ใจพัง

 นันท์ ธนากร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจพัง นันท์ ธนากร
เนื้อร้อง/ทำนอง: นันท์ ธนากร

A#m | G# |F# | F |
A#m | G# |F# F | A#m |

มีA#mคนใหม่กะลืมคนเก่าคำFmว่าเฮา..มีเขามาแทนเจ็บแค้F#น.. แน่นจ่อG#ลอทุ่มC#เทไป กะได้ส่ำศูนย์หรืFmอเฮ็ดคุณบ่ขึ้นแม่นบ่บ่มีF#เมืองพอ  มีแต่เมือG#งพล

A#mน..กะพอFmส่ำนี่เฮ็ดดีF# เขากะบ่C#เห็นค่าโอ้A#mย..หนอวาFmสนาคึดมF#า..เป็นตาเหลือG#ใจ    G#

ดีแหน่F#แต่พ้อคนซั่ว ๆG#ถืกเขาตั๋Fmว น้ำตาแตกแล้วแยกA#mทางใจF#ถืกหม้G#าง..เพC#พังแต่แหF#น่แต่พ้อคนหลายใจG#ถืกเขาตั๋Fmว แล้วบ่ได้หยัA#mใจF#พัง นั่งG#ต่งน้ำC#ตา

D#m G# | C# |

เฮ็F#ดดีนำส่ำG#ได๋  ส่ำFmถิ่มไฟลงน้ำ  A#mแค่F#หลอกฝัน..ท่อนั้นเอG#ง.. เย้G#เฮ...

F# G# | Fm A#m |F# G# | C# |
F# G# | Fm A#m |F# G# | C# |

* | ** |

ใจF#พัง นั่งG#ต่งน้ำC#ตา

A#m | G# |F# F | A#m |คอร์ดเพลง ใจพัง นันท์ ธนากร

เนื้อเพลง ใจพัง นันท์ ธนากรมีคนใหม่กะลืมคนเก่า คำว่าเฮามีเขามาแทน เจ็บแค้น แน่นจ่อลอ ทุ่มเทไป กะได้ส่ำศูนย์ หรือเฮ็ดคุณบ่ขึ้นแม่นบ่ บ่มีเมืองพอ มีแต่เมืองพล คนกะพอส่ำนี่ เฮ็ดดี เขากะบ่เห็นค่า โอ้ยหนอวาสนา คึดมาเป็นตาเหลือใจ ดีแหน่แต่พ้อคนซั่วๆถืกเขาตั๋ว น้ำตาแตกแล้วแยกทาง ใจถืกหม้างเพพัง แต่แหน่แต่พ้อคนหลายใจ ถืกเขาตั๋ว แล้วบ่ได้หยัง ใจพัง นั่งต่งน้ำตา เฮ็ดดีนำส่ำได๋ ส่ำถิ่มไฟลงน้ำ แค่หลอกฝันท่อนั้นเอง เย้เฮ ใจพัง นั่งต่งน้ำตา