ฮักหลอกๆ

 พีท พรศิลป์  วงโอริโอ้  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฮักหลอกๆ พีท พรศิลป์&วงโอริโอ้
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท พรศิลป์เรียบเรียง: แกะ วงน้ำหอม, เอ็มอมรฤิทธิ์ เวียงสิมาโปรดิวเซอร์: จอม วงน้ำหอม, แกะวงน้ำหอมติดต่องานแสดง: 0914649914

F G | Em Am |F G | Am | Am |

เจ็บอีหAmลี.. บ่มีไผEmเข้าใจความฮักเสียหลัFก เสียฮัGกให้คนจังเจ้Cน้องฮักเขAmา.. อ้ายเลEmยต้องเป็นคนเศร้าเมาคือหมDmา.. บ่มีค่าGในสายตาเจ้C

ถ้าน้องฮักเขAmาอ้ายกะสิไปบ่มีเยื่อใEmยในคำว่าฮักน้องเฮ็ดอ้ายคัFก ความฮัGกบ่จริงAm | Amใจ

ถ้าบ่จริงจัFงอย่ามาพังใจกูGฮักกันโลดสูEm กูบ่งึดดอAmความฮักหลอกๆF เอาไปหยอGกแม่มึงสCสิถือว่Fาเสียควายแค่โตGหนึ่งสิบ่เว้าถึEmงความฮักของเฮAmเพราะเรื่องมันเศร้Fา ย้อนเจ้Gา..หลายCใจ

Am | Em |F | G |
F G | C Em Am |
F G | C Em Am |
F G | Am |

* | ** |

สิบ่รีเทิร์Fน บ่เดินเส้นเก่Gกะแค่ของเน่Emาที่เขาบ่เอAmเจ้าอย่ามาเว้Fา..แนวเจ้GาหลายCใจเจ้าอย่ามาเว้Fา ฮักไG | Gผ..          กะไปC...

Am | Em | ( x2 ) | Am |คอร์ดเพลง ฮักหลอกๆ พีท พรศิลป์&วงโอริโอ้

เนื้อเพลง ฮักหลอกๆ พีท พรศิลป์&วงโอริโอ้เจ็บอีหลี บ่มีไผเข้าใจความฮัก เสียหลัก เสียฮักให้คนจังเจ้า น้องฮักเขา อ้ายเลยต้องเป็นคนเศร้า เมาคือหมา บ่มีค่าในสายตาเจ้า ถ้าน้องฮักเขาอ้ายกะสิไป บ่มีเยื่อใยในคำว่าฮัก น้องเฮ็ดอ้ายคัก ความฮักบ่จริงใจ ถ้าบ่จริงจังอย่ามาพังใจกู ฮักกันโลดสู กูบ่งึดดอก ความฮักหลอกๆเอาไปหยอกแม่มึงสา สิถือว่าเสียควายแค่โตหนึ่ง สิบ่เว้าถึงความฮักของเฮา เพราะเรื่องมันเศร้า ย้อนเจ้าหลายใจ สิบ่รีเทิร์น บ่เดินเส้นเก่า กะแค่ของเน่าที่เขาบ่เอา เจ้าอย่ามาเว้าแนวเจ้าหลายใจ เจ้าอย่ามาเว้า ฮักไผ กะไป