ห่าลังเทื่อ

 แก่น ธนพล  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ห่าลังเทื่อ แก่น ธนพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: แก่น ธนพลเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0614435890

Gm F | D# A# |Gm F | D# F | F |

บ่Gmเป็นหยังดอกเด้Fอคนดี  บ่มีD#ไผว่าน้องA#ซั่วมีGmแต่เพิ่นสิย่อFงพุ้นตั๋ว  ที่น้อD#งเลือกถิ่มอ้ายA#ไปบ่Gmเป็นหยังดอกเด้Fอน้องหล่าเมื่อฮักD#มันบ่มีความA#หมายบ่ต้อGmงฝืนทนอยู่กับคนFจังอ้ายที่มีD#แต่ใจ..F. ฮักน้องท่อนั้นA#ละ

แต่D#กะขอบใจเด้Fอคนดีที่ฝืDmนใจทนอยู่กับคGmนจังอ้ายจนฮอD#ดมื้อนี้ที่เจ้าทนFบ่ได้สิว่าD#จังได๋ให้โชคดีท่อนั้Fนละ

แต่ห่าลังเทื่D#ออาจเผลอทักหFคันแม่นน้องหล่Dmา..ยังบ่ทันได้บล็อGmคเฟสอ้ายกะอาD#จสิมีหลงกดเผลDmอโทรไปกะย้อCmนหัวใจมันยังFบ่ทันลืมอ้ายกะD#ขอโทษแน่เด้FอคำแพงยังใDmจบ่แข็ง อาจมีGmน้ำตาซึมลังเทื่D#อหัวใจมันอาDmจสิหลงลืมลืมCmไปว่า..F. น้องบ่ฮักอ้ายA#แล้ว...

F |

* | ** | *** |

Gm F | D# A# |Gm F | D# F |
Gm F | D# | F |

** | *** |

ลังเทื่D#อหัวใจมันอาDmจสิหลงลืมลืมCmไปว่า..F. น้องบ่ฮักอ้ายA#แล้ว...คอร์ดเพลง ห่าลังเทื่อ แก่น ธนพล

เนื้อเพลง ห่าลังเทื่อ แก่น ธนพลบ่เป็นหยังดอกเด้อคนดี บ่มีไผว่าน้องซั่ว มีแต่เพิ่นสิย่องพุ้นตั๋ว ที่น้องเลือกถิ่มอ้ายไป บ่เป็นหยังดอกเด้อน้องหล่า เมื่อฮักมันบ่มีความหมาย บ่ต้องฝืนทนอยู่กับคนจังอ้าย ที่มีแต่ใจ ฮักน้องท่อนั้นละ แต่กะขอบใจเด้อคนดี ที่ฝืนใจทนอยู่กับคนจังอ้าย จนฮอดมื้อนี้ที่เจ้าทนบ่ได้ สิว่าจังได๋ให้โชคดีท่อนั้นละ แต่ห่าลังเทื่ออาจเผลอทักหา คันแม่นน้องหล่ายังบ่ทันได้บล็อคเฟสอ้าย กะอาจสิมีหลงกดเผลอโทรไป กะย้อนหัวใจมันยังบ่ทันลืม อ้ายกะขอโทษแน่เด้อคำแพง ยังใจบ่แข็ง อาจมีน้ำตาซึม ลังเทื่อหัวใจมันอาจสิหลงลืม ลืมไปว่า น้องบ่ฮักอ้ายแล้ว ลังเทื่อหัวใจมันอาจสิหลงลืม ลืมไปว่า น้องบ่ฮักอ้ายแล้ว