โดราเอม่อนช่วยที

ต้น สะเดา, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

โดราเอม่อนช่วยที - ต้น สะเดา

F Dm | A# C |
F Dm | A# C F | C |

ไม่รู้Fว่าลมอะไรDmพัดมา  ให้มาA#สบตากับเธCออีกทีเลิกกับFเธอแล้ว.. ไม่เกินDmสองปีแต่ใยA#ใจพี่..ไม่เคCยลืมเธอ

ยังคิดถึAmง..สุดหัวDmใจและยังรัAmก..ไม่เคยDmเปลี่ยนไปแม้เธA#อจะมีคนใหCม่..อยู่แล้วก็Fตาม

F Dm | A# C |
F Dm | A# C F | C |

แต่ใจFดวงนี้ฉันยัDmงซื่อตรงไม่เคA#ยจะปลงจากเธCอสักทียังคงFคิดถึงเธอทุกDmนาทีก็ใจA#ของพี่ยังเก็Cบเธอไว้

ยังห่วงหAmา..ทุก ๆ DmวันหลับตาฝัAmน..ยังเห็นDmหน้าเธอยังคงA#ห่วงใยเสมCอ.. ทุกลมหาFยใจ

ถ้าหากย้อGmนเวลา..กลับไปDmใหม่ได้จะรักษGmาหัวใจ..เธอไว้Dmให้ดีแต่A#คิดได้วันนี้..ก็สายเกินCไป

โดราเอม่อFน..เอ้Dmย..ช่วยทีA#..ได้ไหCช่วยพาฉันF..กลับไDmป.. รักกับA#เธอใหม่อีกทีCจะดูแFล..ใจเธDmอ  สัญญA#าจะปรับปรุงตัวCให้ดีถ้าหากวันนั้Fน..เกิดขึ้นDmอีกทีจะเอาA#ขนมโดรายากิC. ไปให้ถึงญี่ปุ่นเลย

F Dm | A# C | ( x2 ) | F |