คนโดนบล็อค

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนโดนบล็อค ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง: inDYเรียบเรียง: เธค คอนสารติดต่องานแสดง: 0956014978

C B7 | C B7 |

ไลน์ไปCเคยอ่านเคยตอบกันดี ๆB7 มื้อนี้เจ้าบ่อ่านเฟซบุ๊Cก เคยแท็กเคยทักหากันมัB7นกะเสิร์ชหาบ่เจอไอจีCเคยกดหัวใจได้เสมB7บ่คิดว่าเธอ.. B7  เธอสิอันโฟโล่Em

C | B7 |C | B7 |
C | B7 |C | B7 |

เจ้าโกAmรธกันเรื่องหยัง เจ้าซังกันเรื่องใด๋เจ้าคือได้Emตัดการติดต่ออ้ายเฮ็ดผิAmดเรื่องหยัง คือบ่นั่งเปิดใจอยากสิไปEmกะถิ่มไปซั่นบ่เจ้าคือว่Amาฮักกัน เฮาสิบ่ถิ่มกันอยู่นำกัEmน ทุกข์ใด๋บ่ท้อมามื้อนี้Cตามหาทางใด๋กะบ่พ้B7อ เจ้าอยู่ไสน้B7

* |

คนโดนบล็อCกอยากบอกใกล้สิบ้าตาDมันกระวนกระวาย หัวใBmจสิแตกตายแล้วเด้Emอยากเว้านำC อยากทำให้เจ้าเข้าใจDเจ้าโกรธกันเรื่องใBmด๋ อยากอธิบายกับเธEmแต่เครือข่าCยความฮักของเฮาขาดหาDเจ้าบล็อกเฟซ บล็อกไลBmน์ บล็อกไอจี บล็อกเบEmอร์ทำได้เพียCงส่ง SMS ไปบอกเธDว่าอ้ายยังฮักเจ้าเด้D | Dอ..รอมื้อให้เธอปลดบล็Emอก

C | B7 |C | B7 |
C | B7 |C | B7 |

* | ** | ** |

 C | B7             ปลดบล็อกให้อ้ายแหC | B7น่..              ปลดบล็อกให้อ้ายแหC | B7น่..              ปลดบล็อกให้อ้ายแหC | B7น่..              ปลดบล็อกให้อ้ายแหEmน่..คอร์ดเพลง คนโดนบล็อค ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง คนโดนบล็อค ต้าร์ ตจว.ไลน์ไปเคยอ่านเคยตอบกันดีๆมื้อนี้เจ้าบ่อ่าน เฟซบุ๊ก เคยแท็กเคยทักหากัน มันกะเสิร์ชหาบ่เจอ ไอจีเคยกดหัวใจได้เสมอ บ่คิดว่าเธอ เธอสิอันโฟโล่ เจ้าโกรธกันเรื่องหยัง เจ้าซังกันเรื่องใด๋ เจ้าคือได้ตัดการติดต่อ อ้ายเฮ็ดผิดเรื่องหยัง คือบ่นั่งเปิดใจ อยากสิไปกะถิ่มไปซั่นบ่ เจ้าคือว่าฮักกัน เฮาสิบ่ถิ่มกัน อยู่นำกัน ทุกข์ใด๋บ่ท้อ มามื้อนี้ตามหาทางใด๋กะบ่พ้อ เจ้าอยู่ไสน้อ คนโดนบล็อกอยากบอกใกล้สิบ้าตาย มันกระวนกระวาย หัวใจสิแตกตายแล้วเด้อ อยากเว้านำ อยากทำให้เจ้าเข้าใจ เจ้าโกรธกันเรื่องใด๋ อยากอธิบายกับเธอ แต่เครือข่ายความฮักของเฮาขาดหาย เจ้าบล็อกเฟซ บล็อกไลน์ บล็อกไอจี บล็อกเบอร์ ทำได้เพียงส่ง SMS ไปบอกเธอ ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเด้อ รอมื้อให้เธอปลดบล็อก ปลดบล็อกให้อ้ายแหน่ ปลดบล็อกให้อ้ายแหน่ ปลดบล็อกให้อ้ายแหน่ ปลดบล็อกให้อ้ายแหน่