ฝนเทลงมา

 การ์เนต สะเลอปี้  การ์ฟิวส์ สะเลอปี้  ลูกทุ่ง  อีสาน  ฤดูฝน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฝนเทลงมา การ์เนต & การ์ฟิวส์ สะเลอปี้
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะเลอปี้เรียบเรียง: ห่มสามสาเร็คคอร์ดสังกัดค่าย: พอดีม่วน STUDIOติดต่องานแสดง: 0837899325

A# | A# |Gm | Gm |D# | D# |F | F |

เป็นลูกชาวนA#พ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดนาแต่น้อGmอยากฟ้าวใหญ่เป็นบ่าD#มันจั่งได้ส่อยอีพ่อไถนF

ตกมาปีนี้D# คือแล้งแท้หนFน้ำฝนน้ำบ่Dmอ กะบ่พอใส่นGmเฮ็ดจังใด๋หD# | Fว่า..         ฝนจังสิตกA#

จำเพลงครูสอD#ตอนเรียนอนุบาลขี้ไก่Dmโป่ที่เคย ร้อง เล่น เต้Cmน โชว์มา ๆ เอิ้นฝนส่อยกัF

ฝนเทลงมA#า เทลงมา เทลงมาให้นาตู้ห่Gmง นาตู้ห่ง นาตู้ห่งให้ซ่งข่อยเปีD#ยก ซ่งข่อยเปียก ซ่งข่อยเปียกให้เสื้อข่อยเปีFยก เสื้อข่อยเปียก เสื้อข่อยเปียก

** |

A# | A# |Gm | Gm |D# | D# |F | F |

* | ** |

A# | A# |Gm | Gm |D# | D# |F | F |

** |

A# | A# | Gm | Gm | D# | D# | F | F | A# |คอร์ดเพลง ฝนเทลงมา การ์เนต & การ์ฟิวส์ สะเลอปี้

เนื้อเพลง ฝนเทลงมา การ์เนต & การ์ฟิวส์ สะเลอปี้ เป็นลูกชาวนา พ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดนาแต่น้อย อยากฟ้าวใหญ่เป็นบ่าว มันจั่งได้ส่อยอีพ่อไถนา ตกมาปีนี้ คือแล้งแท้หนอ น้ำฝนน้ำบ่อ กะบ่พอใส่นา เฮ็ดจังใด๋หว่า ฝนจังสิตก จำเพลงครูสอน ตอนเรียนอนุบาลขี้ไก่โป่ ที่เคย ร้อง เล่น เต้น โชว์ มาๆเอิ้นฝนส่อยกัน ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา ให้นาตู้ห่ง นาตู้ห่ง นาตู้ห่ง ให้ซ่งข่อยเปียก ซ่งข่อยเปียก ซ่งข่อยเปียก ให้เสื้อข่อยเปียก เสื้อข่อยเปียก เสื้อข่อยเปียก