ฟังเด้อ

เพชร สหรัตน์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฟังเด้อ - เพชร สหรัตน์

F | Am |Gm | C | C |

ฟังFเด้อ  เฮาบ่ควรฮักAmกันสิ่งที่เคยร่วมฝัGmน.. วันนั้นที่เธอเขี่ยทิ้CฟังFเด้อ  รอคำว่าฮักจAmริงอ้ายสิเฮ็ดทุกสิ่Gmง.. เพื่อให้เจ้าอยู่สุCขคู่ควร

ฟังFเด้อ  สิบ่ไปรบAmกวนให้เจ้าเจอคนที่คู่Gmควร  อ้ายสิยอมจากไปCฟังFเด้อ  ให้เจ้าได้เจอคนAmใหม่ให้เขาแพงเจ้าหลาย Gmๆ  สุดท้ายอ้ายต้องบอกลC

ย้อA#นว่าฮักเจ้าหลาย ยอมไAmด้เพื่อเจ้าทุกDmอย่างมาส่Gmงเจ้าฮอดฝั่Cง สิย่างจากไปFเขA#ามีพร้อมทุกอย่Cาง  อ้ายมัAmนมีแค่หัวDmใจความสุGmขเจ้าอยู่หม่องใด๋C อ้ายสิไปFส่ง..   F

ลืมอ้ายแล้วไปกับเขA#า ไปมีความสุขกับเขAmอ้ายมันทนเห็นเจ้Gmา..ลำบาCกอีกบ่ได้Fอ้ายฮู้ว่าเจ้ากะฮัA#ก  ให้ฮู้Cว่าอ้ายก็ฮัAmกเจ้าหลDmายจะยอGmมปล่อยมือเธอCไปก็อยาA#กให้เธอเจอใคCรที่ดีกว่F

F | Am |Gm | C |
F | Am |Gm | C |

* | ** |

จะยอGmมปล่อยมือเธอCไปก็อยาA#กให้เธอเจอใคCรที่ดีกว่F