โดราเอม่อนช่วยที

 ต้น สะเดา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง โดราเอม่อนช่วยที ต้น สะเดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้น สะเดา

F Dm | A# C |
F Dm | A# C F | C |

ไม่รู้Fว่าลมอะไรDmพัดมา  ให้มาA#สบตากับเธCออีกทีเลิกกับFเธอแล้ว.. ไม่เกินDmสองปีแต่ใยA#ใจพี่..ไม่เคCยลืมเธอ

ยังคิดถึAmง..สุดหัวDmใจและยังรัAmก..ไม่เคยDmเปลี่ยนไปแม้เธA#อจะมีคนใหCม่..อยู่แล้วก็Fตาม

F Dm | A# C |
F Dm | A# C F | C |

แต่ใจFดวงนี้ฉันยัDmงซื่อตรงไม่เคA#ยจะปลงจากเธCอสักทียังคงFคิดถึงเธอทุกDmนาทีก็ใจA#ของพี่ยังเก็Cบเธอไว้

ยังห่วงหAmา..ทุก ๆ DmวันหลับตาฝัAmน..ยังเห็นDmหน้าเธอยังคงA#ห่วงใยเสมCอ.. ทุกลมหาFยใจ

ถ้าหากย้อGmนเวลา..กลับไปDmใหม่ได้จะรักษGmาหัวใจ..เธอไว้Dmให้ดีแต่A#คิดได้วันนี้..ก็สายเกินCไป

โดราเอม่อFน..เอ้Dmย..ช่วยทีA#..ได้ไหCช่วยพาฉันF..กลับไDmป.. รักกับA#เธอใหม่อีกทีCจะดูแFล..ใจเธDmอ  สัญญA#าจะปรับปรุงตัวCให้ดีถ้าหากวันนั้Fน..เกิดขึ้นDmอีกทีจะเอาA#ขนมโดรายากิC. ไปให้ถึงญี่ปุ่นเลย

F Dm | A# C | ( x2 ) | F |คอร์ดเพลง โดราเอม่อนช่วยที ต้น สะเดา

เนื้อเพลง โดราเอม่อนช่วยที ต้น สะเดาไม่รู้ว่าลมอะไรพัดมา ให้มาสบตากับเธออีกที เลิกกับเธอแล้ว ไม่เกินสองปี แต่ใยใจพี่ไม่เคยลืมเธอ ยังคิดถึงสุดหัวใจ และยังรักไม่เคยเปลี่ยนไป แม้เธอจะมีคนใหม่อยู่แล้วก็ตาม แต่ใจดวงนี้ฉันยังซื่อตรง ไม่เคยจะปลงจากเธอสักที ยังคงคิดถึงเธอทุกนาที ก็ใจของพี่ยังเก็บเธอไว้ ยังห่วงหาทุกๆวัน หลับตาฝันยังเห็นหน้าเธอ ยังคงห่วงใยเสมอ ทุกลมหายใจ ถ้าหากย้อนเวลากลับไปใหม่ได้ จะรักษาหัวใจเธอไว้ให้ดี แต่คิดได้วันนี้ก็สายเกินไป โดราเอม่อนเอ้ยช่วยทีได้ไหม ช่วยพาฉันกลับไป รักกับเธอใหม่อีกที จะดูแลใจเธอ สัญญาจะปรับปรุงตัวให้ดี ถ้าหากวันนั้นเกิดขึ้นอีกที จะเอาขนมโดรายากิ ไปให้ถึงญี่ปุ่นเลย