ไอ้ไข่ช่วยที

 ดวงจันทร์ สุวรรณี  ลูกทุ่ง  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไอ้ไข่ช่วยที ดวงจันทร์ สุวรรณี
เนื้อร้อง/ทำนอง: เก๋ นาโพธิ์เรียบเรียง: ณกรณ์ ชูรักษ์ติดต่องานแสดง: 0813510220, 0812753395

Dm | Dm |F | F |
Gm | Gm |F A | Dm | C |

ขอDmโชคหวย ขอรวยเลขเด็ดคนลุยเหม็Cด ต้องวัดไอ้ไDmข่

ขอDmลูกสาว ลูกบ่าว ลูกชายนึกไอ้ไหรCไม่ได้ ต้องไอ้ไDmข่

ขอDmให้เป็น เจ้าคน นายคนแล้วจะมาCแก้บนไอ้ไข่

ผู้คนDmล้นเหลือ เขาเชื่อและศรัทธาไม่ต้องใช้Cวิชา... แต่ก็ได้Amดั่งใจ Dm

ฉันก็เป็Gmนหนึ่งคนที่โดFนแฟนทิ้งที่ต้องหอGmบความจริง จึงวิ่งลงDmปักษ์ใต้ส่งอำเภอA#สิชล  ที่พึ่งสุดท้ายของหัวใจ..คือวัดไอ้ไDmข่..       A

ขอไอ้ไข่Dmช่วยที ผู้ชายคนนี้พี่ชอบเขามาหอCบความรักหายไDmขอไอ้ไข่Dmช่วยที ไก่ตัวนี้พี่ให้แต่ขอแฟนCได้ไหมสักคDmขอไอ้ไข่Dmช่วยที ใจที่พี่ทำหล่นอยู่กับใคCรหนึ่งคน..ช่วยดลใจเขAากลับมCาได้หม้Dmาย

ขอDmให้อย่างนั้นขึ้นราคาเพราะคนใต้Cหนักหนาแล้วไอ้ไDmข่ขอDmให้ปาล์มราคาดี ๆบอกรัฐบาCลช่วยทีตะไDmข่ขอDmให้คนที่ใช้แรงงานอยู่อิ่มหนำCสำราญกันทั่วไทDmหลายคDmนปวดหัวเรื่องผัวเรื่องเมียอ่ะอยู่กัCนไม่เคลียร์...   Amต้องมานอนช้ำDmใจ

* | ** |

F | F Gm | F |
C | Gm | C | F | F | F | F |

Dm | Dm |F | F |
Gm | Gm |F A | Dm | C |

*** | * | ** |

 C  ช่วยทีตะไDmข่ C  ช่วยทีตะไDmข่ C  ช่วยทีตะไDmข่คอร์ดเพลง ไอ้ไข่ช่วยที ดวงจันทร์ สุวรรณี

เนื้อเพลง ไอ้ไข่ช่วยที ดวงจันทร์ สุวรรณีขอโชคหวย ขอรวยเลขเด็ด คนลุยเหม็ด ต้องวัดไอ้ไข่ ขอลูกสาว ลูกบ่าว ลูกชาย นึกไอ้ไหรไม่ได้ ต้องไอ้ไข่ ขอให้เป็น เจ้าคน นายคน แล้วจะมาแก้บนไอ้ไข่ ผู้คนล้นเหลือ เขาเชื่อและศรัทธา ไม่ต้องใช้วิชา แต่ก็ได้ดั่งใจ ฉันก็เป็นหนึ่งคนที่โดนแฟนทิ้ง ที่ต้องหอบความจริง จึงวิ่งลงปักษ์ใต้ ส่งอำเภอสิชล ที่พึ่งสุดท้ายของหัวใจ คือวัดไอ้ไข่ ขอไอ้ไข่ช่วยที ผู้ชายคนนี้พี่ชอบ เขามาหอบความรักหายไป ขอไอ้ไข่ช่วยที ไก่ตัวนี้พี่ให้ แต่ขอแฟนได้ไหมสักคน ขอไอ้ไข่ช่วยที ใจที่พี่ทำหล่น อยู่กับใครหนึ่งคน ช่วยดลใจเขากลับมาได้หม้าย ขอให้อย่างนั้นขึ้นราคา เพราะคนใต้หนักหนาแล้วไอ้ไข่ ขอให้ปาล์มราคาดีๆบอกรัฐบาลช่วยทีตะไข่ ขอให้คนที่ใช้แรงงาน อยู่อิ่มหนำสำราญกันทั่วไทย หลายคนปวดหัวเรื่องผัวเรื่องเมีย อ่ะอยู่กันไม่เคลียร์ ต้องมานอนช้ำใจ ช่วยทีตะไข่ ช่วยทีตะไข่ ช่วยทีตะไข่