ฝนเทลงมา

การ์เนต สะเลอปี้, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฝนเทลงมา - การ์เนต สะเลอปี้

A# | A# |Gm | Gm |D# | D# |F | F |

เป็นลูกชาวนA#พ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดนาแต่น้อGmอยากฟ้าวใหญ่เป็นบ่าD#มันจั่งได้ส่อยอีพ่อไถนF

ตกมาปีนี้D# คือแล้งแท้หนFน้ำฝนน้ำบ่Dmอ กะบ่พอใส่นGmเฮ็ดจังใด๋หD# | Fว่า..         ฝนจังสิตกA#

จำเพลงครูสอD#ตอนเรียนอนุบาลขี้ไก่Dmโป่ที่เคย ร้อง เล่น เต้Cmน โชว์มา ๆ เอิ้นฝนส่อยกัF

ฝนเทลงมA#า เทลงมา เทลงมาให้นาตู้ห่Gmง นาตู้ห่ง นาตู้ห่งให้ซ่งข่อยเปีD#ยก ซ่งข่อยเปียก ซ่งข่อยเปียกให้เสื้อข่อยเปีFยก เสื้อข่อยเปียก เสื้อข่อยเปียก

** |

A# | A# |Gm | Gm |D# | D# |F | F |

* | ** |

A# | A# |Gm | Gm |D# | D# |F | F |

** |

A# | A# | Gm | Gm | D# | D# | F | F | A# |