คนโดนบล็อค

ต้าร์ ตจว., แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนโดนบล็อค - ต้าร์ ตจว.

C B7 | C B7 |

ไลน์ไปCเคยอ่านเคยตอบกันดี ๆB7 มื้อนี้เจ้าบ่อ่านเฟซบุ๊Cก เคยแท็กเคยทักหากันมัB7นกะเสิร์ชหาบ่เจอไอจีCเคยกดหัวใจได้เสมB7บ่คิดว่าเธอ.. B7  เธอสิอันโฟโล่Em

C | B7 |C | B7 |
C | B7 |C | B7 |

เจ้าโกAmรธกันเรื่องหยัง เจ้าซังกันเรื่องใด๋เจ้าคือได้Emตัดการติดต่ออ้ายเฮ็ดผิAmดเรื่องหยัง คือบ่นั่งเปิดใจอยากสิไปEmกะถิ่มไปซั่นบ่เจ้าคือว่Amาฮักกัน เฮาสิบ่ถิ่มกันอยู่นำกัEmน ทุกข์ใด๋บ่ท้อมามื้อนี้Cตามหาทางใด๋กะบ่พ้B7อ เจ้าอยู่ไสน้B7

* |

คนโดนบล็อCกอยากบอกใกล้สิบ้าตาDมันกระวนกระวาย หัวใBmจสิแตกตายแล้วเด้Emอยากเว้านำC อยากทำให้เจ้าเข้าใจDเจ้าโกรธกันเรื่องใBmด๋ อยากอธิบายกับเธEmแต่เครือข่าCยความฮักของเฮาขาดหาDเจ้าบล็อกเฟซ บล็อกไลBmน์ บล็อกไอจี บล็อกเบEmอร์ทำได้เพียCงส่ง SMS ไปบอกเธDว่าอ้ายยังฮักเจ้าเด้D | Dอ..รอมื้อให้เธอปลดบล็Emอก

C | B7 |C | B7 |
C | B7 |C | B7 |

* | ** | ** |

 C | B7             ปลดบล็อกให้อ้ายแหC | B7น่..              ปลดบล็อกให้อ้ายแหC | B7น่..              ปลดบล็อกให้อ้ายแหC | B7น่..              ปลดบล็อกให้อ้ายแหEmน่..