คนทั้งคน

 ไท ธนาวุฒิ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนทั้งคน ไท ธนาวุฒิ
ทำนอง/เรียบเรียง: จาตุรนต์ เอมซ์บุตรเนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D F#m | Em D |
Bm F#m | G A |

ไม่Dจำเป็นต้องเสีF#mยใจ  ไม่Emต้องพร่ำต้องเพ้DBmนที่มันต้องเสียF#mเธอ  อยาGกจะเจ็บไว ๆAรัDกไม่จริงก็ทิ้งF#mไป  ไม่Emต้องห่วงต้องหDBmอประมาณเถอดน้ำF#mตา  ไม่Gได้มีใครตาA

(แต่)เรื่องอะไBmรฉันจะต้องลืGลืมว่าเรDารักกันเท่าไหBmร่ทำง่าEmยมากเลยใช่ไหF#mลืมหน้Gาคนที่มันรัA

คนทั้งคDน  ลืมได้ไBmไม่มีใคGรเขาทำอย่างนั้AคนรักกัDน  ทำได้ไงBmไม่มีวัGน ฉันลืมไม่ลAง.. (คนทั้งคน)

ไปDเถอะไป เธอรีบF#mไป  ไม่Emต้องพร่ำต้องเพ้DมัBmนไม่ใช่เรื่องของF#mเธอ  ใคGรจะเป็นจะตาA

* | ** |

D F#m | Em D |
Bm F#m | G A |

เรื่องอะไBmรฉันจะต้องลืGลืมว่าเรDารักกันเท่าไหBmร่ทำง่าEmยมากเลยใช่ไหF#mลืมหน้Gาคนที่มันรัA

คนทั้งคDน  ลืมได้ไBmไม่มีใคGรเขาทำอย่างนั้AคนรักกัDน  ทำได้ไงBmไม่มีวัGน ฉันลืมไม่ลAง..

คนทั้งคDน  ลืมได้ไBmไม่มีใคGรเขาทำอย่างนั้AคนรักกัDน  มาแทบตาBmไม่มีวัGน ฉันลืมไม่ลAง  จำไว้เลย

D Bm | G A | ( x2 ) | D |คอร์ดเพลง คนทั้งคน ไท ธนาวุฒิ

เนื้อเพลง คนทั้งคน ไท ธนาวุฒิไม่จำเป็นต้องเสียใจ ไม่ต้องพร่ำต้องเพ้อ คนที่มันต้องเสียเธอ อยากจะเจ็บไวๆรักไม่จริงก็ทิ้งไป ไม่ต้องห่วงต้องหา พอประมาณเถอดน้ำตา ไม่ได้มีใครตาย แต่เรื่องอะไรฉันจะต้องลืม ลืมว่าเรารักกันเท่าไหร่ ทำง่ายมากเลยใช่ไหม ลืมหน้าคนที่มันรัก คนทั้งคน ลืมได้ไง ไม่มีใครเขาทำอย่างนั้น คนรักกัน ทำได้ไง ไม่มีวัน ฉันลืมไม่ลง คนทั้งคน ไปเถอะไป เธอรีบไป ไม่ต้องพร่ำต้องเพ้อ มันไม่ใช่เรื่องของเธอ ใครจะเป็นจะตาย เรื่องอะไรฉันจะต้องลืม ลืมว่าเรารักกันเท่าไหร่ ทำง่ายมากเลยใช่ไหม ลืมหน้าคนที่มันรัก คนทั้งคน ลืมได้ไง ไม่มีใครเขาทำอย่างนั้น คนรักกัน ทำได้ไง ไม่มีวัน ฉันลืมไม่ลง คนทั้งคน ลืมได้ไง ไม่มีใครเขาทำอย่างนั้น คนรักกัน มาแทบตาย ไม่มีวัน ฉันลืมไม่ลง จำไว้เลย