Acrophobia (กลัวความสูง)

 Acrophobia Penguin Villa สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Acrophobia กลัวความสูง Penguin Villa

Csus2 | Bm |A | A |
Csus2 | Bm |A | A |

มอBm7ง ๆ ๆ ดู มองดูเธอเดินผ่Amaj7านในBm7ทันทีก็มีอาการหวั่นไหAmaj7

มืBm7อไม้มันค่อย ๆ สั่น ในท้องก็เริ่มปั่นAmaj7าก็ยังลาย ๆ ใจกระวนกระวายเป็Bm7นอย่างนี้ทุกทีไป  คC#m7งเพราะคุณนั้นสูงไป Dsus2       มันก็แEsus4พ้..

ก็บนนั้นมันช่างสูAง ได้ยินไหมคุBmโปรดเถอEะลดลงมาหAากันหน่อยนะครัBmก็ผC#7มนั้นกลัวความสูF#mง แค่มองยังไม่กล้B7ได้โปรดไDsus2ต่ลงมา อย่าอยู่แBmต่บนฟ้าผมEไม่กล้ามอง

A | Bm7 E |A | Bm7 C#7 |
F#m | B7 |Dsus2 | Bm7 E | Amaj7 |
G# C#7 |

นอBm7น ๆ ๆ ลงไปนอนบนดินหน้าบ้าAmaj7มอBm7งท้องฟ้ามันก็มีอากEsus4ารอย่างเคAmaj7

มืBm7อไม้มันค่อย ๆ สั่น ในท้องก็เริ่มปั่นAmaj7าก็ยังลาย ๆ ใจระส่ำระส่ายเป็Bm7นอย่างนี้ทุกทีไป  คC#m7งเพราะคุณนั้นสูงไป Dsus2       มันก็แEsus4พ้..

** |

Csus2 | Bm |A | A |
Csus2 | Bm |E | E |

** |

ก็บนนั้นมันช่างสูAง ได้ยินไหมคุBmโปรดเถอEะลดลงมาหAากันหน่อยนะครัBmก็ผC#7มนั้นกลัวความสูF#mง แค่มองก็บ้B7ได้โปรดไDsus2ต่ลงมา อย่าอยู่แBmต่บนฟ้าผมEไม่กล้าF#m7 | B7มอง

หากไม่อาDsus2จลงมา จะปืนขึ้นไBmปบนฟ้าขอEบันไดหน่อย.. Dsus2 | Dsus2 | A