ไอ้ไข่ช่วยที

 ดวงจันทร์ สุวรรณี ไอ้ไข่ช่วยที ลูกทุ่ง ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไอ้ไข่ช่วยที - ดวงจันทร์ สุวรรณี

Dm | Dm |F | F |
Gm | Gm |F A | Dm | C |

ขอDmโชคหวย ขอรวยเลขเด็ดคนลุยเหม็Cด ต้องวัดไอ้ไDmข่

ขอDmลูกสาว ลูกบ่าว ลูกชายนึกไอ้ไหรCไม่ได้ ต้องไอ้ไDmข่

ขอDmให้เป็น เจ้าคน นายคนแล้วจะมาCแก้บนไอ้ไข่

ผู้คนDmล้นเหลือ เขาเชื่อและศรัทธาไม่ต้องใช้Cวิชา... แต่ก็ได้Amดั่งใจ Dm

ฉันก็เป็Gmนหนึ่งคนที่โดFนแฟนทิ้งที่ต้องหอGmบความจริง จึงวิ่งลงDmปักษ์ใต้ส่งอำเภอA#สิชล  ที่พึ่งสุดท้ายของหัวใจ..คือวัดไอ้ไDmข่..       A

ขอไอ้ไข่Dmช่วยที ผู้ชายคนนี้พี่ชอบเขามาหอCบความรักหายไDmขอไอ้ไข่Dmช่วยที ไก่ตัวนี้พี่ให้แต่ขอแฟนCได้ไหมสักคDmขอไอ้ไข่Dmช่วยที ใจที่พี่ทำหล่นอยู่กับใคCรหนึ่งคน..ช่วยดลใจเขAากลับมCาได้หม้Dmาย

ขอDmให้อย่างนั้นขึ้นราคาเพราะคนใต้Cหนักหนาแล้วไอ้ไDmข่ขอDmให้ปาล์มราคาดี ๆบอกรัฐบาCลช่วยทีตะไDmข่ขอDmให้คนที่ใช้แรงงานอยู่อิ่มหนำCสำราญกันทั่วไทDmหลายคDmนปวดหัวเรื่องผัวเรื่องเมียอ่ะอยู่กัCนไม่เคลียร์...   Amต้องมานอนช้ำDmใจ

* | ** |

F | F Gm | F |
C | Gm | C | F | F | F | F |

Dm | Dm |F | F |
Gm | Gm |F A | Dm | C |

*** | * | ** |

 C  ช่วยทีตะไDmข่ C  ช่วยทีตะไDmข่ C  ช่วยทีตะไDmข่