ข้ามันลูกทุ่ง

ไท ธนาวุฒิ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ข้ามันลูกทุ่ง - ไท ธนาวุฒิ

C | G/B |Am | G |
C | G |Am | Em |
F | Em Am |Dm | G |

ข้ามันลูกทุ่Cง ข้านอนมุ้G/Bงสี่สาAmผูกด้วยเชือGกจูงควาFย เอนกาGยแล้วสิ้นลำCเค็ญไม่ต้องสนใจC..มาดัดนิสัยข้าหรอกบานเย็Fข้ามันลูกทุ่งเอ็งก็คงเห็Emน ข้าเป็Amนแค่คนชาDm Gวนา

ถ้าเอ็งมองข้Cา.. ว่าหัวข้าล้G/Bาสมัย Amสุดที่เอ็Gงทนได้F  ตามใจGเอ็งเถิดแก้วCตาจะเปิ่นหรือเชCย ข้าก็ยังเคC7ยมุ้งแบบของข้Fเอ็งอยากจะรัEmก ข้าก็ไม่ว่Amเอ็งจะเกลียดข้Gา ไม่ว่าCสักน้อย

ไอ้หนุ่มบางไหDmน มันใส่Gกางเกงหุ่นสวDmถ้าเอ็งชัEmงกางเกงขาก๊วAmย คนสวGยไม่ต้องมาCคอยหากเจ้าบานเย็Amน คิดไปเด่Gน..ในกรุงเลิศลอCอยากจะทิ้C7งข้าให้เศร้Fาหงอยข้าจAmะไม่คอยขวาDm Gงตา

ข้ามันลูกทุ่Cง  ข้านอนมุ้G/Bงสี่หู Amข้าพูดเอ็GงมึงกูF  ฟังดูGก็ตรงหนักหนCข้าชอบไทยเดิAmม  ข้าส่งข้าเสริGมคำพูดบ้านข้Amข้าแต่งกับเอ็Gง เอ็งเป็นของข้FใครเรียกภรรยGา แต่ข้าเรียกCเมีย

G# A# | C |G# A# | G |
C G/B | Am G |F G | C |
C C7 | F Em |Am G | C |

* | ** |

F G | C | C |