใหA7ม่ ไม่ต้อDงมีเธอมDmต้องเจAอกับสายตEาเย็นชากันอAยู่

 F#m เจ็บปวดเสมอ.. ที่Eต้องเจอกัน.. D เอ่ยปากต่อกัน.. เหมือนคนAใหม่.. F#m จำใจแสดง.. แกล้งทำEกันไป  อย่างไม่ค่อDยเต็มใจ อย่างกับคนไม่เคยรักกัน

E E7 | E6 E |
E E7 | E6 E |

A E/G# | F#m E |D | E |
A A7 | D Dm |A E | A |

* | ** |

 E ต้องเจอAกับสายตาEเย็นชากันD Dm | Aอยู่..