เข้าพรรษาปีนี้บ่มีเจ้า (Cover Version)

เข้าพรรษาปีนี้บ่มีเจ้า, เบลล์ นิภาดา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

เข้าพรรษาปีนี้บ่มีเจ้า - เบลล์ นิภาดา

D# |

แต่เข้าพรรษาปีนี้D# น้องบ่มีคนเคยฮู้A#ใจน้องบ่มีคนน้องฮักG#หลาย.. อยู่ข้าง ๆA#

เข้าพรรษาปีนี้D# น้องเหมือนเทียนที่ขาดแสงA#ไฟบ่ฮู้สิต่อสิตั้งเทียนคู่G#ไผ เพราะบ่มีA#อ้ายอยู่ข้าง ๆ

กอดได้G# หอมได้กะแค่ควาA#มทรงจำที่น้องเก็บGmไว้.. บ่เคยCmจางแม้Fmเรื่องเฮาทุกอย่าง.. ปีนี้A#..น้องเฮ็ดได้แค่เพียงD#คิดฮอด..  D#