ห่าลังเทื่อ

แก่น ธนพล, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ห่าลังเทื่อ - แก่น ธนพล

Gm F | D# A# |Gm F | D# F | F |

บ่Gmเป็นหยังดอกเด้Fอคนดี  บ่มีD#ไผว่าน้องA#ซั่วมีGmแต่เพิ่นสิย่อFงพุ้นตั๋ว  ที่น้อD#งเลือกถิ่มอ้ายA#ไปบ่Gmเป็นหยังดอกเด้Fอน้องหล่าเมื่อฮักD#มันบ่มีความA#หมายบ่ต้อGmงฝืนทนอยู่กับคนFจังอ้ายที่มีD#แต่ใจ..F. ฮักน้องท่อนั้นA#ละ

แต่D#กะขอบใจเด้Fอคนดีที่ฝืDmนใจทนอยู่กับคGmนจังอ้ายจนฮอD#ดมื้อนี้ที่เจ้าทนFบ่ได้สิว่าD#จังได๋ให้โชคดีท่อนั้Fนละ

แต่ห่าลังเทื่D#ออาจเผลอทักหFคันแม่นน้องหล่Dmา..ยังบ่ทันได้บล็อGmคเฟสอ้ายกะอาD#จสิมีหลงกดเผลDmอโทรไปกะย้อCmนหัวใจมันยังFบ่ทันลืมอ้ายกะD#ขอโทษแน่เด้FอคำแพงยังใDmจบ่แข็ง อาจมีGmน้ำตาซึมลังเทื่D#อหัวใจมันอาDmจสิหลงลืมลืมCmไปว่า..F. น้องบ่ฮักอ้ายA#แล้ว...

F |

* | ** | *** |

Gm F | D# A# |Gm F | D# F |
Gm F | D# | F |

** | *** |

ลังเทื่D#อหัวใจมันอาDmจสิหลงลืมลืมCmไปว่า..F. น้องบ่ฮักอ้ายA#แล้ว...